Toplam 23,714 Hadis
Konular

Şüfa/Hisseli Mülkiyet Kategorisi

Hz. Arşs'nin  şöyle dediği rivayet edildi: Nebî sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki:

#10,313
«Sizden  birinizin komşusu dıvarının üzerine bir kiriş  koymak  istedi­ğinde, ona mani olmasın.»

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Şüfa/Hisseli Mülkiyet Hn: 347/3

 E!-Misver   bin Mehreme'nin   şöyle   dediği   rivayet  edildi:

#10,312
Sa'd (bin Ebi Vakkas) kendi  evini satmak istediği sırada komşusuna şu teklifi yaptı: «Evime sekiz yüz dirhem fiat verildi, yedi yüz dirheme onu sen al! Onu sana vermek istememin sebebi, Hz. Peygamber'in: «(Bir akar mülkünO en yakın şefi, o mülke komşu olan kimse'dir» sözü­nü kendisinden duymamdir.» (a)    'Bir rivayette (...)  Rafi  bin  Hedic şöyle demiştir: Sa'd, baha bir ev göstererek: v «— Onu ai ve bil ki, bana vereceğin miktardan daha fazlası verildi. Ancak, onu almak herkesten çok senin hakkındır. Çünkü, ben Hz. 'Peygam­ber'in şöyle  dediğim  işittim: «Komşunun şefi olmada öncelik hakkı vardır." (b)    Bir rivayette, Sa'd'ın azadlı kölesi Rafi birine şöyle dedi: «Bu evime sekiz yüz dirhem verildi, dört yüze sen al! Bu fiatla sa­na verişimin sebebi, Resullilah sallallahü aleyhi ve sellemden -işitmiş ol­duğum: «(Bir akar mülkün) en yakın şefii, o mülke komşu olan kimsedir.» sözüdür. (c)    Sa'd  bin Malikten  yapılan bir rivayet de şöyledir: Sa'd, evini  dört yüze  almasını kömşusun-a teki ir etti ve: «— Evime sekiz yüz verildi. Ancak Hz. Peygamber'in şöyle dediğini işittim; «[Akar mülkün)  en  yakın şefi'i o  mülke komşu  olan kimsedir.»

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Şüfa/Hisseli Mülkiyet Hn: 346/2

Süleyman   bin Abdullah'ın  şöyle  dediği   rivayet edildi:

#10,311
Resuiuilah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: «(Bir akar mülkün} en yakın şefii, o mülke komşu olan kimsedir»

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Şüfa/Hisseli Mülkiyet Hn: 345/1