Toplam 22,984 Hadis
Konular

Ziraat Bölümü Kategorisi

Rafî bin Hudeyc'in Hz. Peygamber'den naklen şöyle dediği rivayet edildi:

#10,436
Resulüllah sallaliahü aleyhi ve sellem (bir gün) bir bahçe dıvarmın yanından- geçerken, bahçeyi çok beğendi ve: «__ Bu kimindir?» diye sordu. «— Benim, dedim.» «— Nereden senin oluyor?» «— Kira ile tuttum» dediğimde, bana: «— Gelirinden herhangi bir şey karşılığında onu kira İle tutma» diye amir buyurdu. (---)    Bir rivayette şöyle dedi: Nebi saiiailahü aleyhi ve sellem bir bahçe dıvarmın yanından geçer­ken: «— Bu bahçe  kimimiir? diye sordu. «— Senim ba-hçemdlr, kira ile tuttum»  dedim. Bana: «— Hiçbir şey ile onu kiralama» emrini verdi.

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife Ziraat Hn: 349/2

Cabir'in  şöyle dediği rivayet edildi:

#10,435
«Tarladan çıkan hububatın yarısı veya üçte biri yahut dörtte biri gibi belli bir pay üzere anlaşma yolu ile ekin ekmeği Hz. Peygamber nehy etti.»

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife Ziraat Hn: 348/1 

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor:

#9,337 مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ ". قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ
"Sahibi olmayan bir araziyi kim ihya ederse, bu araziyi herkesten ziyade o hak kazanır."
Urvetu'bnu Zübeyr "Hz. Ömer (radıyallahu anh) halife iken bu hadisin hükmünü tatbik etti" dedi.

Buhârî, Hars: 15 Hn: 2335; Şerhus Sünne Hn: 2188; El Müntaka min Sünenil Müsnedeh Hn: 986. Garip Osman der ki: Hadis merfu sahih ve meşhurdur.