Toplam 25,098 Hadis
Konular

Namazı Terketmenin Hükmü Kategorisi

Tabiinden, Abdullah b. Şakîk el Ukaylî rahimullah şöyle diyor:

#249 لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ
“Muhammed’in ashabı namazdan başka amellerden hiçbirinin terk edilmesini küfür saymazlardı ancak namazın terk edilmesini küfür sayarlardı.”

Müslim, İman: 35; Tirmizi, İman 9 Hn: 2622; İbn Mace, İkame: 77 ve diğerleri. Tirmizi diyor ki: Ebû Mus’ab el Medinî’den işittim diyordu ki: İman, sözden ibarettir diyen kimse tevbe etmeye çağrılır. Tevbe etmezse na âla, değilse kafası uçurulur.

Büreyde bin Hasib r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#248 الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَر
“Bizimle onlar (müşrik ve kafirler) arasındaki fark namazdır. Kim onu terk ederse kafir olur.”

Müslim, İman: 35; Tirmizi, İman 9Hn: 2621; İbn Mace, İkame: 77 ve diğerleri. Tirmizi: Bu konuda Enes ve İbn Abbas’tan da hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Bu hadis hasen sahih garibtir.

.

#247
yeni hadis

.

Cabir r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#246 بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ
“İman ile küfür arasında namazı terk etmek vardır.” Diğer rivayette ise: Cabir r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاة
“Kul ile küfür arasında namazı terk etmek vardır.” Müslim, İman: 35; Tirmizi, İman 9 Hn: 2620; İbn Mace, İkame: 77 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. Ebu’z Zübeyr’in ismi Muhammed b. Müslim b. Tedrüstür.
AÇIKLAMA: Garib Osman der ki: Burada kasdedilen itikadı küfür değil ameli küfürdür. Mesela namazın farziyetini kabul etmediği için kılmayan kafir olur, ancak namazın farz olduğuna iman eden ama kılmayan ise fasık olur. Burada bir benzetme yapılmıştır. Kafirler namaz kılmaz. Namaz kılmayanlar bu konuda onlara benzetilmiştir İbn hacer gibi pek çok hadis alimi bu şekil yorumlamışlardır.

Müslim, İman: 35; Tirmizi, İman 9 Hn: 2618, 2619 ve diğerleri.