Toplam 23,600 Hadis
Konular

Mümin Kategorisi

Ebu Hüreyre r.a'dan rivayet edildiğine göre: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurmuş:

#711 الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ
“Mümin temiz ve ikram sahibidir. Facir ise düzenbaz ve alçaktır.”

Tahavi, Müşkilil Eser Hn: 3127; Tirmizi, Birr ve Sıla 41 Hn: 1964; Ebu Davud, Edeb: 6 Hn: 4790; Buhari, Edebül Müfred Hn: 418; İbn Mübarek, Zühd Hn: 679; Hakim, Müstedrek Hn: 117, 118 ve Marifeti Ulumul Hadis Hn: 171:1; Ebu Yala, Müsned Hn: 6007, 6008; Taberani, Mucemül Kebir Hn: 166; İbn Arabi, Mucem Hn: 1780; Beyhaki, Şuabul İman Hn: 8117 ve Edeb Hn: 208; Hatib, Tarihil Bağdat Hn: 2948; İbn Ebid Dünya, Mekarimu Ahlak Hn: 11; Ebu Naim, Hilyetül Evliya hn: 3541; İbn Hibban, Mercuhin Hn: 290; El Kamil fi Zuafir Rical Hn: 998; İbn Büşran, Emali Hn: 21; Eddelail fi Garibil Hadis Hn: 128; Ebu Şeyh Esbehani, Emsalül Hadis Hn: 159; Ebu Amir Tarsusu, Müsned Hn: 41, 58. Tirmizi: Bu hadis garib olup sadece bu şekliyle bilmekteyiz.

Ebu Said el Hudri r.a'dan rivayet edildiğine göre dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#709 خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ
“Mümin bir kimsede iki özellik bir arada bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 41 Hn: 1962; Ebu Davud, Zekat: 46 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis garibtir. Bu hadisi sadece Sadaka b. Musa’nın rivâyetiyle bilmekteyiz. Bu konuda Ebu Hüreyre’den de hadis rivâyet edilmiştir.

Ebu Bekir es Sıddık r.a'dan rivayet edildiğine göre, Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

#686 مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ
“Bir mümine zarar veren veya hile yapan lanetlenmiştir, yani Allah’ın rahmetinden uzaklaşmıştır.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 27 Hn 1941; Ebu Davud, Akdiyye: 51; İbn Mace: Ahkam: 33 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis garibtir.

Ebu Sırme (Malik b. Ebu Kays) r.a'den: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#685 مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ
“Zararlı olan kimseyi Allah, zararlara düşürür. Güçlük çıkaranı da güçlüklere koşar.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 27 Hn: 1940; Ebu Davud, Akdiyye: 51; İbn Mace: Ahkam: 33 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasen garibtir.

Ebu Musa el Eşari r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#675 الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا
“Mümin, mümine karşı parçaları birbirine destek olan bir bina gibidir.”

Buhari, Edeb: 34; Müslim, Birr ve Sıla: 17; Tirmizi, Birr ve Sıla: 18 Hn: 1928 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.

Sabit bin Dahhak r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#257 لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَاعِنُ الْمُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
“Sahip olmadığı elde etmesi mümkün olmayan bir konuda müslümanın üzerine adak vacib olmaz. Mü’min kardeşine lanet eden onu öldürmüş gibidir. Mü’min kardeşini kafirlikle itham eden kişi de yine onu öldürmüş gibidir. Her hangi bir aletle intihar edip kendini öldüren kişiye Allah kıyamet gününde kendini öldürdüğü aletle azab edecektir.”

Buhari, Edeb: 44; Müslim, Zühd: 1; Tirmizi, İman 16 Hn: 2636 ve diğerleri.ž Bu konuda Ebu Zerr ve İbn Ömer’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.

Ebu Hüreyre ( r.a.) dedi ki: Rasülullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

#201 الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
“Müslüman eliyle ve diliyle kimseyi incitmeyen kimsedir. Mümin de canları ve malları konusunda kendisinden emin olunan kimsedir.”

Nesai, İman ve Şearihi 8 Hn: 4995; Tirmizi, İman: 12; Ahmed, Müsned Hn: 8575 ve diğerleri.