Toplam 23,319 Hadis
Konular

Fıtır Sadakası Kategorisi

Ebu Hüreyre (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem'den şöyle rivayet eder:

#9,887 لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ
 "(Kadın veya erkek köle için) sadece sadaka-i fıtr'dan başka bir zekat ödenmez."

Darekutni, Sünen Hn: 2005. Garip Osman der ki: Bu senedle hadis merfu isnadı ise leyyindir