Toplam 25,104 Hadis
Konular

Cinayetler Kategorisi

Cabİr'in şöyle dediği rivayet edildi: Hz. Peygamber buyurdu ki: 

#10,034
Yara iyileşmeden önce onun kısası yapılmaz.»

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Cinayetler Hn: 484/3

Ebû Hureyre'nin şöyle dediği rivayet edildi:

#10,033
Nebi saliallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: Yahudi ve hıristiyantn  diyeti  müslümanın  diyeti kadardır.»

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Cinayetler Hn: 483/2

İbrr Abbas'm şöyle dediği rivayet edildi:

#10,032
Nebi saüaliahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: «Katil'i kısastan affedene, çenetten başka sevap yoktur.-

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Cinayetler Hn: 482/1