Toplam 23,487 Hadis
Konular

Kuran'a Başka şeylerin Karıştırılmaması Kategorisi

Ebu'z-Za'ra'nın bildirdiğine göre

#19,914
Abdullah (b. Mes'ud): "Kur'an'ı her şeyden arındırın. Ona, ondan olmayan şeylerle karıştırmayın" demiştir.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11624. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravileri, Ebu'z-Za'ra hariç, Sahih'in ravileridir. 1 Ebu'z-Za'ra'yı ise İbn Hibban güvenilir kabul ederken, Buhari ve başkaları hadisine mutabaat yapılamayacağını söylemişlerdir. Bu anlamda İlim bölümünde Ebu Said ve başkalarından nakledilen bazı hadisler geçmişti. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (9753)

Mesruk'un bildirdiğine göre

#19,913
İbn Mes'ud, Kur'an (mushaf) üzerine tefsir kabilinden bir şey yazılmasını hoş karşılamazdı.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11623. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.