Toplam 23,484 Hadis
Konular

İnfitar Suresi Fazilet ve Tefsiri Kategorisi

Musab. Ali'nin, babası kanalıyla dedesinden bildirdiğine göre

#18,779
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) dedesine: "Neyin doğdu?" diye sormuş. Dedesi: "Ey Allah'ın Resulü! Neyim doğabilir ki? Ya oğlandır, ya kız" demiş. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem): "Kime benziyor?" diye sormuş. Dedesi: "Kime benzeyebilir ki? Ya annesine, ya babasına" demiş. Dedesi bunu söyleyince Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuş: "Dur. Sakın böyle söyleme. Zira sperm rahme yerleştiği zaman Yüce Allah, Adem'e kadar uzanan bütün neseplerini ona getirir. Sen Yüce Allah'ın Kitabında geçen şu ayeti okumadın mı? « .. .istediği şekilde seni terkip eden ... »"3

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11473. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Mutahher b. el-Heysem metruktur.4 3 İnfitar Sur. 8. ; 4 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (4624)

Malik b. el-Huveyris'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#18,778
"İsmi Yüce Allah, bir canlı yaratmak ister ve sonra erkek, kadınla cinsel ilişkiye girerse, erkeğin spermi kadının her bir damarı ve sinirine sızar. Yedinci gününde Allah o canlıya, (ilk insan) Adem'e kadar uzanan her damarından (bir parça) getirir." Sonra Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şu ayeti okudu: " ... istediği şekilde seni terkip eden ... "1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11472. Bunu Taberani, üç Mu'cem'inde rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir.2 1 İnfitar Sur. 8. ; 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (19/290); el-Mu'cemu'l-evsat (1636); el-Mu'cemu's-sağir (106)