Toplam 26,814 Hadis
Konular

Yağmur DUASI ve Namazı Kategorisi

Sebre b. Ma'bed anlatmaktadır:

#12,944
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) ashabı bir bulut gördü ve "Ey Allah'ın Resullü! Bu, bulutun üzerimize yağmur yağdırmasını umuyorduk!!" dediler. Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) de: "Bu bulut ancak gece yağmur yağdırmakla emrolunmuştur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3298 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 6556.