Toplam 23,164 Hadis
Konular

Mensuh/Hükmü Kaldırılmış Hadisler Kategorisi

Ebu İshak anlatıyor:

#19,904
Horasan'da Umeyye b. Abdillah b. Halid b. Useyd bize imam oldu ve namazda şu iki sureyi okudu: "İnna nesteinuke ve nestağfiruke ... " Hadis aslen devam ediyor.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11616. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (860)

İbn Ömer'in bildirdiğine göre:

#19,903
Ensarlı iki kişi kendilerine Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından okutulan bir süreyi okurlar. Onlar genellikle bu süreyi okurlardı. Bir gece namaz kılmaya kalkarlar (ve namazda, yine öğrendikleri o süreyi okurlar). Fakat sure içinde bir harfi bir türlü okuyamazlar. Sabah olunca doğruca Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) yanına giderler ve bu durumu ona anlatırlar. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) de: "O, neshedilen veya unutturulan ayetlerdendir" buyurur.

Heysemi, MecmauzZevahid Cilt 12 Hn: 11615. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup rivayet ve onunla ilgili değerlendirme daha önce farklı bir bölümde (bak. no. 10838, 11592) geçmişti.

Ubeyd b. Rifa'a, babasından şu sözünü nakletmiştir:

#11,326
Biz Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) zamanında ilişkiye girerdik. Eğer boşalmamışsak, gusletmezdik/ yıkanmazdık.
DİKKAT: Bu tür hadislerin hükmü bizzat peygamber efebdimizce kaldırılmıştır. Bu hadisle amel etmek sapıklıktır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1437 *Bunu Bezzar ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup ravileri, İbn İshak hariç, Sahih'in ravileridir. İbn İshak da tedlis yapmakla beraber güvenilir bir ravidir.2 ı Bezzar, no. 325. Bezzar:

Ebu Hüreyre bildiriyor:

#11,324 Dikkat bu hadislerle amel edilmez. Hükümleri bizzat peygamberimizce kaldırılmıştır.
Peygamber (sallallahu aleyhi ve:ıellem) Ensar' dan bir zatın kapısına giderek selam verdi. O esnada Ensarlı hanımının üzerindeydi ve bu haldeyken selamını aldı. Sonra ikinci kez selam verdi. Yine selamını aldı, ama kalkmadı. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesıellem) Ensarlı (içeri girmesi için) kendisine izin vermeyince oradan ayrıldı. Daha sonra Ensarlı zat boşalmadan (hanımının üzerinden) kalktı ve Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) peşinden çıkıp onu aramaya başladı. Ebu Hureyre der ki: Hep birlikte Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesıellem) gittik. Ayakta idi. Yanında toplandık. Sözü geçen Ensarlı evinin yanındaki bir nehirde yıkandı. Sonra yıkanmış olarak geldi. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Gusletmesi/yıkanması gerekmediği halde yıkandı/gusletti" buyurdu. Sonra adam gelip Resulullah'tan (sallallahu aleyhi vesellem) özür diledi ve durumunu anlattı. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Sana gusül gerekmediği halde sen gusletmişsin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1435 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Bezzar ise yine Ebu Hureyre'den

Halid b. Velid (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre:  

#9,849 أَنّ رَسُولَ اللَّهِ " نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ "، زَادَ حَيْوَةُ: وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
DİKKAT/UYARI: Lütfen hadisin devamındaki Ebu Davud'un açıklamasını mutlaka okuyunuz...
"Resulullah (aleyhissalatu vesselam), at, katır ve eşek etini yemeyi yasakladı." (Bu hadisi rivayet edenlerden) Hayve, (rivayetine şu sözleri de) ilave etti: "Köpek dişi olan yırtıcı hayvanların tümünü(n etlerini) de (yasakladı)."
Hadisin devamında İmam Ebu Davud der ki:
"Bu (hadisin ifade ettiği hüküm İmam) Malik'in görüşüdür. (Aslında) at etleri(nin yenmesinde bir sakınca yok­tur; ve amel bu hadis üzerinde değildir. (Çünkü) bu (hadis) neshedilmiştir ve Peygamber (s.a.v)'in sahabilerinden bir cemaat at etlerini ye­miştir, İbn Zübeyr, Fedale b. Ubeyd, Enes b. Malik, Esma binti Ebi Bekr, Süveyd b. Gafele ve Alkame bunlardandır. Rasülullah (s.a.v) za­manında Kureyşliler atları keserlerdi.

Ebu Davud, Team: 25 Hn: 3790; Nesai, Süneni Suğra Hn: 4332 ve Süneni Kübra Hn: 4825,6606; Ahmed, Müsned Hn: 16376; Darekutni, Sünen Hn: 4724; Tahavi, Müşkilil Eser Hn: 3066 ve diğerleri. Garip Osman der ki: Hadis merfu mensuh zayıf ve münkerdir. Hadis hakkında Ebu Davud mensuhtur der. Darekutni ve Beğavi ise zayıftır derler. Ahmed b. Hanbel Münkerdir der.

Ebu Said (radıyallahu anh) dedi ki: 

#9,692 خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ، وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَابِ عِتْبَانَ، فَصَرَخَ بِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ، فَقَالَ عِتْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ يُمْنِ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
Bu hadis hükmü bizzat rasülullah s.a.v. tarafından kaldırılmış sahabe üzerinde icma etmiştir ki: Sünnet yeri sütten yerine değince gusül farz olur.
"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Ensar'dan birine adam göndererek, yanına çağırttı. Ensari başından sular damlaya damlaya geldi.
Aleyhissalatu vesselam:
"Herhalde sana acele ettirdik?" buyurdu. Ensari:
"Evet ey Allah'ın  resulü! deyince:
"Acele ettirilir ve  inzal olmazsan gusletmen gerekmez. Sadece abdest gerekir" buyurdular."
diğer rivayette ise: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاء "Su sudan dolayı gerekir." yeni: Gusül ancak cinsi münasebette meni akarsa gerekir. Müslim, Hayz: 21 Hn: 346 ve diğerleri.
AÇIKLMA:
Übey b. Kab (r.a.) dedi ki: “Su, yani yıkanmak sudan, yani meninin gelmesinden dolayıdır, kaidesi İslamın ilk dönemlerinde bir izin olarak vardı sonra kaldırıldı.” Tirmizi, Tahara: Hn: 110; Müslim, Hayz: 21; İbn Mace, Tahara: 110). Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. Guslün, meninin inmesinden dolayı gerekmesi İslamın ilk dönemlerinde idi sonradan kaldırıldı. Peygamber (s.a.v.)’in ashabından değişik kimselerde aynı görüştedirler. Übey b. Ka’b ve Rafi’ b. Hadiç bunlardandır. İlim adamlarının pek çoğu bu hadise göre amel etmektedirler ve, “Erkek karısıyla münasebette bulunur ve menisi gelmese bile her ikisine de gusül gerekir” diyorlar.

Müslim, Hayz: 21 Hn: 345; Ahmed, Müsned Hn: 11042; Ebu Avane, Müstehreç Hn: 815; Ebu Yala, Müsned Hn: 1236 ve diğerleri.

İbrahim b. Kârız (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,424 “رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: أَكَلْتُ أَثْوَارَ أَقِطٍ فَتَوَضَّأْتُ مِنْهَا، «إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ”
Ebu Hureyre’yi mescidin yanı başında abdest alırken gördüm şöyle dedi: Peynir kurusu (keş) yemiştim ondan dolayı abdest alıyorum. Rasulullah (s.a.v)’in ateşte pişen bir şey yendikten sonra abdest almayı emrettiğini işitmiştim.”
DİKKAT BU HADİSTE BELİRTİLEN UYGULAMAYI EFENDİMİZ S.A.V. TERKETMİŞTİR. HADİS MENSUHTUR. BU HADİSLE AMEL ETMEK PEYGAMBERE MUHALEFETTİR. ASHABIN İCMASINA MUHALEFETTİR.

Nesai, Tahara: 123 Hn: 173; İbn Mâce, Tahara: 66; Tahara: 59 ve diğerleri.

İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#2,982 “إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الاِحْتِلاَمِ”
Bu hadis hükmü kaldırılmıştır. İslamiyetin ilk yıllarında yıkanmak ancak meni gelmesiyleydi sonra bu hüküm kaldırıldı. Sünnet yeri sünnet yerine değince gusül farz olur.
“Gusletmenin gerekmesi sadece ihtilam olma halindedir.”

Tirmizi, Tahara: 81 Hn: 112; Tirmîzî rivâyet etmiştir. Tirmîzî: Carûd’dan işittim şöyle diyordu: Vekî’ şöyle diyor: Bu hadisi sadece Şerîk rivâyet ediyor. Tirmîzî: Ebû’l Cahhâf’ın adı: “Davud b. ebî Avf’tır.” Süfyan es Sevrî’nin şöyle dediği rivâyet ediliyor: “Ebû’l Cahhaf bize hadis rivâyet etmiş olup kendisinden razı olunan makbul bir kişidir.” Tirmîzî: Bu konuda Osman b. Affan, Ali b. ebî Talib, Zübeyr, Talha, Ebû Eyyûb, Ebû Said’den de: “Su sudan dolayı gerekir” şeklinde hadis rivâyet edilmiştir.