Toplam 23,612 Hadis
Konular

Namazı Terkedenin Durumu Kategorisi

İbn Abbas demiştir ki:

#13,245 لَمَّا قَامَ بَصَرُهُ، قِيلَ لَهُ: نُدَاوِيكَ وَتَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامًا، قَالَ: لا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
Görme hissim kaybolmuştu. Bana: "Seni tedavi edelim. Bu süre içinde birkaç gün namaza ara ver" dediler. Ben de: "Olmaz; zira Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)"Kim namazı terk ederse, Allah'ın huzuruna, üzerinde O'nun gazabını taşıyarak çıkar'' buyurdu deyip reddettim.

Bezzar, Keşful Estar Hn: 343. Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1632 *Bunu Bezzar ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Sehl b. Mahmlıd'u İbn Ebi Hatim eserinde zikrederek kendisinden Ahmed b. İbrahim ed-Devraki ve Sa'dan b. Yezid'in rivayette bulunduğunu belirtmiştir. Ben derim ki: Yine, kendisinden Muhammed b. Abdillah el-Mahremi rivayette bulunmuş ve kimse kendisini tenkit etmemiştir. Senedin kalan ravileri ise güvenilir kimselerdir. Garip Osman der ki: Hadis merfu isnadı ceyyittir.