Toplam 23,481 Hadis
Konular

Murselat Süresi Fazilet ve Tefsiri Kategorisi

İbn Mes'ud,

#18,714
Yüce Allah'ın "O, saray gibi koca bir kıvılcım saçar''2 ayetini şöyle açıklamıştır: "O kıvılcım ağaçlara, dağlara benzemez; bilakis şehirlere, kalelere benzer."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11459. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Hudeyc b. Muaviye zayıftır. Ebu Hatim onunla ilgili olarak: "Genel olarak dürüst olduğu söylenebilir ve hadisi yazılır, demiştir. Diğer ravileri ise güvenilir kimselerdir. 2 Mürselat Sur. 32.