Toplam 22,892 Hadis
Konular

Güzel Koku Kategorisi

Yala b. Mürre r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.), Haluk adı verilen bir parfüm sürünmüş bir adam gördü ve şöyle buyurdu:

#427 اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ
“Git onu yıka sonra tekrar yıka ve bir daha bunu kullanma!”

Tirmizi, Edeb 51 Hn: 2816; Nesai, Ziyne: 17 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasendir. Bazıları Ata b. Saib’den gelen bu isnad hakkında ihtilaf ettiler. Ali, Yahya b. Saîd’den naklen şöyle dedi: Kim Atâ b. Sâib’den önceden hadis işitmişse onun rivâyeti daha doğrudur. Şu’be ve Sûfyân’ın da Âta b. Saib’ten işitmeleri doğrudur. Ancak Âta b. Saib vasıtasıyla Zazan’dan rivâyet edilen iki hadis müstesna Şu’be bu iki hadisi ondan son zamanlarda işitmiştim dedi. Tirmizî: Atâ b. Sâib’in ömrünün sonlarına doğru hafızasının bozulmuş olduğu söylenmektedir. Bu konuda Ammar, Ebu Musa, Enes, Ebu Hafs, İbn Ömer’den de hadis rivayet edilmiştir.

Enes r.a. dedi ki:

#426 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ
"Rasülullah (s.a.v.), erkekler için bir çeşit parfüm olan safran sürünmeyi yasakladı.”

Buhari, Libas: 27; Müslim, Libas: 17; Tirmizi, Edeb 51 Hn: 2815 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. Şu’be bu hadisi İsmail b. Uleyye’den, Abdulaziz b. Suheyb’den ve Enes’den “Rasülullah (s.a.v.), safran sürünmeyi yasakladı.” Aynı şekilde Ubeydullah b. Abdurrahman, Adem vasıtasıyla Şu’be’den bu hadisin bir benzerini rivâyet etmiştir. Tirmizi: Erkekler için Safran’ın yasak olması bu cins parfümün yasaklığındandır.

Ebu Osman en Nehdi rahimullah’dan rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#396 إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ
“Herhangi birinize reyhan = fesleğen verilirse onu reddetmesin, çünkü o Cennet’ten çıkmıştır.”

Tirmizi, Edeb 37 Hn: 2791; Ebu Davud, Merasil Meal Esanid Hn: 501; Şerhus Sünne Hn: 3172 ve diğerleri.Tirmizi: Bu hadis garib olup sadece bu şekliyle bilmekteyiz. Hennan isimli râvîyi sadece bu hadisle tanıyoruz. Ebû Osman en Nehdî’nin ismi Abdurrahman b. Müllin’dir. Peygamber (s.a.v.) zamanına ulaşmış fakat kendisini görmemiş ve kendisinden hadiste de işitilmemiştir.

İbn Ömer (r.a.)’den rivayet edildiğine göre: Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuş:

#395 ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ: الْوَسَائِدُ، وَالدُّهْنُ، وَاللَّبَنُ الدُّهْنُ، يَعْنِي بِهِ الطِّيبَ
“Üç şey ikram edildiğinde reddedilmez; yastıklar, koku ve süt.” (Tirmizi rivayet etmiştir.) Dühn = Güzel koku demektir.

Tirmizi, Edeb 37 Hn: 2790; Beyhaki, Şuabul İman Hn: 6079; Ebu Naim, Ahbarul Esbahan Hn: 231; Tirmizi, Şemaili Muhammediyeh Hn: 219 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis garibtir. Abdullah; İbn Müslim İbn Cündeb Medînelidir.

Sümame bin Abdullah rahimullah der ki: Enes kendisine ikram edilen güzel kokuyu reddetmezdi. Enes dedi ki:

#394 إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ
Rasulullah (s.a.v.) güzel kokuyu reddetmezdi.”

Buhari Hac: 27; Tirmizi, Edeb 37 Hn: 2789 ve diğerleri.ž Bu konuda Ebu Hüreyre’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

İmran bin Hüseyin r.a. dedi ki: Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem bana şöyle buyurdu:

#393 إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَنَهَى عَنْ مِيثَرَةِ الْأُرْجُوَانِ
“Erkeklere ait güzel kokuların en iyisi kokusu açık rengi gizli olandır. Kadınların kokularının en iyisi ise rengi açık olup gözüken ve kokusu çevreye yayılmayandır.” Yine Rasulullah (s.a.v.), kızıl renge boyanmış deve semeri yastıklarını kullanmayı da yasaklamıştır.”

Tirmizi, Edeb 36 Hn: 2788; Ebu Davud, Libas: 27 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis bu şekliyle hasen garibtir.

Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

#392 طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ
“Erkeklerin sürünecekleri kokunun kokusu ferkedilir fakat rengi olmaz kadınların kokuları ise rengi olur fakat kokusu başkaları tarafından fark edilmez olmalıdır.”

Tirmizi, Edeb 36 Hn: 2787; Nesai, Ziyne: 27 ve diğerleri. Tirmizi: Ali b. Hucr, İsmail b. İbrahim vasıtasıyla Cüreyri’den, Ebu Nadre’den, Tufavi’den, Ebu Hüreyre’den mana olarak bu hadisin bir benzerini bize aktarmışlardır. Tirmizi: Bu hadis hasendir. Tufavî’yi sadece bu hadisle bilmekteyiz ismini de bilmiyoruz. İsmail b. İbrahim’in rivâyeti daha sağlam ve daha uzundur.

Ebu Musa el Eşari r.a. dedi ki: Nebi sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

#391 كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً
“Her göz yabancı bir kadına bakarak göz zinası işlemiştir. Bir kadın da güzel kokular sürünerek erkeklerin yanından geçerse o da aynen bakan erkekler gibi zina etmiş gibidir.”

Tirmizi, Edeb 35 Hn: 2786; Darimi, İstizan: 27 ve diğerleri. Tirmizi:ž Bu konuda Ebu Hüreyre’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.