Toplam 21,959 Hadis
Konular

Rehin Kategorisi

Hz. Aişe'nin  (R.A)  şöyle dediği   rivayet edildi:

#10,307
'Resulullah  sallaİlahü  aleyhi  ve  sellem, yahudiden   yiyecek satın  almış, ona borcuna karşılık zırhını  rehin vermiştir.»

Haskefi, Müsnedi Ebu Hanife, Rehin Hn: 344/1

İbnu'l-Müseyyeb (rahimehullah) anlatıyor: "Resûlullah(aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki:

#9,409 وعن ابن المسيب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: ]قال رسولُ اللّه #: َ يُغْلِقُ الرَّهْنَ[. أخرجه مالك.قال: وتفسير ذلك فيما نرى واللّه أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشئ وفيه فَضْلٌ عما رُهِنَ فيه. فيقول المرتهن: إن لم تأتنى بحقى إلى أجل كذا وكذا فهو لى. أو يقول له الراهن: هو لك إن لم آتِكَ به إلى ا‘جل. قال: وهذا الذي نهى عنه رسول اللّه # ف يصلح. فلو جاءَ صاحبه بما فيه بعد ا‘جل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخاً. وقال الشافعى: معناه يستحقه المرتهن إذا ترك الراهن قضاءَ حقه .
"Rehin kapanmaz."

[Muvatta, Akdiye 13, (2, 728).]