Toplam 23,714 Hadis
Konular

Mira ve Cidal Kategorisi

İbn Abbas r.a'dan: Nebi s.a.v. şöyle buyurdu:

#740 لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدَةً فَتُخْلِفَهُ
“Kardeşinle tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve yerine getiremeyeceğin sözü ona verme.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 58 Hn: 1995; Buhari, Edebül Müfred Hn: 394; İbn Ebid Dünya, Es-Samt ve Edebül Lisan Hn: 123 ve 390; Beyhaki, Şuabul İman Hn: 8431; Ebu Naim, Hilyetül Evliya Hn: 4500; Rafii, Tedvin fi Ahbari Kazvin Hn: 1547 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasen garibtir. Ancak bu şekliyle biliniyor. Tirmizi: Abdulmelik bana göre İbn Beşir’dir.

İbn Abbas r.a.’dan rivayet edildiğine göre dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#739 كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا
“Düşmanlığı devam ettirmek suretiyle hayatı sürdürmek günah yönünden sana yeter.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 58 Hn: 1994; Taberani, Mucemül Kebir Hn: 11032; Beyhaki, Şuabul İman Hn: 8432. Tirmizi:ž Bu hadis garib olup sadece bu şekliyle bilmekteyiz.

Aişe r.a'dan: Nebi s.a.v. şöyle buyurdu:

#28 إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ
"Allah'ın en ziyade buğzettiği erkek, şiddetli düşmanlık yapan hasımdır."

Buhari, Ahkam 34, Mezalim 15, Tefsir, Bakara 37; Müslim, İlm 5, (2668); Tirmizi, Tefsir, Bakara, Hn: 2980); Nesai, Kadat 33, (8, 247, 248

Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu:

#26 الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ
"Kur'an hakkında münakaşa küfürdür"

Ebu Davud, Sünnet 5, Hn: 4603; Ahmed, Müsned Hn: 7456; İbn Hibban, Sahih Hn: 1464 ve diğerleri.

Ebu Ümame r.a. dedi ki: Resülullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdu:

#25 أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ
" Ben, haklıyken bile çekişmeye girmekten kaçınan kimse için cennetin kenarından; şakadan da olsa yalan söylemeye yanaşmayan kimse için cennetin ortasından, huyunu güzelleştiren kimse için de cennetin en yükseğinden bir " köşk (verilmesin)e kefilim."

Ebu Dâvud, Edeb 8, Hn: 4800; Beyhaki, Süneni Kübra Hn: 19507; Taberan, Müsnedi Şamiyeyn Hn: 1594 ve Mücemül Kebir Hn: 7488; Temmam Errazi, Kavaid Hn: 343,344; Beyhaki, Şuabul İman Hn: 8017 ve Edeb Hn: 533; Abdullah Ensari, Zemmül Kelam ve Ehlihi Hn: 138; Devlebi, Elkünye vel Esma Hn: 1643,1889; Mizzi, Tehzibul Kemal Hn: 191; İbn Ebid Dünya Essamt ve Edebül Lisan Hn: 140. Hadis merfu hasen ve meşhurdur.

Ebu Ümame r.a. dedi ki: Resülullah s.a.v. şöyle buyurdu:

#24 مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ
"Bir kavm, içinde bulunduğu hidayetten sonra sapıttı ise bu, mutlaka cedel sebebiyle olmuştur." [Resülullah (aleyhissalatu vesselam) bunu söyledikten sonra, delil olarak] şu ayeti okudu: "Onlar: "Bizim tanrımız mı yoksa O mu daha iyidir?" dediler. Sana böyle söylemeleri, sırf tartışmaya girişmek içindir. Onlar şüphesiz münakaşacı bir millettir" (Zuhruf 58).

Tirmiz, Tefsir, Zuhruf, Hn: 3250; İbnu Mâce, Mukaddime 7 Hn: 48; Ahmed, Müsned Hn: 21659 ve diğerleri.