Toplam 25,104 Hadis
Konular

Araç ve Binek Üzerinde Namaz Kategorisi

Allah Resulü'nün (sallallahualeyhivesellem) azatlısı Şukran demiştir ki:

#12,642
Ben, Hz Peygamber'in(sallallahualeyhi vesellem bir eşek üzerinde Hayber'e
doğru yol alırken ima ile namaz kıldığını gördüm.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2988 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebfr ve el-Mu'cemu'l-evsat'tal Taberani rivayet etmiş olup ravilerinden Müslim b. Halid ez-Zend'yi Ahmed b. Hanbel ve başkaları zayıf görürlerken, Şafii, İbn Hibban ve Ebu Ahmed b. Adi güvenilir kabul etmişlerdir. ı İlave için bkz. Müsned, III, 495, no. 7410; el-Mu'cemu'l-evsat, 80- Mecmau'l-Bahreyn

Said b. Cübeyr'in naklettiğine göre

#12,641
İbn Ömer bineği üzerinde nafile namaz kılardı. Vitir kılmak istediğinde iner (konaklar), yerde kılardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2987 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Ebu Said ve İbn Ömer' in naklettiklerine göre

#12,638
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellern) bineği üzerinde hayvanın döndüğü her cihete doğru nafile namaz kılardı. Namazı ima ederek kılar; secdede rüküy göre daha fazla eğilirdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2986 *Ben derim ki: İbn Ömer hadisi Sahih'te muhtasar olarak geçmiştir. Ebu Said hadisini ise Ahmed b. Hanbel ve Bezzar rivayet etmiş olup ikisinin senedinde de ismi geçen Muhammed b. Ebu Leyla hakkında tenkit vardır.

Hirmas b. Ziyad demiştir ki: Ben,

#12,637
Ben, Resulullah' ı (sallallahu aleyhi vesellem) Şam yolunda deve üzerinde namaz kılarken gördüm.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2985 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdullah b. Vakıd el-Harrani'yi Ahmed b. Hanbel ve bir rivayete göre İbn Main güvenilir kabul etmiştir. Buhari ise:

Ebu Musa' nın naklettiğine göre

#12,636
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vessellem): "Yolculuk sırasında hayvan üzerinde namaz şöyle, şöyle, şöyle, şöyle kılınır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2984 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup ravilerinden Yunus b. el-Haris'i Ahmed b. Hanbel ve başkaları zayıf görürlerken, İbn Hibban, Ebu Ahmed b. Adi ve bir rivayete göre İbn Main güvenilir kabul etmiştir.

Enes b. Sirin anlatmaktadır:

#12,634
Enes b. Malik'le birlikte Küfe' den yola çıktık. Atatı dağına geldiğimizde sabah oldu. Yer çamurlu ve ıslaktı. Bu yüzden Enes farz namazını hayvan üzerinde kıldı ve "Bugüne kadar farz namazı hiç binek üzerinde kılmamıştım" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2982 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir. ¹ Atat, Kufe ile Basra arasından bir dağ adıdır.

Amr b. Yala (r.a.) bildiriyor:

#12,633
Farz namazı vakti geldi. Biz, Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber bineklerimiz üzerindeydik.
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bize imam olup önümüze geçti. Böylece bize imamlık yaparak bineklerimiz üzerinde namazı kıldık.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2981 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdüla'la b. Amir zayıftır.

Alkame b. Abdillah el-Müzeni'nin babasına dayandırarak naklettiğine göre

#12,632
Resullah (sallallahu aleyhivesellem): "Hayvan sırtındasınız ve yerde kar, yağmur ve çamur var. Bu durumda namaz vakti gelmişse, (namazı) ima ile kılın" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2980 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Muhammed b. Feza zayıftır.

İbn Ömer r.anhu dedi ki: 

#4,201 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ " يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ ". قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
“Rasulullah s.a.v, yolculuğunda biniti üzerinde -biniti ne tarafa dönerse dönsün- nafile namazlarını kılardı. Malik, Abdullah b. Dinar’dan naklederek şöyle der: İbn Ömer de aynı şekilde nafile namazları binit üzerinde kılardı.”

Nesai, Salat: 23 Hn: 488; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 127; Buhârî, Vitr: 5

 İbn Ömer r.anhu dedi ki: 

#4,200 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ " يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَفِيهِ أُنْزِلَتْف فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِق
Rasulullah s.a.v, Mekke’den Medine’ye doğru gelirken binit üzerinde namaz kılıyordu. İşte orada: “Doğu da Batı da Allah’ındır. Nereye dönerseniz dönün orada Allah’a dönmüş olursunuz…” 

Nesai, Salat: 23 Hn: 487; Bakara: 115 ayeti nazil oldu. İbn Mâce, İkametü’s Salat: 127; Buhârî, Vitr: 5