Toplam 23,714 Hadis
Konular

Seferi/Yolcu Namazı Kategorisi

Enes b. Malik demiştir ki:

#12,613
Resulullah (sallailahu aleyhi vesellem) Tebuk'te 20 gece/ gün kaldı. Bu süre zarfında namazlarını kısa kıldı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2960 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Amr b. Osman el-Kilabi metruktur .

Hasan'ın bildirdiğine göre,

#12,612
Nisabur'da Enes'le birlikte iki sene kaldık ve bu süre içinde (Enes) namazlarını ikişer rekat olarak kılardı.

AÇIKLAMA: Garip Osman der ki: Kişi hemen dönmek üzere gittiği yerde bugün yarın dönmek ister iş bugün yarın biter diye hep böyle gün gün uzasa hadiste olduğu gibi bu şekilde kaldığı sürece namazlarini kısaltarak kılar.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2959 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

Sümame b. Şerahil anlatmaktadır: İbn Ömer' e giderek:

#12,611
"Yolcu namazı nedir?" diye sordum. "İki rekat, iki rekat olarak kılınır. Yalnız akşam namazı üç rekat kılınır" karşılığını verdi. "Ya Zü'l-Mecaz' da olursak?" diye sordum. "Zü'l-Mecaz da nedir?" dedi. Ben: "Toplanıp alış veriş yaptığımız bir yer olup orada 15-20 gün kalırız" deyince şunları söyledi: "Be adam! Ben Azerbaycan' da idim. -dört ay mı? iki ay mı? dedi, hatırlamıyorum- Bu süre içinde insanların namazlarını ikişer rekat
olarak kıldıklarını gördüm. Yine Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) bu durumda namazı iki rekat olarak kıldığını gördüm. Bunu kendi gözlerimle gördüm." Sonra önüme şu ayeti çıkardı: "And olsun ki Allah Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır." Ahzab suresi 33;21.

Açıklama: İbn Ömer r.a. bahsettiği olay o dönemde bugünki Ermenistan topraklarının fethi seferinde gerçekleşmiş dönüş yolu karla kaplanmış yol açılana kadar orada bugün mü yarınmı açılır derken diğer kaynaklarda yaklaşık altı ay bekledikleri ve bu süre zarfında namazı kısaltarak kıldıkları yine bldirilir. Zira harbin nemazan biteceği dönüş zamanı kestirilemediği için böyle durumlar olabiliyor

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2958 *Ben derim ki: konuyla ilgili Sahih ve başka kaynaklarda İbn Ömer'den farklı ifadelerle başka hadisler de nakledilmiştir. Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir. Ahmed b. Hanbel, il, 83, no. 5552.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#12,600
Resüllullah (sallallahu aleyhi vesellem) Mekke' den Medine' ye yolculuk eder, Allah' tan başka kimseden korkmazdı. Buna rağmen namazları iki rekat, iki rekat olarak kılardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2947 *Ben derim ki: Namazların kısaltılmasıyla ilgili İbn Abbas' dan farklı ifadelerle nakledilmiş daha başka hadisler de bulunmaktadır. Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Herevi'nin arkadaşı Ya'kub b. Amr'ı tanımıyorum.

Hafs bildiriyor:

#12,593
Enes (b. Malik r.a.):"Haydin Şam'a Abdülmelik'in yanına gidelim" dedi. Hepimiz kırk Ensar'lı idik ve amacımız,(devlet gelirlerinden) bize de pay ayırmasını istemekti. Dönüşte Feccü'n-Naka'ya geldiğimizde Enes bize öğle namazını iki rekat olarak kıldırdı. Sonra çadırına girdi. Ardından topluluk kalkıp kıldıkları iki rekata, iki rekat daha ilave ettiler. Bunun üzerine Enes: "Allah yüzlerinizi kara çıkartsın. Vallahi bunlar ne sünnete uydular, ne de ruhsatı kabul ettiler. Şahitlik ederim ki, ben, Resülullah'ı (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim:
"Bir topluluk din konusunda öyle ince eleyip sık dokur ki sonunda okun avı delip geçtiği gibi (dinden) çıkıp uzaklaşırlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2941 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden Halef b. Hafs'ın biyografisini yazanı görmedim.

Hz. Ali bildiriyor:

#12,592
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber korku namazını iki rekat olarak kıldım. Yalnız akşam namazını üç rekat olarak kıldım. Yolculuk sırasında da yine Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)
ile beraber namazları ikişer rekat olarak kıldım. Sadece akşam namazını üç rekat kıldım.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2940 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş ve

İbn Abbas ve İbn Ömer demişlerdir ki:

#12,591
"Resulullah (sallallahu aleyhivesellem) yolculuk sırasında (namazları) yalnız iki rekat olarak kılmış olup bu, namazın tamamıdır. Yolculuk esnasında vitir kılmak ise sünnettir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2939 *Ben derim ki: Sahlh'te hadisin bir kısmı geçmiştir. Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Cabir el-Cu'fı''yi Şu'be ve Sevri güvenilir kabul ederken başkaları zayıf görmüşlerdir.

İbrahim' den nakledildiğine göre İbn Mesud (r.a.) dedi ki:

#12,590
"Yolculuk esnasında namazları dört rekat olarak kılan, iade eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2938 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ancak İbrahim, İbn Mes'ud'dan hadis işitmemiştir. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-keb'ir, no. 9459. Senedinde ismi geçen Galib b. Ubeydillah el- Cezeri hakkında Ebu Hatim, el-Cerh ve't-ta'dil'de (VII, 48):

Muverrik der ki:

#12,588
İbn Ömer' e yolcu namazını sordum. "İkişer rekatır. Kim sünnete ters hareket ederse, inkar etmiş olur" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2936 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-keb'ir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler.

Ebul-Kenud bildiriyor:

#12,587
İbn Ömer'e yolcu namazını sordum. "Semadan ikişer rekat olarak inmiştir. İsteyen bu iki rekah indirildiği gibi kılar" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2935 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Ebu Hureyre demiştir ki:

#12,586
"Ey insanlar! Muhakkak ki aziz ve celil olan Allah, namazı Peygamber'inizin (sallallahu aleyhi vesellem) diliyle hazarda {ikamet halinde) dört rekat, seferde (yolculukta) iki rekat olarak farz kılmıştır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2934 *Bunu Ahmed b. Han bel rivayet etmiştir. Hadisi Ubeydullah b. Zahrl Ebü Hureyre'den nakletmiştir ki bu ravinin biyografisini yazanı görmedim. Müsned'i incelemem sonucu onun ismini bu şekilde tespit ettim. Kalan ravileri ise Sahih'in ravileridirler ¹ Abdullah b. Zahr. Müsned'de (il, 400) ismi bu şekilde geçmiştir. el-İkmal'de biyografisini veren el-Hüseyni:

Ebu Cuhayfe r.anhu dedi ki: 

#4,185 خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْهَاجِرَةِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ
“Rasulullah s.a.v, öğle vakti Medine’den çıktı -İbn-ül Müsenna diyor ki- Batha’ya varınca abdest
aldı, öğle namazını iki rekat olarak kıldı. İkindiyi de aynı şekilde iki rekat olarak kılmıştı, önüne de sütre olarak bastonunu koymuştu.”

Nesai, Salat: 12 Hn: 466; Ebû Davud, Hac: 45; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 51 ve diğerleri.

Enes r.anhu dedi ki: 

#4,184 صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ
“Rasulullah s.a.v ile birlikte öğle namazını Medine’de dört rekat, Zulhuleyfe’de ikindi namazını iki rekat
olarak kıldım.
Diğer rivayet: Enes b. Malik r.amhu dedi ki: Rasulullah s.a.v, Medine’de öğle namazını dört rekat, Zulhuleyfe’de ikindi namazını iki rekat kıldı. Nesai, Salat: 17 Hn: 473; Ebu Davud, Menasik: 21; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 1

Nesai, Salat: 11 Hn: 465; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 1; Ebû Davud, Hac: 21 ve diğerleri.