Toplam 23,714 Hadis
Konular

Öğle Namazının Sünneti Kategorisi

İbn A'bbâs'ın  şöyle dediği rivayet edildi:

#10,239
«Peygamber selat ve selam O'na öğlenin farzından sonra iki re­kat namaz kıldı.»

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Namaz Hn: 177/101

Hz. Ebu Eyyub (radıyallâhu anh)'dan rivayete göre: Nebi sallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuş:

#9,222 أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ
"Öğlenin farzından önce tek bir selamla kılınan dört rek'at nafile var ya bunların önünde sema kapıları açılır."

Ebu Davud, Tetavvu: 7 Hn: 1270; Temmam Errazi, Kavaid Hn: 563; Hatib, Mevduhu Evhamul Camii vel Tefrik Hn: 167, 168; Şerhus Sünne Hn: 890. Garip Osman der ki: Hadis merfu meşhu ve diğer şahitleriyle birlikte hasendir. Allahu alem.

Nebi s.a.v.’in hanımı Ümmü Habibe diyor ki: Rasülullah s.a.v.’in şöyle dediğini işittim: 

#2,844 مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ
“Her kim öğlenin farzından önce dört rek’at, sonra dört rek’at kılmaya devam ederse Allah o kimseye Cehennem ateşini haram kılar.”

Tirmizi, Salat: 317 Hn: 428; Ebû Dâvûd, Tatavvu: 7; İbn Mâce, İkame: 108 ve diğerleri. Tirmîzî: Bu hadis bu şekliyle hasen sahih garibtir. Râvîlerden Kâsım Abdurrahman’ın oğludur. Künyesi, Ebû Abdurrahman’dır. Kendisi Abdurrahman b. Hâlid b. Yezîd b. Muaviye’nin azat edilmiş kölesidir, Şamlı olup güvenilir bir kimsedir ve Ebû Ümâme’nin de arkadaşıdır.

Aişe r.anhe'den: 

#2,841 أَنّ النَّبِيَّ كَانَ " إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهُ
“Peygamber s.a.v. öğle namazının farzından önce kılması gereken sünneti kılamaz ise farzdan sonra kılardı.”

Tirmizi, Salat: 317 Hn: 426; İbn Mâce, İkame: 105; Ebû Dâvûd, Tatavvu: 7 ve diğerleri. Tirmîzî: Bu hadis hasen garib olup sadece İbn’ül Mübarek’in bu rivâyetinden bilmekteyiz. Kays b. er Rabî’, Şu’be’den ve Hâlid el Hazza’dan buna benzer bir şekilde rivâyet etmiştir. Kays b. er Rabî’den başka, Şu’be’den bu hadisi rivâyet eden bir kimse bilmiyoruz. Yine Abdurrahman b. ebî Leylâ’da Peygamber s.a.v.’den buna benzer bir hadis rivâyet etmiştir.

Ali radıyallahu anhu dedi ki:

#2,839 كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ
“Rasulullah s.a.v. öğlenin farzından önce dört rekat sonra da iki rekat sünnet kılardı.”

Tirmizi, Salat: 315 Hn: 424; İbn Mâce, İkame: 105; Ebû Dâvûd, Tatavvu: 7 ve diğerleri. Tirmîzî: Bu konuda Âişe ve Ümmü Habibe’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: Ali’nin hadisi hasendir. Ebû Bekir el Attar der ki: Ali b. Abdullah’tan Yahya b. Saîd’den, Sûfyân’dan şöyle dediği bize aktarılmıştır. “Hâris’in rivâyetine karşı Âsım b. Damre’nin rivâyetinin üstünlüğünü ve değerini biliriz.”Peygamber s.a.v.’in ashabından ve diğer dönemlerden pekçok ilim adamlarının görüşü bu şekilde olup “Öğle namazının farzından önce dört rek’at sünnet kılınmasını” tercih etmişlerdir. Sûfyân es Sevrî, İbn’ül Mübarek, İshâk ve Küfeliler böyle yaparlar. Kimi ilim adamları da “Gece ve gündüz namazları ikişer ikişerdir” diyerek bu kılınan dört rek’atın arasını bölerek, iki iki kılmanın uygun olduğunu söylemişlerdir. Ahmed ve Şâfii bunlardandır. Tirmîzî: Bu konuda Ali ve Âişe’den de hadis rivâyet edilmiştir.