Toplam 23,484 Hadis
Konular

Tarık Suresi Fazilet ve Tefsiri Kategorisi

Abdurrahman b. Halid el-Udvani'nin babasından naklen anlattığına göre

#18,788
babası, Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) kendilerinden yardım istemek üzere geldiği sırada onu Sakif'in doğusunda bir yay veya asa üzerine yaslanmış dururken görmüş. Gerisini babası şöyle anlatmış: Onu "Ve's-semai ve't-tarık" diye okurken işittim. Sureyi sonuna kadar okudu. Ben bu sureyi Cahiliye döneminde henüz müşrik iken bellemiştim. Sonra onu İslam döneminde okudum. Sakifliler beni çağırıp "Bu adamdan ne dinledin?" diye sordular. Kendilerine bu sureyi okudum. Bunun üzerine Kureyş kabilesinden yanlarında bulunanlar dediler ki: "Biz kendi adamımızı daha iyi biliriz. Onun söylediklerinin gerçek olduğuna kani olsaydık, zaten ona uyardık."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11483 Bunu Ahmed b. Hanbel ve Taberani rivayet etmiş olup ravilerinden Abdurrahman'ı Ebu Hatim eserinde zikretmiştir. Fakat kimse tarafından cerh edilmemiştir. Diğer ravileri ise güvenilir kimselerdir.1 1 Ahmed b. Hanbel (4/335); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (4126, 4127)