Toplam 23,487 Hadis
Konular

Kuranın İndiği Mekanlar Kategorisi

İbn Mes'ud der ki:

#19,911
"Kur'an'ın mufassal süreleri Mekke'de indi. Yıllarca onları okuyup durduk ve bu esnada başka bir şey inmedi."

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11621. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Hudeyc b. Muaviye'yi Ahmed b. Hanbel ve başkaları güvenilir kabul ederken bir grup bilgin zayıf olarak görmüştür.

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#19,910
"Kur'an üç yerde inmiştir: Mekke, Medine ve Şam" buyurmuştur.1

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11620. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (7718)