Toplam 23,612 Hadis
Konular

Hasta Ziyareti Kategorisi

İbn Abbas dedi ki:

#13,699
" Hastanın ilk gün ziyaret edilmesi sünnettir, daha sonraki ziyaretler ise tetavvudur,"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3763 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ancak rivayetteki

Ali bin Ömer bin Ali, babasından, o da dedesi (Hz. Ali' den) bildiriyor:

#13,698
Resulullah (sallallahu aleyhivessllem.) şöyle buyurdu: "Hasta ziyaretinin en güzeli ve sevabı bol olanı hafif olanıdır, taziye ise bir defa yapılır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3762 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Kanımca, İbn Ebi Fudeyk, Hz. Ali'den bir şey işitmemiştir.

Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#754 مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا
"Kim bir hastayı ziyaret eder ve Allah rızası için bir din kardeşini ziyaret ederse bir tellal şöyle bağırır: “İyi ettin attığın adımlar hayırlı olsun, Cennet’teki yerin güzel olsun.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 64 Hn: 2008; İbn Mace, Cenaiz: 33 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen garibtir. Ebu Sinan’ın ismi İsa b. Sinan’dır. Hammad b. Seleme, Sabit’ten Ebu Rafi’den, Ebu Hüreyre’den bu hadisden bir bölüm rivayet etmiştir.

Ebu Umame (r.a.)’den rivayet edildiğine göre, Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuş:

#309 تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ قَالَ: عَلَى يَدِهِ، فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ، وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ
“Hasta ziyaretinin tamamlayıcı unsurlarından bazıları şunlardır: Hastanın eline veya alnına elinizi koyarsanız ve nasıl olduğunu sorarsanız. Birbirinizle selamlaşmanın mükemmelliği ise el sıkışmaktır.”

Tirmizi, İstihzan ve Edeb 31 Hn: 2731; Ahmed, Müsned Hn: 21207 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadisin senedi pek sağlam değildir. Muhammed (Buhari) diyor ki: Ubeydullah b. Zahr güvenilir bir kişidir. Ali b. Yezid ise zayıftır. Kasım b. Abdurrahman ise Ebu Abdurrahman diye künyelenir kendisi güvenilir bir kişi olup Abdurrahman b. Hâlid b. Yezid b. Muaviye’nin azâdlı kölesidir. Kâsım ise Şamlıdır.