Toplam 23,164 Hadis
Konular

Yıldızlar Kategorisi

Rebî de aynısını rivayet etmiş ve şu ziyadeyi kaydetmiştir:

#9,819 وعن الربيع مثله وزاد: ]وَاللّهِ مَا جَعَلَ اللّهُ فِي نَجْمٍ حَيَاةَ أحَدٍ وََ مَوْتَهُ وََ رِزْقَهُ؛ إنَّمَا يَفْتَرُونَ عَلى اللّهِ الْكَذِبَ وَيتَعَلَّلُونَ بِالْنُّجُومِ[. أخرجه رزين . قالت: وعلق منه البخاري من أوّله الى قوله: ما علم له به، واللّه أعلم .
"Allah'a yemin olsun. Allah hiç kimsenin ne yaşamasını, ne ölmesini, ne de rızkını herhangi bir yıldıza bağlamıştır. Bunu söyleyenler Allah hakkında yalan düzüyorlar ve kendilerine bahaneler uydur(up avun)uyorlar." [Rezin tahriç etmiştir. Buhari, önceki kısmı, başından "...bilgisi olmayan" ibaresine kadar muallak olarak kaydetmiştir 

(Bed'ü'l-Halk 3).]

Katâde rahimehullah demiştir ki:

#9,818 خَلَقَ اللّهُ هذِهِ النُّجُومَ لِثَلاَثٍ: جَعَلَهَا زِيْنَةَ السَّمَاءِ، وَرُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلاَمَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأوَّلَ فِيهَا غَيْرَ هذَا فَقَدْ أخْطَأَ حَظَّهُ وَأضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَاَ يَعْنِيهِ وَمَاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ وَمَا عَجَزَ عَنْ عِلْمِهِ ا‘نْبِيَاءُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ
 "Allah bu yıldızları üç şey için yaratmıştır: Onları semanın zineti kıldı, (semaya yükselip haber toplayan) şeytanlara atılacak taşlar kıldı, kendileriyle istikamet tayin edilen alametler kıldı. Kim yıldızlar hakkında başka yorumlar yapmaya kalkarsa hata eder ve nasibini zayi eder, kendisini ilgilendirmeyen ve bilgisi olmayan hatta bilmekte peygamberler ve meleklerin bile acze düştükleri bir hususta kendini külfete sokar."

Buhari, Bediul Halk: 3 bab başlığında isnadsız olarak ilk bölümünü rivayet etmiştir. Geriye kalan kısmın isnadına rastlayamadım.

Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: 

#9,817 وفي رواية: ]مَنِ اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ[. أخرجه أبو داود .
 "Kim yıldızlarla ilgili bir ilim iktibas etmişse sihirden bir şube iktibas etmiş demektir. (Yıldız ilmi) arttıkça (sihir ilmi de) artar." 

 [Ebu Davud, Tıbb 22, (3905).]

İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ) dedi ki: Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

#9,816 مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ
"Yıldızlardan bir ilim alan kimse sihirden bir bölüm almış olur. (Yıldızlardan aldığı bilgiler) arttıkça (sihirle olan ilgisi de) artmış olur."
Rezinin tahricine göre "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmuş:
منِ اقتبسَ بابًا منْ علمِ النجومِ لغيرِ ما ذُكر اللهُ ؛ فقدِ اقتبسَ شعبةً منَ السحرِ، المنجِّمُ كاهنٌ، والكاهنُ ساحرٌ، والساحرُ كافرٌ
"Kim, Allah'ın zikrettiğinin gayrısı için yıldızlar ilminden bir bab iktibas ederse sihirden bir şu'be iktibas etmiş olur. Müneccim kahindir; kahin sihirbazdır, sihirbaz da kafirdir." Garip Osman der ki: Rezinin Kütübü Sittede tahriç ettiği bu rivayetin aslına isnadına rastlayamadım. Bununla birlikte bu rivayet Mişkatul Mesabih Hn: 4528'te de geçmektedir, lakin aslına ulaşamadım.

Ebu Davud, Tıp: 22 Hn: 3905; İbn Mace, Edeb: 28 Hn: 3726; İbn Ebi Şeybe, Musannef26038; İbn Abdilber, Camiu Beyanil İlm ve Fadlihi: 1477; Beyhaki, Edeb Hn: 561. Garip Osman der ki: Hadis merfu ve isnadı hasendir ve aziz olmasını umarım.