Toplam 23,594 Hadis
Konular

Kabalık Kategorisi

Cerir İbni Abdullah r.a. Resûlullah s.a.v’i işittim şöyle buyururyordu:

#52 مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرمِ الخيْرَ كُلَّهُ
“Rıfk/Yumuşak davranamayan kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır.”

Buhari, Edebül Müfred Hn: 463; Müslim, Birr 74-76: Hn: 2593, 2594, 2596; Ebû Dâvûd, Edeb: 11 Hn: 4809; Tirmizî, Birr 67; İbni Mâce, Edeb 9 Hn: 3687; Ahmed, Müsned Hn: 18766; Tayalisi, Müsned Hn: 701; İbn Ebi Şeybe, Musannef Hn: 24720; taberani, Mucemül Kebir Hn: 2449-2455; İbn Hibban, Sahih Hn: 548; Beyhaki, Süneni Kübra Hn: 19149 ve diğerleri.

Aişe r.a. Resulullah (sallallahualeyhivesellem)'in kendisine şöyle buyurduğunu nakleder: "Ey Aişe!

#40 إِنَّ الْفُحْشَ لَوْ كَانَ رَجُلًا لَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ
"Kabalık bir insan suretinde tecelli edecek olsaydı, kötü insan şeklinde olurdu."

Ebu Davud Tayalisi, Müsned Hn: 1598.