Toplam 23,319 Hadis
Konular

Ümmeti Muhammedin Fazileti Kategorisi

Ebû Musa'nın şöyle dediği rivayet edildi: Nebî sallalİahü  aleyhi ve sâllem  buyurdu ki;

#10,306
«Ümmetimi   tüketecek olan,   birbirlerine   silah   saplamaları   ile  taun-dur.» Bu haber üzerine soruldu: «—. Birbirlerine   silah  saplama»  nedir biliyoruz. Fakat taun  nedir?» Cevap verdi: «— Cinlerden düşmanınız olanların silahlariyle sizi vurmalarıdır. Her ki halde şehitlik vardır.»

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Ümmeti muhammedin fazileti Hn: 389/6

 Ebû (Musa'nın şöyle dediği rivayet edildi: Resûlullah (S.A.) buyurdu ki:

#10,305
«Ümmetimi tü'ketecek olan, birbirlerine silah çekmeleri ile taün (ve­ba) dır.» Bunun üzerine soruldu: «Ey Allah'ın  Resulü!  Birbirlerine silah  çekme nedir, biliyoruz. Fakat taun nedir (bilmiyoruz)?» Cevap verdi: » Cinlerden  düşmanınız olanların, sizi silahiariyle vurmalarıdır. Her iki halde de şehitlik vardır. — Bir rivayette:  (...  «Her iki  halde  de şehitler bulunur) dendi.

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Ümmeti muhammedin fazileti Hn: 388/5

Ebî Bürde'nin babasının şöyle dediği  rivayet edildi:' Resûlullah (S;A.) buyurdu k\:

#10,304
Ümmetim Ailah'm rahmetine muhtaç olacak 'bir ümmettir (z-ira) kötü akıbetlerini dünyadayken 'kendi elleriyle -hazırlıyacaklardır. — Bir rivayette: «... birbirlerini öldürecek...» sözü eklenmiştir.

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Ümmeti muhammedin fazileti Hn: 387/4

İbn  Bureyde'nir? babasının şöyle dediği rivayet edildi: Resûlullah sallalahü aleyhi ve sellem bir gün ashabiyle şöyle konuş­tu:

#10,303
«— Cennette bulunanların dörtte 'biri olmaya razı  mısınız?" «— Evet.» «— Cennette bulunanların üçte biri olmaya razı mısınız?» «— Evet.» «— Cennette bulunanların yarısı olmaya razı mısınız?» «— Evet.» «— O halde birbirinize şu müjdeyi veriniz ki, Cennetlikler yüzyirmi sı­radır. Bunların seksen sırası ümmetimdir.»

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Ümmeti muhammedin fazileti Hn: 386/3

Ebû Bureyde (Bürde (?)) nin babasının şöyle dediği rivayet edil­di: Resûlullah (S.V.) buyurdu ki:

#10,302
«Kıyamet günü olunca, müslümanjardan her birine bir yahudi ve hiris-tiyan verilecek,» «Ateşten kurtulmak için verecek bedelin budur.» dene­cek. (a)    Bir rivayette şöyle dedi: «Kıyamet günü olunca, bu ümmetin her birine (kafirlerden) bir tane bırakılarak:»  «Ateşten kurtulmak için verecek bedelin  budur.» denecek.» (b)    Bir rivayette şöyle buyurdu: «Şüphesiz bu ümmet, Allah'ın rahmetine muhtaç olacak bir ümmettir ki azaplarını kendi elleriyle hazırliyacaklardir.»

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Ümmeti muhammedin fazileti Hn: 385/2

Ebû Burde'nin babasının şöyle dediği rivayet edildi: Hz.  Peygamber şöyle  buyurdu:

#10,301
«Kıyamet günü olup yaratıklar secde etmeğe çağrıldığında, ümmetim i'ki uzun secde yapmadan önce, öteki ümmetler secde yap-mağa güçleri yetmiyecek.»     Müslümanlara: «— Kaldırın başlarınızı! Ateşten kurtulmak için sayınızca yahudi ve hirtstiyan  size  feda  kıldım.»   diye  seslenilecektir.

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Ümmeti muhammedin fazileti Hn: 384/1: