Toplam 23,319 Hadis
Konular

Kuran ve Sünnete Sarılmak Kategorisi

Abdullah ibn Abbas r.a Peygamber efendimiz s.a.v şöyle buyurduğunu rivayet etti:

#8,930 إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَداً كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ
''Size iki şey bıraktım ona sarıldıkça asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabi ve nebisinin sünneti."

Hakim, Müstedrek hadis no 318. Hadis sahihtir. Hakim dedi ki: Hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahihtir. Zehebi Telhisül Müstedrekte hadisin hakimin dediği şekilde sahih olduğunu belirtmştir.

Ebu Hüreyre (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre dedi ki: Nebi (s.a.v) şöyle buyurdu:

#7,798 إِنِّي قَدْ خَلَّفْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا أَبَدًا مَا أَخَذْتُمْ بِهِمَا، أَوْ عَمِلْتُمْ بِهِمَا، كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ
"Benden sonra sizin için iki şey bıraktım o ikisine sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız Allah'ın kitabı ve sünnetim bu ikisi havzıma kadar birbirinden ayrılmaz."

Darekutni, Sünen Hn: 149; Hakim, Müstedrek Hn: 317; Ukeyli, Zuafa ul-Kebir Hn: 902. Hadisin zaif oluşu senedindeki Salih bin Musanın zaif birkısmına göre metruk bir ravi oluşundandır Hadis münekkidlerinin kimi onun hakkında zaif dedi kimi metrukül hadis dedi. Bezzar ise leyyinül hadis demiştir.

İmam Malik rahimullah dedi ki: Bana ulaştığına göre Nebi (s.a.v)'in şöyle buyurmuş:

#5,812 تَرَكْتُ فِيكْمْ أمْرَيْنِ لَنْ تَضِّلُوا مَا تَمَسَّكْتمْ بِهِمَا كِتَابَ الله وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ
"Size iki şey bıraktım o ikişeye sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünneti."

Malik, Muvatta Hn: 1594. Garip Osman der ki: Hakim'in rivayetinde Hadis Buhari ve Müslimin şartlarının tahakkukuyla sahihtir. İmam Malik İbn Abbas r.a'ın kölesi ikrimeyi zayı kabul ettiğinden onun ismini vermeden muallak olarak ve beleğana sigasıyla hadisi rivayet ediyor.

Câbir b. Abdullah r.a.’tan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#3,903 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا، كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي
Rasulullah s.a.v.’i Hacta arefe günü Kasva isimli devesine binmiş hutbe verirken gördüm şöyle diyordu: “Ey İnsanlar! Size iki şey bırakıyorum onlara uyarsanız asla sapıtmazsınız, Allah’ın kitabı ve yakınlarım olan ehli beytim.” 

Tirmizi, Menakıb: 32 Hn: 3786; Ebû Dâvûd, Menasik: 27; İbn Mâce, Menasik: 17  Tirmizî: Bu konuda Ebû Zerr, Ebû Saîd, Zeyd b. Erkâm, Huzeyfe ve İbn Esîd’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizî: Bu hadis bu şekliyle hasen garibtir. Tirmizî: Zeyd b. Hasan’dan Saîd b. Süleyman ve değişik ilim adamları hadis rivâyet etmişlerdir.

Ebu Said el-Hudri (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Nebi (s.a.v) şöyle buyurmuş:

#3,355 خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يردا على الحوض
"Benden sonra sizin için iki şey bıraktım o ikisine sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız Allah'ın kitabı ve sünnetim bu ikisi havzıma kadar birbirinden ayrılmaz."

Kadi İyaz İlma. Hadis zaiftir.