Toplam 23,487 Hadis
Konular

Maun Suresi Fazilet ve Tefsiri Kategorisi

Sa'd (İbn Ebi Vakkas) anlatıyor:

#19,009
Peygamber'e (sallallahu aleyhi ve sellem) Yüce Allah'ın "Onlar ki namazlarını usulünce eda etmezler''3 ayetini sordum. Buyurdu ki: "Maksat, namazlarını vaktinden sonraya bırakanlardır. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11524. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden İkrime b. İbrahim son derece zayıftır. Namaz bahsinde hadisin başka varyantları da geçmişti. 3 Maun Sur. 6.

İbn Abbas der ki:

#19,008
"Maunu esirgerler''1 ayetiyle kastedilen ödünç eşyadır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11523. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.2 1 Maun Sur. 7. ; 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (12354). Senedinde ismi geçen Ebu Nuaym Dırar b. Sured de zayıftır.

Hafsa binti Sirin anlatıyor: Ümmü Atıyye bize dedi ki:

#19,007
Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bize maunu (yardımı) esirgemememizi emretti. Ben de: "Maun nedir?" diye sordum. "İnsanların yardımlaşma maksadıyla aralarında alıp verdikleri şeylerdir" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11522. Hadisin isnadında ismi geçen Abdurrahman b. Amr b. Cebele metruktur.3 3 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (25/66-67)

Abdullah (b. Mes'ud) der ki:

#18,971
"Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) zamanında bizler "maun"u kova, balta ve tencere olarak anlardık.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11521. Ben derim ki: "Balta" sözü hariç hadisi Ebu Davud da rivayet etmiştir. Bu şekliyle ise onu Bezzar ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup Taberani'nin ravileri, Sahih'in ravileridir.2 2 Bezzar (2292); Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat (1495); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (9010)