Toplam 23,486 Hadis
Konular

Beled Süresi Fazilet ve Tefsiri Kategorisi

Abdullah (İbn Mes'ud),

#18,837
"Ona iki yolu göstermedik mi"6 ayetini "yani hayır ve şer yolunu" diye açıklamıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11494. Bunu Taberani, iki ayrı isnadla rivayet etmiş olup ravilerinden Asım b. Ebi'n-Nücüd güvenilir olmakla beraber zayıf yönü de vardır. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridir.7 6 Beled Sur. 10. ; 7 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (9097)

Yine İbn Abbas der ki:

#18,836
"Bu beldeye yemin ederim ki" ifadesi, yeminler yeminidir (en üstün yemindir).

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11493. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.5 5 Bezzar (2287)

İbn Abbas der ki:

#18,835
"Bu beldeye yemin ederim ki"1 ayetinde işaret edilen belde, Mekke'dir. Yine "Ki sen bu beldede yaşamaktasın" 2 ayetinde işaret edilen belde ise Mekke' dir. "Babaya ve ondan olma çocuğa yemin ederim ki"3 ayetiyle kastedilen, Adem' dir. "Biz insanı kebed içinde yarattık"4 Yani, onu dosdoğru ve ayakları üzerine dik duran biri olarak yarattık.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11492. Bunu Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Ubeyd b. İshak el-Attar zayıftır.5 1 Beled Sur. 1. ; 2 Beled Sur. 2. ; 3 Beled Sur. 3. ; 4 Beled Sur. 4. ; 5 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (12412)