Toplam 19,539 Hadis
Konular

Namaz Kaç Rekat Farzkılındı? Kategorisi

Selman demiştir ki:

#12,598
Namaz iki rekat, iki rekat olarak farz kılındı. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem), Medine'ye hicret edene kadar Mekke' de namazları bu şekilde kıldı. Sonra Medine' de de Allah' ın
dilediği bir süreye kadar bu şekilde kılmaya devam etti. Sonra hazarda
(ikamet halinde) namazlar(ın rekat sayısın)a iki rekat daha eklenirken
yolculuk sırasında olduğu gibi bırakıldı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2945 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Amr b. Abdilgaffar metruktur.