Toplam 22,984 Hadis
Konular

Rikak Kategorisi

ibrahim'in şöyle dediği rivayet edildi:

#10,310
Hz. Ömer İbn el-Hattab, Peygamber (S.A.V) in, çok acı ç&ktiği bir has­talığı sırasında evine gitti. Resulullah [S.V.) i, bu sırada Katavan malı, içi saz kamışla doldurulmuş geniş bir yürr aba üzerinde yan üzre yatıyor görünce: «— Babam, anam uğrunda feda olsun, ey Allah'ın Resulü!, İran İle Roma kralları dibaceler üzerindeyken, sen de bu haldesin!» diye konuş­tu. O zaman Hz. Peygamber! «_ Ey Ömer! dedi. Sen memnun olmaz mısın ki, dünya onlar için, ahiret de bizim için olsun?» Hz. Ömer, daha sonra elini sürünce, Resulullah (S.A.V) in ateşinin çok yüksek olduğunu anladı ve: «— Sen Allah'ın elçisi olduğun halde, bir de bu halinle ateşler içer-sindesin!» dedi. Hz. Peygamber şöyle konuştu: «— Bu ümmetin, en şiddetli belaya uğrıyani, onun peygamberi; On­dan sonra da, ümmetin derece ile en hayırlı olanlarıdır. Sizden önceki pey­gamberler ile ümmetleri de böyle oldular.»

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Rikak Hn: 481/3

Hz. Aişe'nin şöyle dediği rivayet edildi:

#10,309
«Muhammed sallallahü aieyhi ve sellem dünyadan ayrılıncaya kadar üç gün üç gece ardarda doyasıya ekmek yiyemedik. Muhammed sallallahü aleyhi ve seliem dünyadan ayrılıncaya ksdar, dünya üzerimizden sıkıntılarını e-kstk etmedi. Muhammed (S.A.V) dünyadan ayrılınca da, ne musibet varsa, üstümü' ze yağdırdı. {a)   Rir  rivayette şöyle dedi; «Muhammed sallallahü aleyhi ve seliemin ailesi, üç gün ardarda do­yuncaya kadar buğday ekmeği yemedi.»

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Rikak Hn: 480/2

En-Numân  İbn  Beşîr'in  şöyie  dediği   rivayet  edildi: Nebi sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki:

#10,308
İnsanda bir et parçası vardır. O, sıhhatte olursa cesedirr diğer uzuv­ları da onunla sıhhatte olur. O hasta olursa, onunla cesedin tümü de hasta olur. Dikkat edin, O kalptir.

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Rikak Hn: 479/1