Toplam 23,145 Hadis
Konular

Kadınlarla ilgili Hadisler Kategorisi

Ümmü Seleme (r.a.)'dan rivayete göre, Resülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuş:

#8,902 صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا ، وَصَلاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهَا فِي دَارِهَا، وَصَلاتُهَا فِي دَارِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهَا خَارِجٍ
“Kadının odasında kılmış olduğu namaz, salonunda kıldığı namazdan daha hayırlıdır. Salonunda kıldığı namaz da evinin avlusunda kıldığı namazdan daha hayırlıdır. Avlusunda kıldığı namaz ise dışarda kıldığı namazdan hayırlıdır." İmam Şafi'nin isnadsız rivayeti ise şöyledir: صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهَا فِي الْمَسْجِدِ، أَوِ الْمَسَاجِدِ Üstteki rivayetten farkı hadisin sonu şöyle: Evinde namaz kılması, Cami ve yeva camilerde kılmasından daha hayırlıdır şeklindedir. İmam Şafi, İhtilaful Hadis Hn: 74; Beyhaki, Marifetü Sünne ve Eser hadis: 1441.

Taberani, Mucemul Evsat hadis no: 9337. Garip Osman der ki: Hadis merfu, leyyin ve ravi sayısı açısından azizdir, zira hazreti Aişe r.a'dan da leyyin rivayeti mevcuttur.

İbn Mesud (r.a.) der ki:

#8,901 صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي دَارِهَا، وَصَلاتُهَا فِي دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِيمَا سِوَاهُ "، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ تَشَرَّفَ لَهَا الشَّيْطَانُ
“Kadının odasında kılmış olduğu namaz, salonunda kıldığı namazdan daha hayırlıdır. Salonunda kıldığı namaz da evinin avlusunda kıldığı namazdan daha hayırlıdır. Avlusunda kıldığı namaz ise mahalle camiinde kıldığı namazdan daha hayırlıdır”.

Taberani, Mucemül Kebir Hn: 9482; Abdurrezzak, Musannef Hn: 5116. Garip Osman der ki: Abdurrzzakın rivayeti muhtasardır. Hadis mevkuf, hasendir.

Abdullah (ibn Mesud) radıyallahu anhu dedi ki: Resülullah s.a.v. şöyle buyurdu:

#1,936 إِنَّمَا النِّسَاءُ عَوْرَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا ، وَمَا بِهَا مِنْ بَأْسٍ فَيَسْتَشْرِفُ لَهَا الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ : إِنَّكِ لا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إِلا أَعْجَبْتِهِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا، فَيُقَالُ : أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ فَتَقُولُ : أَعُودُ مَرِيضًا، أَوْ أَشْهَدُ جِنَازَةً، أَوْ أُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ، وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ رَبَّهَا مِثْلَ أَنْ تَعْبُدَهُ فِي بَيْتِهَا
"Kadın avrettir (namahremdir). Kadın evinden günahsız olarak çıkar, şeytan ona yaklaşır ve: “Sen yanından geçtiğin kişilerin hoşuna gidiyorsun” der. Kadın elbisesini giyer, ona nereye gitmek istiyorsun? Denilince: “hastayı ziyaret edeceğim veya cenazeye gideceğim veya camide namaz kılacağım” diye cevap verir. Halbuki kadın evinde yaptığı ibadet gibi Rabbine kulluk yapamaz. Yani evinde ibadet ederek daha çok Allah’ın rızasını kazanır”.

Taberani, Mucemül Kebir hadis no: 8828 ve 9373. Hafız Münziri hadisi Hadis Tergip ve terhib de merfu olarak zikretmiştir. Mucemde ise mevkuf olarak zikredilmiştir. İsnahı hasendir. Elbani ise Sahih mevkuftur demiştir.

Ebu Ali eş-Şeybani rahimullah der ki: Abdullah (ibn Mesud)’ı Cuma günü kadınları camiden çıkarırken gördüm kadınlara:

#1,935 يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقُولُ : اخْرُجْنَ إِلَى بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ
"Çıkın (buradan) evinize gidin. Bu sizin için daha iyidir" diyordu.

Abdurrezzak, Musannef, hadis no: 5055; Taberani, Mucemul Kebir hadis no: 9369; İbn Münzir, el-Evsatu fi Süneni vel İçmai vel İhtilafi hadis no: 1687. Abdurrezzakın ravisi İbn Cüreyç diyorki: Ata bin Ebi Rebaha: “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman” ayetinde kadınlarda erkekler gibi namaza çağrılmıyor mu diye sorduğumda “Hayır”dedi.

Abdullah (b. Mesud) radıyallahu anhu dedi ki: Resülullah s.a.v. şöyle buyurdu:

#1,934 إِنَّ أَحَبَّ صَلاةٍ تُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ إِلَى اللَّهِ فِي أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً
"Kadınların namazından Allah’ın en çok hoşlandığı namaz, evinin en karanlık yerinde kıldığı namazdır".

İbn Huzeyme, Sahih hadis no: 1601 ve 2.

Abdullah b. Amr bin As r.a. dedi ki: Resülullah s.a.v. şöyle buyurdu:

#1,933 لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى امْرَأَةٍ لا تَشْكَرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لا تَسْتَغْنِي عَنْهُ
"Kendisine muhtaç olduğu halde kocasının iyiliklerine karşı şükretmeyen bir kadına, Allah rahmet nazariyle bakmaz buyurdu".

Bezzar, Müsned hadis no: 2081; Keşful Astar hadis no: 1383. Hakim İsnadı sahihtir dedi. Elbani de Sahihtir dedi.

Zeyd bn Erkam r.a dedi ki: Resülullah s.a.v şöyle buyurdu:

#1,926 الْمَرْأَةُ لا تُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا
"Kadın, kocasının hakkını yerine getirmedikçe, Allahın hakkını ödemiş olamaz. Hatta kocası bir deve üzerinde iken bile kendisini isterse onu nefsinden men edemez".

Taberani, Mucemul Kebir hadis no: 4941. Taberani Ceyyid isnadla rivayet etmiştir. Elbani sahihtir.

Ümmü Seleme radıyallahu anhe dedi ki: Resülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

#1,925 خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ
"Kadınların namaz kılacakları yerlerin en iyisi evlerinin en tenha yeridir".

İmam Ahmed, Müsned hadis no: 25944; İbn Huzeyme, Sahih hadis no: 1594; Hakim, Müstedrek hadis no: 708; Beyhaki, Süneni Kebir hadis no: 4935; İbn Abdilber, Temhid hadis no: 4348. Hadisin isnadı hakkında Hakim Sahihtir demiştir. Elbani ise Sahihi Terğip ve Terhib de: Hasen li Ğayrihidir demiştir.

Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,068 إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ
“Kadın kaburga kemiği gibi eğridir onu düzeltmeye kalkışırsan kırarsın. Bulunduğu halde bırakırsan eğriliğine rağmen ondan yararlanırsın.”

Buhari, Nikah: 80; Müslim, Rada: 18; Tirmizi, Talak vel Lian 12 Hn: 1188 ve diğerleri. ž Tirmizi: Bu konuda Ebu Zerr, Semure ve Aişe’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Ebu Hüreyre hadisi bu şekliyle hasen sahih garibtir, senedi ise sağlamdır.

Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) insanlara hutbe vererek öğüt verdi ve şöyle buyurdu:

#243 يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ "، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ، يَعْنِي: وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ "، قَالَ: " وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذَوِي الْأَلْبَابِ وَذَوِي الرَّأْيِ مِنْكُنَّ "، قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِهَا وَعَقْلِهَا: قَالَ: " شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَنُقْصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضَةُ تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ لَا تُصَلِّي
“Ey kadınlar cemaati! Sadaka veriniz, çünkü Cehennemin çoğunluğu sizdendir.” Bunun üzerine içlerinden bir kadın; “Ey Allah’ın Rasulü! Bunun sebebi nedir?” Diye sorunca; Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kocalarınıza karşı lanet etmenizin ve nankörlüğünüzün çok olmasındandır. Rasulullah (s.a.v.) şöyle devam etti: Akıllı ve dirayetli erkekleri; siz akıl ve dini noksan kadınlardan daha çabuk yoldan çıkaranı görmedim. İçlerinden bir kadın: Kadının akıl ve din yönünden eksiği nedir? Diye sordu. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Sizden iki kadının şahidliği bir erkeğin şahidliğine eşittir. Dininizin eksiği ise hayız görmenizdir ki hayızlı olduğunuz günlerde birkaç gün namaz kılamazsınız.”

Tirmizi, İman Hn: 6 Hn: 13; İbn Mende, İman Hn: 670; Buhari Ebu Said el-Hudriden, Müslim Abdullah ibn Ömer den rivayet ettiler. Ve diğerleri. Bu konuda Ebu Said Hudri ve İbn Ömer’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Bu hadis bu şekliyle sahih garib hasendir.