Toplam 23,487 Hadis
Konular

Kuranı Hatmedince Dua Etmek Kategorisi

Sabit'in bildirdiğine göre

#20,316
Enes b. Malik, Kur'an'ı hatmedince ailesi ve çocuklarını toplar, onlara dua edermiş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11713. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir.2 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (674); İbnü'l-Mübarek, Zühd (809)

Irbad b. Sariye'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#20,315
"Kim farz bir namaz kılarsa, müstecab bir dua kazanır. Kim Kur'an'ı hatmederse, müstecab bir dua kazanır'' buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11712. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Abdülhamid b. Süleyman zayıftır.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, 18/259)