Toplam 22,921 Hadis
Konular

Abdesti Bozan Haller Kategorisi

Hz. Ali -b. Ebi Talib- bildiriyor:

#10,802
Bir bedevi Resülullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek: "Ya Resüllallah! Bizler çölde yaşıyoruz ve bizden biri hafifçe yelleniyor. (Ne yapmalı?)" diye sordu. Allah Resulü de (sallallahu aleyhi vesellem): "Muhakkak ki Allah hakikati söylemekten haya etmez. Sizden biriniz öyle bir şey yaparsa, abdest alsın. Bir de kadınlarla makatlanndan ilişkiye girmeyin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1256 *Ahmed b. Hanbel'in Ali b. Ebi Talib kanalıyla rivayet ettiği bu hadis, Sünen'lerde Ali b. Talk el-Hanefi rivayeti olarak yer almıştır. Gördüğün gibi bundan önce Ali b. Ebi Talib hadisi geçmişti. Doğrusunu Allah bilir. Rivayetin ravileri ise güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. ı Taberi, Tehzlbu'l-asar, Müsnedu Ali b. Ebi Talib, no. 426 (bir kısmı).

Cabir İbnu Semure (radıyallahu anh)'dan: 

#9,665 أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ : أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: لَا
"Bir adam Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'a gelerek:
"Koyun eti sebebiyle abdest alayım mı?" diye sordu:
"Dilersen abdest al, dilemezsen alma!" diye cevap verdi. Adam bunun üzerine:
"Deve eti sebebiyle abdest alayım mı?" diye sordu. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bu sefer:
"Evet, deve eti sebebiyle abdest al!" cevabını verdi. Adam tekrar:
"Koyun ağıllarında namaz kılayım mı?" diye bir başka sual sordu:
"Evet!" cevabını aldı. Tekrar sordu:
"Pekala, deve ağıllarında namaz kılayım mı?"
"Hayır!" buyurdu Aleyhissalatu vesselam."

Müslim, Hayz: 25 Hn: 363; Ahmed, Müsned Hn: 20355; İbn Hibban, Sahih Hn: 1124, 1154; Taberani, Mucemül Kebir Hn: 1867; Beyhaki, Süneni Sağir Hn: 795 ve Sünenil Kübra Hn: 35, 678; İbn Münzir, El Evsat Hn: 767 ve İbn Hazm, Muhalla Bil Eser Hn: 539 ve diğerleri.

Hz. Ali (radıyallahu anh) dedi ki: Rasüullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: 

#9,661 وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ
"Gözler, halkanın bağıdır, öyleyse uyuyan abdest alsın."
AÇIKLAMA: Yani gözler uyuyunca dübür açılırinsan gaz çıkarır farkında olmaz bu nedenle abdest bozulur, ancak namazda oturur gibi makadı üzerine oturarar hafif uyku müstesna, bu durumda gaz kaçmaz.

Ebu Davud, Tahara Hn: 203; İbn Mace, Tahara Hn: 477; Tahavi, Müşkilil Eser Hn: 3432; Darekutni, Sünen Hn: 590; Ebu Yala, Mucem Hn: 260; Beyhaki, Süneni Kübra Hn: 523 ve Marifetis Sünne vel Eser Hn: 271; İbn Abdilber, Temhid Hn: 3143; Garip Osman der ki: Hadis merfu hasen ve azizdir.

Salim b. Abdullah rahimehullah dedi ki:

#9,659 كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ لَصَلَاةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا، قَالَ: " إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِي، ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْتُ وَعُدْتُ لِصَلَاتِي
 "Ben, bir sefer sırasında İbnu Ömer (radıyallahu anh)'le beraberdim. Güneş doğduktan sonra onun abdest alıp namaz kıldığını gördüm. Kendisine: "Bu şimdiye kadar kıldığınızı hiç görmediğim bir namaz!" dedim. Şu açıklamayı yaptı:
"Sabah namazı kılmak üzere abdest aldıktan sonra fercime dokundum. Sonra da abdest almayı unuttum (ve namaz kıldım. Şimdi bu durumu hatırlayınca) yeniden abdest alıp namazımı iade ettim."
Bu Konu ihtilaflıdır. Hazreti ali, İbn Mesud, Sad b Ebu Vakkas gibi bir çok sahabeye göre kişinin kendi cinsel organına dokunması abdestini bozmaz. Bazıları da bozulur der onunla amel ederler.

Malik, Muvatta Hn: 93; Ebu Musab Zührü, Muvatta Malik Hn: 115; Beyhaki, Marifeti Sünne vel Eser Hn: 1222.

Musab İbnu Sa'd İbni Ebi Vakkas rahimehullah dedi ki:

#9,658 كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ: " لَعَلَّكَ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ "، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: " قُمْ فَتَوَضَّأْ "، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ
"Ben, Sad İbni Ebi Vakkas (radıyallahu anh)'a Kur'an tutuyordum. Bir ara kaşındım. Sad:
"Her halde zekerine değdin?"dedi. Ben "evet" deyince:

"Kalk, abdest al!" emretti. Ben de gidip abdest alıp geri döndüm"

Malik, Muvatta, Tahara: 15 Hn: 89; İmam Muhammed, Muvatta Hn: 11; Beyhaki, Sünenil Kübra Hn: 377, 571 ve Marifetis Sünne vel Eser Hn: 299; İbn Münzir, Evsat fi Sünen Hn: 86; İbn Ebi Davud, Musahaf Hn: 733.

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ)'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir:

#9,656 قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
"Erkeğin hanımını öpmesi veya ona eliyle dokunması hep mülamese (değme) sayılır. Öyleyse kim hanımını öperse veya eliyle dokunursa abdest  alması gerekir." Bu rivayetin bir benzeri İbnu Mes'ud'dan gelmiştir.
Açıklama Konu hakkında sahabeden bir kısmı kadına dokunmakla bir kısmı ise cinsel ilişkiyle şeklinde iki uygulama var. fakihler bu iki uygulamadan şehvetle dokunma öpme bozar, şehvet olmasa da bozar, şehvetsiz öpmeyle abdest bozulmaz ki peygamberimiz hz aişeyi öpmüş sonra abdest tazelemeden namaz kılmıştır.

Malik, Muvatta, Tahara: 94; Şafi, El Um Hn: 26; Tahavi, Ahkamul Kuran Hn: 84; Süneni Esrem Hn: 134; Beyhaki, Marifetis Sünne vel Eser Hn: 275 ve Sünenil Kübra Hn: 552; Ebu Musab Zühri, Muvatta Malik Hn: 117; Şerhus Sünne 177; İbn Münzir, El Evsat fi Sünen Hn: 10;

Halid b. Madan rahimehullah'ın Nebi sallallahu aleyhi vesellem'in bazı sahabilerinden birdiğine göre:

#9,626 أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّ وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
 "Nebi (aleyhissalatu vesselam), ayağının sırtında dirhem büyüklüğünde bir kısma su değmemiş olduğu halde namaz kılmakta olduğunu görmüştü, derhal abdesti ve namazı iade etmesini emretti."

Ebu Davud, Tahara: 67 Hn: 175; Ahmed, Müsned Hn: 15069; Beyhaki, Sünenil Kübra Hn: 356; İbn Cevzi, Ettahkik fi Mesail Hn: 176. Hadis Beyhakininde belirttiği gibi mürseldir.