Toplam 23,487 Hadis
Konular

Kureyş Suresi Fazilet ve Tefsiri Kategorisi

Esma binti Yezid' in bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#18,970
"Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için ... "3 "Ey Kureyş halkı, yazıklar olsun size! Sizi yedirip açlıktan kurtaran ve sizi korkudan emin kılan Rabbi'nize ibadet edin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11520. Bunu Ahmed b. Hanbel ve ayrıca "Hay anaları kahrolasıca Kureyş halkı! Size kış ve yaz seyahatleri kolaylaştırılmıştır" ifadesiyle muhtasar olarak Taberani rivayet etmiştir. Fakat ravilerinden Ubeydullah b. Ebi Ziyad el-Kaddah ve Şehr b. Havşeb'de zayıflık vardır. Bununla beraber güvenilir olarak da değerlendirilmişlerdir. Ahmed b. Hanbel'in diğer ravileri ise güvenilirdir.1 1 Ahmed b. Hanbel (6/460); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (24/177-178). Senedinde ismi geçen Leys b. Ebi Süleym zayıftır. ; 2 Kureyş Sur. 1-2.