Toplam 23,487 Hadis
Konular

Adiyat Suresi Fazilet ve Tefsiri Kategorisi

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre

#18,969
Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem) huzurunda "لكنود" 3 ayeti okununca Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) bundan maksat: "Malını tek başına tüketen, başkalarından yardımını esirgeyen ve kölesini döven kişidir'' buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11516. Bunu Taberani, iki ayrı isnadla rivayet etmiş olup bunların birinde ismi geçen Cafer b. ez-Zübeyr zayıf iken diğerinde tanımadığım raviler bulunmaktadır.4 3 Adiyat Sur. 6. ; 4 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (7778, 7958)

İbn Abbas anlatıyor:

#18,968
Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir taraflara atlı birlikleri gönderdi. Aradan bir ay geçtiği halde onlardan bir haber gelmiyordu. Derken "Harıl harıl koşan (at)lara, kıvılcım saçanlara (yani tırnaklarıyla/ nallarıyla taşlarda kıvılcım saçıp ateş tutuşturanlara), sabah baskın yapanlara (yani sabah düşman üzerine ansızın baskın yapanlara), tozu dumana katanlara (yani tırnaklarıyla toz kaldıranlara), (düşman) topluluğunun ta ortasına kadar ilerleyenlere yemin ederim ki"1 ayetleri indi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11515. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Hafs b. Cumey' zayıftır.2 1 Adiyat Sur. 1-5. ; 2 Bezzar (2291)