Toplam 23,483 Hadis
Konular

Naziat Süresi Fazilet ve Tefsiri Kategorisi

Tarık b. Şihab der ki:

#18,733
Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) sık sık kıyameti anardı. Nihayet "Sen onu nasıl öğrenip anlatacaksın? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir''4 ayeti indi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11466. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden tanımadıklarım vardır.5 4 Naziat Sur. 42-44. ; 5 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (8210); İbn Cerir et-Taberi, Tefsir (30/49). (Ravileri güvenilir başka bir isnadla)

Hz. Aişe der ki:

#18,732
"Sen onu nasıl öğrenip anlatacaksın. Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir''2 ayeti nazil oluncaya kadar Resulullah' a (sallallahu aleyhi ve sellem) sürekli kıyametin ne zaman kopacağı sorulurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11465. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.3 1 Naziat Sur. 42-44. ; 2 Naziat sur. 43-44. ; 3 Bezzar (2279)

İbn Ömer,

#18,731
ayeti şu kıraatle okurdu: "أئذ كنا عظاما ناخرة" 2

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11464. Bunu Taberani, Zeyd b. Muaviye kanalıyla İbn Ömer'den rivayet etmiştir ki Zeyd'i tanımıyorum. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridir.3 2 Naziat Sur. 11. Meşhur kıraat "نخرة"' şeklindedir. Nitekim mahtut nüshada da metin bu şekilde geçmiştir. Fakat bu, el-Mu'cemu'l-kebir ile matbu nüshada yer alan rivayete aykırıdır. Ayeti "ناخرة" şeklinde Şu'be, Ehavan, Ruveys ve Halef okumuşlardır. ; 3 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (13076)