Toplam 25,098 Hadis
Konular

Kuran Hakkında Tartışmak Kategorisi

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#11,388 الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ
"Kur'an hakkında tartışmak küfürdür" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 709 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi zikredilen Musa b. Ubeyde oldukça zayıf biridir. ² ² el-Mu'cemu'l-evsat'ta (no. 4092) ise Süleyman b. Yesar kanalıyla İbn Amr' dan tahric etmiştir. ( Ceviimiu '!-kelim)