Toplam 23,448 Hadis
Konular

Oturarak Namaz Kılmak Kategorisi

Abdullah b. eş-Şihhir (r.a.) dedi ki:

#12,558
Hz. Peygamber' e (sailallahualeyhi vesellem) gittim. Hem oturarak, hem de ayakta namaz kılıyordu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2906 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde Said adında biri geçmiştir ki kendisi Gaylan b. Cerir'den, ondan da Zeyd b. el-Hubab rivayette bulunmuştur. Bununla beraber bu zatı tanımıyorum. Kalan ravileri ise Sahilı'in ravileridirler.¹ ¹ Bezzar, no. 745. Senedinde Said adı geçmemiştir. Onun yerine Şeddad b. Said adı geçmiştir ki, bu da et-Tehzlb'in ravilerinden bilinen ve güvenilir bir ravidir.

Abdülmuttalib b. Ebi Veda'a (ra.) dedi ki:

#12,557
Resulullah (sallallahu aleyhi vessellem) bir adamın oturarak namaz kıldığını gördü ve: "Oturarak namaz kılanın ecri/sevabı, ayakta namaz kılanınkinin yarısı kadardır" buyurdu. Bundan sonra insanlar namazı ayakta kılmak için kendilerini zorlamaya başladılar.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2905 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Salih b. Ebi'l- Ahdar'ı çoğunluk zayıf görürken Ahmed b. Hanbel

Abdullah b. es-Saib (r.a.)in bildirdiğine göre:

#12,556
"Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): "Oturarak namaz kılanın ecri/sevabı, ayakta namaz kılanınkinin yarısı kadardır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2904 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdülkerim b. Ebi'l-Muharik zayıftır.

Aişe r.anhe’dan: 

#2,789 أَنّ النَّبِيَّ كَانَ " يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ
“Rasulullah s.a.v. oturarak namaz kılar oturarak okur okumasının bitmesine otuz kırk ayet kalınca ayağa kalkar, kalan okumasını ayakta tamamlar sonra rüku’ ve secdeleri yapar ikinci rek’atı da aynı şekilde kılardı.”

Tirmizi, Salat: 275 Hn: 374; Müslim, Salatül Müsafirin: 16; Nesâî, Kıyamül leyl: 19 ve diğerleri. Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir.