Toplam 23,605 Hadis
Konular

İstinca Kategorisi

Muhammed b. Abdillah b. Selam, babasından şöyle dediğini nakletmiştir:

#10,555 أَتَى رَسُولُ اللَّهِ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مَسْجِدَ قِبَاءَ، فَقَامَ عَلَى بَابِهِ، فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِي الطَّهُورِ، فَمَا طُهُورُكُمْ؟ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَهْلُ كِتَابٍ، وَنَجِدُ الاسْتِنْجَاءَ عَلَيْنَا بِالْمَاءِ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ الْيَوْمَ، فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِي الطَّهُورِ "، فَقَالَ:ف فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) temelleri takva duygusu üzerine kurulmuş mescide, Kuba mescidine geldi, kapısında durdu ve: "Muhakkak ki Allah sizin temizliğinizi pek güzel övmüş. Sizin temizlik maddeniz nedir?" diye sordu. Dedik ki: "İstinca ya Resulallah. Bizler Ehl-i kitabız. Biz suyla istincayı (taharetlenmeyi) kendimize vazife biliriz ve bunu bugün yaparız" Bunun üzerine şöyle buyurdu:
"Muhakkak ki aziz ve celil olan Allah sizin temizliğinizi pek güzel övmüş ve «Onun içinde temizlenmeyi seven kişiler vardır. Allah da çokça temizlenenleri sever»ı buyurmuştur."

Taberani, el-Mucemul Kebir Hn: 21165; Ahmed, Müsned Hn: 23319; İbn Ebi Şeybe, Müsned Hn: 690 ve Musannef Hn: 1640. Garip Osman der ki: Hadis meru meşhur ve sahihtir. Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1057 *Hadisi Taberani, el-Mucemul Kebir Hn: 21165'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Şehr b. Havşeb hakkında alimler ihtilaf etmişlerdir. Fakat Ahmed b. Hanbel, İbn Main, Ebu Zür'a ve Yakub b. Şeybe kendisini güvenilir görmüşlerdir. ı Tevbe, 9/108

Alkame bildiriyor:

#10,546
Müşriklerden bir adam Abdullah (b. Mesud)'a: "Sanırım arkadaşınız (Resülullah) size her şeyi, hatta helaya nasıl gideceğinizi bile öğretti" deyince Abdullah: "Eğer bunu dalga geçmek için söylüyorsan, (bil ki) o bize avret mahallimizi kıble yönüne dönmemeyi öğretti. Sanırım ayrıca sağ ellerimizle istinca yapmamayı, tezekle (hayvan pisliği) veya kemikle istinca yapmamayı ve bir de üç taştan daha az taşla taharetlenmemeyi öğretti" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1049 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir görülmüşlerdir.

Abdullah b. Mesud bildiriyor:

#10,536
Bir gece Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) benden kendisini takip etmemi istedi ve şöyle buyurdu: "Cinlerden on beş kişilik bir grup, kardeş oğullan ve amca oğullandır. Bunlar bu gece bana gelecekler ve ben onlara Kur'an okuyacağım." Bunun üzerine onunla birlikte istediği yere gittim. Benim için bir çizgi çizip beni oraya oturttu. Sonra: "Sakın bu çizginin dışına çıkma!" buyurdu. Ben orada geceledim. Derken Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) seherde çıkageldi. Elinde eski bir kemik, tezek ve kömür vardı. "Helaya girdiğinde sakın bunlardan biriyle istinca etme/taharetlenme" buyurdu. Sonra sabah olunca kendi kendime: "Allah Resulü' nün (sallallahu aleyhi vesellem) nerede olduğunu mutlaka öğreneceğim" dedim. Bu düşünceyle ilerledim ve yetmiş devenin bulunduğu yeri gördüm.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1039 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde yer alan elLeys'in katibi Abdullah b. Salih'i Ahmed b. Hanbel ve başka imamlar zayıf görürlerken Yahya b. Main ve Abdülmelik b. Şuayb b. el-Leys güvenilir kabul etmişlerdir. Kalan ravileri ise Sahih'in ravileridir. Konuyla ilgili Ahmed b. Hanbel'in Abdullah'dan rivayet ettiği uzunca bir hadis Peygamberlik Alametlerine dair bölümde gelecektir.

Zübeyr b. el-Avvam bildiriyor.

#10,535
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Medine Mescid'inde bize sabah namazını kıldırdı. Namazı bitirince "Hanginiz bu gece cinler heyetine giderken bana eşlik eder?" buyurdu. Böylece topluluğu susturdu, onlardan kimse konuşmadı. Bunu üç kere tekrarladı. Sonra benim yanımdan geçerken elimden tuttu. Böylece onunla birlikte yürümeye başladım. Ta ki Medine dağları tamamen gözden kayboldu ve geniş bir vadiye ulaştık. Bir de ne göreyim. Karşıda mızraklar gibi uzun boylu, elbiselerini bacaklarının arasından doğru kuşanmış korkunç görünümlü adamlar duruyordu. Onları görünce beni şiddetli bir titreme aldı. Korkudan ayaklarım üzerinde duramıyordum. Onlara yaklaştığımızda Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ayak baş parmağıyla yere benim için bir çizgi çizdi ve: "Bunun ortasında otur" buyurdu. Oraya oturduğumda her şey, içimde hissettiğim her türlü endişe geçti. Sonra Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) benimle onların arasına geçerek yüksek sesle tan ağarana kadar Kur' an okudu. Sonra geri döndü ve yanımdan geçerken: "Bana katıl" buyurdu. Onunla birlikte yürümeye başladım. Çok gitmemiştik ki, bana: "Dön, bak bakalım. Onlann bulunduklan yerde kimseyi görebiliyor musun?" diye sordu. Ben: "Ya Resulallah! Büyük bir kararh görüyorum" deyince başını yere doğru eğdi ve bir kemiğe hayvan pisliği bağlayarak onlara doğru attı. Sonra: "Onların doğruları/dürüstleri bendendir. Onlar bir topluluğun heyeti, Nasibin heyetidir. Benden azık istediler. Ben de her türlü kemik ve tezeği onlara verdim (yiyecek kıldım)" buyurdu.
Zübeyr ekledi: Bu yüzden kimsenin kemik ya da tezekle istinca yapması asla caiz değildir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1038 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedi hasendir. Senedinde Bakıyye'den başka zayıf ravi yoktur. O da hadisi

Abdullah b. el-Haris b. Cez'in bildirdiğine göre

#10,534
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir kimsenin kemik, tezek veya kül, kömür gibi yanmış maddelerle istinca (taharet) yapmasını yasaklamıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1037 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de ve ayrıca Bezzar rivayet etmiştir. İfade Bezzar'a ait olup senedinde yer alan İbn Lehi'a zayıftır.

Alkame bildiriyor:

#10,482
Müşriklerden bir adam Abdullah (b. Mesud)'a: "Sanırım arkadaşınız size her şeyi öğretti. Hatta size helaya nasıl gideceğinizi bile öğretti" dedi. O da şöyle cevap verdi: "Eğer dalga geçmiyorsan (bil ki) o bize avret mahallimizi kıbleye doğru dönmemeyi sanırım şunu da ekledi, sağ elimizle istinca/ temizlik yapmamayı, tezekle istinca yapmamayı, kemikle istinca yapmamayı ve üçten az taşla taharetlenmemeyi öğretti."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1005 *Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmiştir.1 1 Bezzar, no. 240.

Hz. Enes (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre: 

#9,613 أنَّ رسولَ اللّهِ # قالَ لأَهْلِ قُبَاءَ: إنَّ اللّهَ قَدْ أحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ في الطُّهُورِ، فَمَا ذلكَ؟ قَالُوا: نَجْمَعُ في اسْتِنْجَاءِ بَيْنَ احْجَارِ وَالمَاءِ

"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Kuba ahalisine: "Allah, temizlik hususunda sizi övmektedir. Bu neden ileri geliyor?" diye sordular. Onlar: "Biz dediler, istincada taşla suyu birleştiriyoruz: (önce taşla silip arkadan da su ile yıkıyoruz)."

Garip Osman der ki: Rezin bunu kütübü sittede tahriç etmiştir. Enes rivayeti olarak kaynağına rastlayamadım, lakin hadis benzer ifadelerle mer ve meşhur olarak rivayet edilmiştir.