Toplam 23,448 Hadis
Konular

Saç, Sakal, Süslenme,Dövme Yaptırma, Tem Kategorisi

Ümmü Hani r.a'dan rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:

#840 قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِر
“Rasülullah (s.a.v.), Mekke’ye geldiğinde saçı dört örgülü idi.” Tirmizi der ki: Muhammed b. Beşşar, Abdurrahman b. Mehdi vasıtasıyla İbrahim b. Nafi’ el Mekki’den, İbn ebi Necih’den, Mucahid’den Ümmü Hani’den rivayet ederek şöyle demişlerdir: “Rasulullah (s.a.v.)’in Mekke’ye girdiğinde saçının örgüsü dört parçaydı.”

Tirmizi, Libas 39 Hn: 1781; Nesai, Ziyne: 10; İbn Mace, Libas: 36 ve Tirmizi: Bu hadis garibtir. Muhammed diyor ki: Mûcâhid’in, Ümmü Hani’den hadis işittiğini bilmiyoruz. Ebû Necîh’in ismi Yesâr’dır. Tirmizî: Bu hadis garibtir. Abdullah b. Necîh; Mekkelidir.

Arfece b. Esad r.a. dedi ki:

#829 أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ
“Cahiliyye döneminde meydana gelen Külab vakasında burnumdan yaralanmıştım ve burnum kesilmişti. Sonra gümüşten bir burun yaptırmıştım fena koku yapmıştı. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) bana altından bir burun yaptırmamı emir buyurdu.” İlim adamlarından pek çok kimse dişlerini altınla kaplattırdıkları rivayet edilmiştir. Bu hadis onlar için delildir. Abdurrahman b. Mehdi diyor ki: Selm b. “Vezir” şeklinde söylenmesi bir vehmdir doğrusu “Zerir” dir.

Tirmizi, Libas 31 Hn: 1770; Ebu Davud, Hatem: 7; Nesai, Ziyne: 41 ve diğerleri. Tirmizi: Ali b. Hucr, Rabi’ b. Bedir’den, Muhammed b. Yezid el Vasiti’den ve Ebul Eşheb’den bu hadisin bir benzerini rivâyet etmiştir. Tirmizi: Bu hadis hasen garibtir. Bu hadisi sadece Abdurrahman b. Tarafe’nin rivâyetiyle bilmekteyiz. Selm b. Zerir’de bu hadisi Abdurrahman b. Tarefe’den, Ebul Eşheb’in rivâyeti gibi rivâyet etmiştir. Ebu Said es San’anî’nin ismi Muhammed b. Müyesser’dir.

İbn Ömer r.a'den: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#818 لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ
“Saçını ulama yapana yani saç nakli yapıp peruk kullanana ve kullandırana dövme yapana ve yaptırana Allah lanet etsin yani Allah rahmetinden uzaklaştırsın.” Nafi’ diyor ki: Dövme yüz ve görülen yerlere yapılır demiştir.

Tirmizi, Libas 25 Hn: 1759; Ebu Davud, Teraccül: 5; Nesai, Ziyne: 22 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. Tirmizi: Bu konuda Aişe, İbn Mesud, Esma binti ebi Bekir, İbn Abbas, Makil b. Yesar ve Muaviye’den de hadis rivayet edilmiştir.

İbn Abbas r.a'den: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#816 اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ، ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ، وَثَلَاثَةً فِي هَذِهِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ
“İsmid denilen sürme taşı ile sürmeleniniz çünkü o gözleri cilalandırır, kirpikleri besler.” İbn Abbas Peygamber (s.a.v.)’in bir sürme kutusu bulunduğunu her gece üç defa sağ gözüne üç defa sol gözüne sürme çektiğini söyledi. Başka bir yönden de Rasülullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivayet edildi: “İsmid=sürme taşı kullanın çünkü o gözleri cilalandırır, kirpikleri besler.”

Tirmizi, Libas 23 Hn: 1757; Nesai, Ziyne: 28 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu konuda Cabir ve İbn Ömer’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: İbn Abbâs hadisi hasen garibtir. Bu sözleriyle sadece Abbâs b. Mansur’un rivâyetiyle bilmekteyiz. Ali b. Hucr ve Muhammed b. Yahya dediler ki: Yezîd b. Harun, Abbâd b. Mansur’dan bu hadisin bir benzerini bize aktarmıştır.

Abdullah b. Muğaffel r.a. dedi ki:

#815 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا
“Rasülullah (s.a.v.) sık sık aşırı süslenme ve gösterişe kapılmamak için saç ve sakalı sıkı olarak taramayı yasakladı.”

Tirmizi, Libas 22 Hn: 1756; Nesai, Ziyne: 63 ve diğerleri.ž Muhammed b. Beşşâr, Yahya b. Saîd vasıtasıyla Hişâm’dan ve Hasan’dan bu senedle hadisin bir benzerini rivâyet etmiştir. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. Tirmizi: Bu konuda Enes’den de hadis rivâyet edilmiştir.

Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#814 كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْوَفْرَةِ
“Rasulullah (s.a.v.) ve ben bir kaptan yıkanırdık O’nun saçı kulak memesinden aşağı ve omuza dökülecek kadarda uzun değildi.” Tirmizi der ki: Bu hadis Aişe’den değişik şekillerde de rivayet edilmiş olup şöyle demektedir: “Ben ve Rasulullah (s.a.v.), tek bir kaptan yıkanırdık” ve saçının uzunluğundan bahsetmemektedir.

Tirmizi, Libas 21 Hn: 1755; Nesai, Ziyne: 60 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis bu şekliyle hasen sahih garibtir. Abdurrahman b. Ebi’z Zinad güvenilir bir kimse onu sağlam kabul eder ve ondan hadis yazmayı emrederdi.

Ebu Zerr (r.a.)’dan: Nebi Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#812 إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ: الْحِنَّاءُ، وَالْكَتَمُ
Ağarmış saçlarınızın rengini değiştireceğiz en iyi boya kına ve Ketm (rastık) tır.

Tirmizi, Libas 20 Hn: 1753; Ebu Davud: Teraccül: 18; Nesai, Ziyne: 65 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. Ebul Esved ed Deylemi’nin ismi Zalim b. Amr b. Sufyân’dır.

Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#811 غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ
“Beyazlaşan saç ve sakalınızı kına ile boyamak suretiyle rengini değiştirin, değiştirmeyip bembeyaz bırakmak suretiyle Yahudilere benzemeyin.”

Tirmizi, Libas 20 Hn: 1752; Ebu Davud, Teaccül: 18; Nesai, Ziyne: 65 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu konuda Zübeyr b. Avvam, İbn Abbas, Cabir, Ebu Zerr, Enes, Ebu Rimse, Cehdeme, Ebut Tufeyl, Cabir b. Semure, Ebu Cuhayfe ve İbn Ömer’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Ebu Hüreyre hadisi hasen sahihtir. Ebu Hüreyre’den değişik yollarla da bu hadis rivayet edilmiştir.

Abdullah b. Amr bin As r.a'dan

#434 أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ
“Peygamber (s.a.v.) beyaz kılları yolmayı yasakladı ve bu Müslüman’ın nurudur buyurdu.”

Tirmizi, Edeb 56 Hn: 2821; İbn Mace, Edeb: 27 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasendir. Abdurrahman b. Hâris ve pek çok kimse bu hadisi Amr b. Şuayb’den rivâyet etmişlerdir.

İbn Ömer r.a. dedi ki:

#368 أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَرَنَا بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحَى
"Rasülullah (s.a.v.), bıyıkların kısaltılmasını sakallarında uzatılıp bırakılmasını bize emretti.”

Buhari, Libas: 27; Müslim, Tahara: 17; Tirmizi, Edeb 18 Hn: 2764 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. Ebu Bekir b. Nafi’, İbn Ömer’in azâd ettiği kölesi olup güvenilir bir kimsedir. Ömer b. Nafi’ de yine güvenilen biridir. İbn Ömer’in azâdlısı Nafi’in oğlu Abdullah ise hadisçilerce zayıf bilinir.

İbni Ömer r.a. dedi ki: Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

#367 أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى
“Bıyıkları kısaltınız sakalları salıveriniz.”

Buhari, Libas: 27; Müslim, Tahara: 17; Tirmizi, Edeb 18 Hn: 2763; Nesai, Tahara: 15 Hn: 15, Zinet mines Sünen: 2 Hn: 4959-4960 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis sahihtir.

Abdullah bin Amr r.a'dan rivayet edildiğine göre:

#366 أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا
“Peygamber (s.a.v.) sakalını tıraş ederken sakalının eninden ve boyundan alırdı.”

Tirmizi, Edeb 17 Hn: 2762. Tirmizi: Bu hadis garibtir. Muhammed b. İsmail’den işittim şöyle diyordu: Ömer b. Harun’un rivâyeti orta yolludur. O’nun aslı olmayan veya tek başına rivâyet ettiği şu hadisten başka rivâyet ettiği bir hadis bilmiyorum: “Peygamber (s.a.v.), sakalın eninden ve boyundan alırdı.” Bu hadisi sadece Ömer b. Harun tek başına rivâyet etmiştir. Buhârî’yi Ömer b. Harun hakkında iyi görüşlü olarak gördüm. Tirmizî: Kuteybe’nin şöyle dediğini işittim: Ömer b. Harun hadisçi olmakla birlikte şöyle derdi: “İman söz ve yaşantıdan ibarettir.” Kuteybe aynı zamanda şöyle demişti: Vekî’ b. Cerrâh bir adam vasıtasıyla Sevr b. Yezîd’den: “Peygamber (s.a.v.)’in Taiflilere karşı mancılık kullandığını bize bildirdi.” Kuteybe sözlerine şöyle devam etti: Vekî’e bu adam kimdir? Diye sordum sizin adamınız Ömer b. Harun’dur dedi.

Zeyd bin Erkam r.a. dedi ki: Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

#365 مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا
“Bıyığından alıp bıyığını kısaltmayan bizden değildir.”

Tirmizi, Edeb 16 Hn: 2761; Nesai, Tahara: 13 Hn: 13 ve diğerleri. Bu konuda Muğire b. Şube’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Muhammed b. Beşşâr, Yahya b. Saîd vasıtasıyla Yusuf b. Suheyb’den aynı senedle bu hadisin bir benzerini rivâyet etmiştir.

İbn Abbas r.a. dedi ki:

#364 كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ يَفْعَلُهُ
“Rasülullah (s.a.v.), bıyıklarını kısaltır veya bıyıklarından alırdı ve Allah’ın dostu İbrahim de bıyıklarını aynen böyle yapardı” derdi.

Tirmizi, Edeb 16, Hn: 2760; Ahmed, Müsned Hn: 2602 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen garibtir.

Enes r.a. dedi ki: Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

#363 وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، أَنْ نَتْرَكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
“Rasülullah (s.a.v.), bıyıkları kısaltmayı tırnak kesmeyi, koltuk ve kasık tıraşında kırk günden fazla uzatmamayı tayin etmişti.”

Müslim, Tahara: 17; Tirmizi, Edeb 15 Hn: 2759; Nesai, Tahara: 27 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis öncekinden daha sahihtir. Sadaka b. Musa hadisçiler yanında hafız bir kimse değildir.

Enes r.a. dedi ki: Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

#362 أَنَّهُ وَقَّتَ لَهُمْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً تَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَأَخْذَ الشَّارِبِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ
“Rasülullah (s.a.v.), tırnak kesmek, bıyıkları kısaltmak, kasık ve koltuk tıraşı için en uzun süresi kırk gün olarak belirlemiştir.”

Müslim, Tahara: 17; Tirmizi, Edeb 15 Hn: 2758; Nesai, Tahara: 14 Hn: 14, Ziyne: 27 ve diğerleri.

Aişe r.a. dedi ki: Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

#361 عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ، قَالَ زَكَرِيَّا، قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ "، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: انْتِقَاصُ الْمَاءِ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ
“On şey yaratılış gereği yapılması gereken uygulamalardandır; bıyıkları kısaltmak, sakalları uzatmak, misvak kullanmak, burun temizliği yapmak, tırnakları kesmek, parmak aralarını ve mafsallarını temizlemek, koltuk altı kıllarını temizlemek, kasık kıllarını tıraş etmek ve su ile taharetlenmek.” Zekeriyya diyor ki: Mus’ab şöyle dedi: “Onuncuyu unuttum belki de ağza su vermek olabilir.”

Müslim, Tahara: 17; Tirmizi, Edeb 14 Hn: 2757; Nesai, Ziyne: 1 Hn: 4954 ve diğerleri. Ebu Ubeyd diyor ki: Hadiste geçen; “İntikasul ma`” su ile taharet yapmak anlamındadır. Bu konuda Ammar bin Yasir, İbn Ömer ve Ebü Hüreyre’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Bu hadis hasendir.

Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

#360 خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الِاسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ
“Beş şey yaratılışın başlangıcından beri devam edip gelmektedir; kasık tıraşı, sünnet olmak, bıyıkları kısaltmak, koltuk altı kıllarını tıraş etmek ve tırnakları kesmek.”

İbn Ebi Şeybe, Musannef Hn: 2058; Mamer b. Raşid, Camii Hn: 20243; Buhari, Libas: 39 Hn: 5466-5468-5850; Müslim, Tahara: 52 Hn: 259; Tirmizi, Edeb 14 Hn: 2756; Nesai, Tahara: 9 Hn 9-11-4957-4958 ve Sünenil Kübra Hn: 10-8947; Ebu Davud, Hn: 4198; İbn Mace, Mukaddime Hn: 292; Ahmed, Müsned 7220-7754-9066-9965; Humeydi, Müsned Hn: 965; Tahavi, Müşkilil Eser Hn: 683-684; İbn Hazm, Muhalla Hn: 282; Ebu Yala, Müsned Hn: 5872; İbn Hibban, Sahih Hn: 5480-5481-5482; Ebu Avane Müstahreç Hn: 470; Taberani, Müsnedi Şamiyeyn Hn: 2905; Beyhaki, Süneni Sağir Hn: 75-3705 ve Sünenil Kübra Hn: 625-5502-16133; Cevheri, Müsnedi Muvatta Hn: 259; İbn Abdilber, Temhid Hn: 3689 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.