Toplam 23,487 Hadis
Konular

Mütevatir Hadisler Kategorisi

Ebu Bekir es-Sıddık (r.a.)'dan rivayete göre dedi ki: Rasülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#11,207 " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، أَوْ رَدَّ شَيْئًا أَمَرْتُ بِهِ، فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِي جَهَنَّمَ
"Kim bile bile benim adıma yalan söyler veya benim emrettiğim bir şeyi reddederse, cehennemdeki evine hazırlansın."

Ebu Yala, Müsned Hn: 73 ve Mucem Hn: 265; Taberani, Mucemül Evsat Hn: 2838; Hatip, Camii Ahlakirravi ve Edebüs Sema Hn: 1629 ve Tarihi Bağdat Hn: 507:13; Ebu Naim, Ahbaru İsbehan Hn: 426:1; Kitabul İlm Hn: 115; Mervezi, Müsnedi Ebubekir Sıddık Hn: 69; ve diğerleri. Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 1 Hn: 615 *Hadisi Ebu Ya'la ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup senedinde yer alan Cariye b. Herim el-Fukaymi hadisi metruk biridir. Taberani demiştir ki: "Bunu Amr b. Malik tek başına nakletmiştir ki, bundan maksat er-Rasibi'dir ve hadis uydurucudur. Senedinde yer alan Abdullah b. Biisr el-Hubrani. de zayıftır". Zehebi de, Mizan' da (1, 385) "Bu miinker bir hadistir" demiştir.