Toplam 22,892 Hadis
Konular

Alemin Yaratılışı Kategorisi

Urve bildiriyor:

#16,681
Hz. Aişe, Resulullah (sav)'in şöyle buyurduğunu bana haber verdi: "Her kim, ölü bir araziyi (ağaç dikmek veya tarım yapmak suretiyle) diriltirse, o anızi kendisine aittir. Haksızlık ederek başka birinin arazisine ağaç dikenin orada hiç bir mülkilet hakkı yoktur." Ömer b. Abdilaziz, Urve'ye "Resülullah (sav)'in bunu söylediğine şahitlik eder misin?" diye sorunca, Urve şöyle cevap verdi: "'Şahitlik ederim ki Aişe, Resullullah'tan naklen bu hadisi bana bildirmiştir. Şahitlik ederim ki Aişe bana hiçbir zaman yalan söylemedi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6785 *Hadisin tamamını Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta iki senedle rivayet etmiştir. Senedlerin birinde İsim b. Râvvad b. el-Cerrah bulunmaktadır. Zehebi bu kişi hakkında kendisini Ebû Ahmed el-Hakim'm zaytf gördüğünü söylemipr. Geri kalan kimseler güvenilir kimselerdir. Diğer senedinde ise hadis uyduran bir ravi bulunmaktadır.

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre

#16,319
kendisi borçlanmış, ona, "Nasıl olur da senin gibi biri borç altına giriyor. Üstelik borcunu ödeyecek kadar da durumun iyi" denildiğinde şöyle cevap vermiştir: "Resulullah (sav) buyurdu ki: "Borcunu ödeme niyetinde olan hiçbir kul yoktur ki Allah'ın ona yardımı olmasın. "İşte ben bu yardımı talep ediyorum."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6658

Abdullah İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh)'dan yapılan rivayette, [Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)] şöyle buyurmuştur:

#7,585 خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمواتٍ غِلَظُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مَسيرَةُ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ
"Allah yedi semayı yarattı. Her birinin kalınlığı beş yüz yıl yürüme mesafesidir."

semayı yarattı. Her birinin kalınlığı beş yüz yıl yürüme mesafesidir." Derim ki: "Tirmizî'nin Câmi'inde yer alan Katâde hadisi, bazı takdim ve te'hirler, ziyâde ve noksanlarla Hasan Basri an Ebî Hüreyre tarikinden merfu olarak gelmiştir.Allahu a'lem.

Câbir (r.a)'dan:: Resûlullah (s.a.v) bana:

#7,584 أُذِنَ لِى أنْ أحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مََئِكَةِ اللّهِ تَعالى مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْش: إنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إلى عَاتِقِهِ مَسيرَةُ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ
Allah'ın meleklerinden olan Arş'ın taşıyıcılarından bir melek hakkında rivayette bulunmam için bana izin verildi" dedi ve ilave etti: "Onun kulak yumuşağı ile ensesi arasındaki uzaklık yedi yüz senelik mesafedir"

Ebu Dâvud, Sünnet: 19 Hn: 4727;

İbnu Mes'ûd (radıyallâhu anh) anlatıyor: esûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

#7,583 مَّا خَلَقَ اللّهُ تَعالى الْعَقْلَ. قالَ لَهُ: أقْبِلْ فأقْبَلَ، ثُمَّ قال لَه: أدْبِرْ فَأدْبَرَ، فقَالَ: مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أحَبَّ إلىَّ مِنْكَ، وََ أرَكِّبُكَ إَّ في أحَبِّ الخَلْقِ إلَيَّ
Allah Teala hazretleri aklı yarattığı zaman ona: "Gel!" dedi, o da geldi. Sonra "Geri dön!" diye emretti. O da geri döndü. Bunun üzerine akla şunu söyledi: "Ben, kendime senden daha sevgili olan başka bir şey yaratmadım. Seni, nezdimde mahlukatın en sevgilisi olana bindireceğim."

Rezin ilavesidir

Târık İbnu Şihâb (radıyallâhu anh) anlatıyor:

#7,582 قال عُمرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: قامَ فِينَا رسولُ اللّهِ مَقاماً فأخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أهْلُ الجَنَّةِالجَنَّةَ، وَأهْلُ النَّارِ النَّارَ. حَفِظَ ذلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسيَهُ
"Ömer İbnu'l-Hattab dedi ki: "(Birgün) Resulullah (aleyhissalatu vesselam) aramızdan doğrularak mahlukatın ilk yaratılışından başlayarak (geçmiş olan ve gelecek olan bütün safhaları) cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin cehenneme girmesine kadar anlattı. Bunu bir kısmı öğrendi, bir kısmı unuttu.

Buhârî, Bed'ul-Halk 1