Toplam 23,319 Hadis
Konular

Ezan Kategorisi

Abdullah b. Ebû Katade (r.a), babasından naklediyor ve şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v):

#7,332
“Namaz vakti gelince veya kamet getirilince, benim mescide çıktığımı görünceye kadar namaz için kalkmayın”

Nesai, Ezan, 41, Hn; 680 ; . (Müslim, Mesacid: 52; Buhârî, Cuma: 17)

- İbn Abbas (r.a)’ın azadlısı Küreyb anlatıyor:

#7,331
İbn Abbas’a Rasulullah (s.a.v)’in gece ne kadar ve nasıl namaz kıldığından sormuştum. O da: “Rasulullah(s.a.v), geceleyin on bir rekat namaz kıldığını sonra yatıp derin bir uykuya daldığını hatta horladığını, Bilalin gelip: ”Namaz vakti geldi Ey Allah’ın Rasulü” dediğinde iki rekat namaz kılıp abdest almadan insanlara imam olduğunu bize haber vermişti.”

Nesai, Ezan, 40, Hn : 679 : (Buhârî, Vitir: 1; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 17)

Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#7,330
Rasulullah (s.a.v), yatsı namazından sonra sabah namazına kadar on bir rekat namaz kılardı, her iki rekatta bir selam verirdi sonra da tek rekat kılarak kıldığı namazları tek hale getirirdi. Bu kıldığı namazların secdelerinde sizin elli ayet okuyacağınız kadar dururdu. Sonra secdeden başını kaldırırdı. Müezzin sabah ezanını bitirip de şafak attığını görünce kısa iki rekat namaz kılar. Sonra müezzin kamet getirip kendisini çağırıncaya kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Müezzin gelip kamet edeceğinde de onunla birlikte namaz için mescide çıkardı.”

Nesai, Ezan, 40, Hn: 678 : .” (Bazı raviler bu hadiste bazı ilaveler yapmışlardır.) (Buhârî, Vitir: 1; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 17)

Enes b. Malik (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#7,329
Müezzin ezan okuduğu vakit, insanlar mescidin direkleri arasında namaz kılmak için adeta yarış ederlerdi. Onlar bu durumdayken, Rasulullah (s.a.v) onların yanına çıkardı. Akşam namazından önce de bu şekilde namaz kılarlardı oysa bu vakitte ezanla kamet arasında vakit çok ta fazla değildi.

Nesai,Ezan, 38, Hn : 675 : (Müslim, Salat-ül Müsafirin: 9; Buhârî, Ezan: 14)

- Abdullah b. Muğaffel (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

#7,328
“Her ezanla kamet arasında kılınması gereken bir namaz vardır, her ezanla kamet arasında kılınması gereken bir namaz vardır, dileyen kimse için her ezanla kamet arasında kılınması gereken bir namaz vardır.”

Nesai, Ezan, 38, Hn : 674 : .” (Buhârî, Ezan: 14; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 9)

Câbir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

#7,327
: “Her kim ezan okunduğunu işitir de: “Ey şu tam ve mükemmel davetin ve dinimi ayakta tutacak namazın Rabbi olan Allah’ım! Peygamberimiz (s.a.v)’e Cennet’te vaad ettiğin övgüye layık en yüce makam ve en büyük dereceleri ver.” Diye dua ederse kıyamet günü şefaatime nail olur.”

Nesai, Ezan, 37, Hn: 673 : .” (Ebû Davud, Salat: 36; Buhârî, Ezan 8)

b. ebi Vakkas (r.a)’tan rivâyete göre,

#7,326
Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: Müezzinin ezan okuduğunu işiten birisi: “Ben de Allah’tan başka gerçek ilah olmadığına, Onun tek olduğuna ve ortağı bulunmadığına; Muhammed (s.a.v)’in de O’nun kulu ve Rasulü olduğuna şahitlik ederim. Rab olarak Allah’tan, Peygamber olarak Muhammed (s.a.v)’ten, din olarak ta İslam’dan razıyım ben” derse, o kimsenin günahları bağışlanır.”

Nesai, Ezan, 37, Hn: 672 : .” (EbûDavud, Salat: 36; Buhârî, Ezan 8)

Alkame b. Vakkas (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#7,325
. “Muaviyenin yanında oturuyordum, Müezzini ezan okumaya başlayınca o da, müezzinin ezanda okuduklarını aynen söylemeye başladı. Müezzin: “Hayye alessalah” deyince, Muaviye “La havle vela kuvvete illa billah” dedi. Yine müezzin“Hayye alel felah” deyince, Muaviye yine: “La havle vela kuvvete illa billah” dedi. Bundan sonra da müezzinin söylediklerini aynen tekrar etti sonra da:Rasulullah (s.a.v)’in böyle söylediğini işitmiştim dedi.

Nesai,Ezan, 36, Hn: 670 :(Buhârî, Ezan: 7; Dârimi, Salat: 9)

Mücemma b. Yahya el Ensari (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#7,324
Ebu Umame Sehl b. Huneyf’in yanında oturuyordum, o anda müezzin ezan okumaya başladı ve iki defa “Allahü ekber” dedi. Ebu Umame’de iki defa tekbir getirdi. Müezzin: “Eşhedü en la ilahe illallah dedi o da aynı sözleri iki defa tekrar etti. Sonra müezzin Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah” deyince o da aynen iki sefer tekrar etti ve şöyle dedi: Muaviye b. ebi Süfyan, Rasulullah(s.a.v)’in böyle yaptığını bana haber vermişti.

Nesai,Ezan, 35, HN: 669 : . (Buhârî, Ezan: 7; Dârimi, Salat: 9)

- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#7,322
: Rasulullah (s.a.v) ile birlikte oturuyorduk, Bilal kalkıp ezan okumaya başladı. Ezanı bitirinceRasulullah (s.a.v): “Kim müezzinin söylediklerini bilerek ve inanarak tekrar ederse Cennet’e girer” buyurdu.

Nesai,Ezan, 34, Hn: 668 : . (Müsned: 38270)

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre,

#7,321
: “İnsanlar ezan okumaktaki ve ilk saftaki namaz kılmanın sevabını bir bilselerdi ve bunun içinde kur’a çekmekten başka çare bulamasalar mutlaka kur’a çekme yoluna giderlerdi. Yine insanlar her namazın ilk vaktinde olan değer ve kıymetini bilmiş olsalardı ona ulaşmak için mutlaka yarış ederlerdi. Yine insanlar yatsı ve sabah namazlarındaki sevabı bilselerdi bu iki namaza gelmek için sürünerek de olsa gelmeyi tercih ederlerdi.”

Nesai,Ezan, 31, Hn;665 : (Buhârî, Ezan: 9; Dârimi, Salat: 19)

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

#7,320
“Ezan okunduğu zaman şeytan, ezan sesini işitmemek için hızlı bir şekilde yellenerek kaçar. Ezan bittikten sonra tekrar gelip vesvese vermeye başlar. Kamet edilmeye başlayınca tekrar kaçar, kamet bitince tekrar geri döner, kişinin kalbine vesvese vermeye çalışır ve kişinin aklına gelmeyen şeyleri hatırlatmak için; Şu meseleyi hatırla… şu meseleyi aklına koy… der. Namazdaki kimseyle o derece uğraşır ki kişi ne kadar namaz kıldığının farkına varamaz ve namazını eksik kılar, şaşırıp kalır.”

Nesai, Ezan, 30, Hn; 664 : (Dârimi, Salat: 11;Muvatta', Salat: 1)

- Şu’be (r.a)’den rivâyete göre

#7,319
, İbn Ömer’e ezandan sordum bana şunları anlattı: Rasulullah (s.a.v) zamanında ezandaki cümleler ikişer ikişer tekrar edilir kametteki cümleler ise birer birer tekrar edilirdi. “Kad kamet-is Salat” cümlesinin ikişer sefer söylendiğini işitince abdest alır namaz için evlerimizden çıkardık.

Nesai,Ezan, 28, Hn: 662 : (Ebû Davud, Salat: 29; Dârimi, Salat: 6)

Rıfaa b. Rafi (r.a)’den rivâyete göre,

#7,194
, Rasulullah (s.a.v), mescidde oturuyordu, biz de çevresinde idik…” (Bu hadis ileride değişik konularda tekrar gelecektir.)

Nesai, Ezan, 27, Hn: 661 : (Ebû Davud, Salat: 29; Dârimi, Salat: 6)

Ukbe b. Amir (r.a)’den rivâyete göre,

#7,193
“Rabbim, dağ başında ezan okuyup namaz kılan çobanın bu durumundan razı olur ve şöyle buyurur: “Bakın şu kuluma! Benim azabımdan korkarak ezan okuyup namaz kılıyor. Ben bu kulumu affedip Cennet’ime sokacağım.”

Nesai, Ezan, 26, Hn: 660 : .” (Müslim, Salat: 5; Ebû Davud, Salat: 272)

Abdullah b. Rübeya (r.a),

#7,192
, bir seferinde Rasulullah (s.a.v) ile birlikte bir kimsenin ezan okuduğunu duydular ve o ezan okuyanın söylediklerini aynen söylediler ve şöyle buyurdular: Bu ezan ya bir koyun çobanının veya evinden bucağından uzak düşmüş birinin ezanıdır. Baktılar ki bir koyun çobanının ezanı imiş.

Nesai, Ezan, 25, Hn: 659 ; (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)

Muaviye b. Hudeyc (r.a)’ten rivâyete göre,

#7,191
Rasulullah (s.a.v) namaz kıldırıyordu, bir rekat daha kılması gerekirken selam verdi. Rasulullah (s.a.v)’in yanına bir kişi varıp bir rekat unuttunuz dedi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v), mescide giderek Bilal’e kamet getirmesini emretti, böylece unutulan o bir rekatı kıldırdı. Bunu anlattığım zaman bana: “Peygamber (s.a.v)’e hatırlatan o adamın kim olduğunu biliyor musun?” dediler. “Görsem tanırım” diye cevap verdim. Biraz sonra o kimse yanıma uğramıştı, “İşte bu idi” dedim. Oradakiler de: “Bu, Talha b. Ubeydullah’tır” diye cevap verdiler.

Nesai, Ezan, 24, Hn 658 : . (Ebû Davud, Salat: 2;Müsned: 25993)

Sâlim (r.a)’in babasından rivâyete göre:

#7,189
“Rasulullah (s.a.v), Müzdelife’de bir kametle iki namazı bir arada kıldı ve bu namazların ne önünde ne de sonunda hiçbir nafile (sünnet) namaz da kılmadı.”

Nesai, Ezan, 20, Hn ; 653-654 : .” (Dârimi, Menasik: 51; Muvatta', Hac: 65)

Said b. Cübeyr (r.a)

#7,188
akşam ve yatsı namazını Müzdelife’de tek kametle kılmıştı ve İbn Ömer’in de böyle yaptığını haber vermişti İbn Ömer’de,Rasulullah (s.a.v)’in aynı şekilde yaptığını haber vermişti.

Nesai, Ezan, 20, Hn; 652; (Dârimi, Menasik: 51; Muvatta', Hac: 65)

- İbn Ömer (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#7,187
Said b. Cübeyr ile birlikte Müzdelife’de idik. İbn Ömer, ezan okutup kamet getirtti ve bize akşam namazını kıldırdı. Sonra namaza diyerek yatsı namazını iki rekat olarak kıldırdı. Said b. Cübeyr: “Bu ne namazıdır?” diye sordu. İbn Ömer şöyle dedi: “BenRasulullah (s.a.v) ile birlikte aynı yerde, namazı böyle kıldım.”

Nesai, Ezan, 19, Hn: 651 ; (Dârimi, Menasik: 51; İbn Mâce, Menasik: 60)

Câbir b. Abdullah (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#7,185
“Rasulullah (s.a.v), Müzdelife’ye gelince devesini çöktürdü ve orada insanlara bir ezan ve iki kametle akşam ve yatsı namazlarını birlikte kıldırdı ve ikisi arasında da hiçbir namaz kılmadı.”

Nesai, Ezan, 19, Hn; 650 : .” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)

Câbir b. Abdullah (r.a)‘dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#7,184
“Rasulullah (s.a.v), Hac için yola çıktı. Arafat bölgesine gelince, Nemire denilen yerde kendisi için bir çadır hazırlandığını gördü ve orada konakladı. Güneş batıya doğru kayınca, kasva isimli devesini hazırlattı ve Batn-ı Nahle Vadi’sine doğru yürüdü. Ve orada insanlara bir konuşma yaptı. Sonra Bilal ezan okudu ve kamet getirdi. Rasulullah (s.a.v) öğle namazını kıldırdı sonra tekrar kamet getirdi, ikindi namazını kıldırdı ve ikisi arasında hiçbir namaz kılmadı.”

Nesai, Ezan, 18, Hn: 649 : .” (Dârimi, Menasik: 51; İbn Mâce, Menasik: 60)

İbn Ömer (r.a) rüzgarlı ve soğuk bir gecede ezan okuduktan sonra namazlarınızı, yük ve eşyalarınızın bulunduğu yerlerde kılınız. Çünkü Rasûlullah(s.a.v) soğuk ve rüzgarlı gecelerde müezzine:

#7,183
“Namazlarınızı yük ve eşyalarınızın yanında kılınız” diye duyururdu.

Nesai, Ezan, 17, Hn : 648 : . (Dârimi, Salat: 55; Buhârî, Ezan: 18)

Amr b. Evs (r.a) şöyle diyor:

#7,182
Sakif kabilesinden bir kimse Rasulullah (s.a.v)’in münadisinin yolculuk ve yağmurlu bir gecede: Ezan okuyup; “Hayyealessalat, Hayye alel felah” cümlelerinden sonra: “Namazlarınızı yük ve eşyalarınızın yanında kılınız” diye ilan ettiğini işitmiştir. (

Nesai, Ezan, 17, Hn: 647 : . (Buhârî, Ezan: 18; Darimi:Salat: 55)

Ebû Mahzure (r.a)’den rivâyete göre,

#7,181
Ezanın son cümlesi “La ilahe illallah” tır

Nesai, Ezan, 16, Hn: 646 : Sadece Nesai rivayet etmisdir.

Esved (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir:

#7,180
Bilal’in okuduğu ezanın son cümleleri “Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah” tır

Nesai, Ezan, 16, Hn : 645 : (Sadece Nesâirivâyet etmiştir.)

Bilal (r.a)’den rivâyete göre

#7,179
Ezanın son cümlesi: “Allahu ekber Allahu ekber, la ilahe illallah” tır.

Nesai, Ezan, 16, Hn : 644 : Sadece Nesai rivayet etmisdir

Ebû Mahzûre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#7,178
: Rasulullah (s.a.v)’in müezzinliğini yapıyordum. Sabah namazında okuduğum ezanda “Hayye alelfelah” sözcüklerinden sonra, “Essalatü hayrun minen nevm” “Essalatü hayrün minen nevm” “Allahu ekber, Allahu ekber” “La ilahe illallah” diye okuyordum.

Nesai, Ezan, 15, Hn: 643 : (Ebû Davud, Salat: 31; İbn Mâce, Ezan: 3)

- Bera b. Âzib (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdular:

#7,084
: “Allah ve Melekleri ilk saftaki kimseleri tebrik ederler. Müezzin ise sesinin gür oluşu nispetinde günahları affedilir. Yaş, kuru, canlı, cansız ne varsa müezzinin sesini duyan her şey ve herkes müezzinin söylediklerini tasdik ederler. Müezzinle birlikte namaz kılanların sevabı kadar sevap müezzine yazılır.”

Nesai, Ezan, 14, Hn: 642 : (Ebû Davud, Salat: 31; İbn Mâce, Ezan: 5)

Ebû Yahya (r.a), Ebû Hureyre‘den işitmiş, Ebû Hureyre,de Peygamber (s.a.v)’in bizzat ağzından şöyle derken işitmiştir:

#7,082
“Müezzin sesinin ulaştığı yere kadar veya sesinin gürlüğü nisbetince günahları affedilir. Yaş kuru ne varsa sesinin ulaştığı yere kadar ona her şey şahitlik yapar.”

Nesai, Ezan, 14, Hn 641 : (EbûDavud, Salat: 31; İbn Mâce, Ezan: 5)

Abdurrahman b. Abdullah b. Abdurrahman b. ebi Sa’saal (r.a)’den, Sârîelmâzinî babasından aktararak şöyle diyor: Ebû Said el Hudrî ona şöyle söylemiş:

#7,081
“Görüyorum ki çöl hayatını ve koyunlarını çok seviyorsun. Çölde ve koyunlarının yanında iken ve namaz için ezan okuyacağında sesini yükselt çünkü ezan okuyan kimsenin sesinin ulaştığı yere kadar o sesi işiten cin, insan ve her şey kıyamet günü müezzinin lehine şahitlik yaparlar.” Ebu Said diyor ki: “Bunu ben, Rasulullah (s.a.v)’den aynen bu şekilde işittim.

Nesai, Ezan, 14, Hn: 640 : (İbn Mâce, Ezan: 5; Ebû Davud, Salat: 31)

Enes (r.a)’den rivâyete göre,

#7,079
, bir kimse Rasulullah (s.a.v)’e, sabah namazının vakti hakkında soru sormuştu. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v), Bilal’eezan okumasını emretti. Bilal’de tan yeri ağarınca ezan okudu. Ertesi gün ise sabah namazını ortalık aydınlayıncaya kadar geciktirdi sonra emretti, kamet getirilip namaz kılındı ve şöyle buyurdu: “İşte bu iki vakit arasındaki zaman sabah namazının vaktidir.”

Nesai, Ezan, 12, Hn: 638 : .” (Buhârî, Ezan: 13; Dârimi, Salat: 4)

Abdullah b. Mes’ud (r.a)’dan rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:

#7,077
“Bilal geceleyin, uykuda olanlarınızı uyandırmak, teheccüt kılanları tekrar yatağa döndürmek için ezan okur yani onun ezanı sabah namazı için değildir.”

Nesai, Ezan, 11, Hn: 637 ; .” (Buhârî, Ezan: 13; Dârimi, Salat: 4)

Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

#7,075
“Bilal ezan okuduktan sonra Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için, ikisinin ezanları arasındaki zaman farkı ise birinin inip diğerinin çıkması kadar geçen zamandan ibarettir.”

Nesai, Ezan, 10, Hn : 635- 636 : .” (Buhârî, Ezan: 11; Dârimi, Salat: 4)

İbn Ömer (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

#7,073
“Bilal geceleyin ezan okur. Siz; Ümmü Mektum’un ezanını işitinceye kadar yiyin için.”

Nesai, Ezan, 9, Hn: 633-634 : (Buhârî, Ezan: 11; Dârimi, Salat: 4)

Ebû Mahzüre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#7,071
: Rasulullah (s.a.v), Huneyn’den yola çıkınca, biz de on kişilik bir ekiple onları karşılamaya çıkmıştık. Yolda onların namaz için ezan okuduklarını işitince; ezanlarını taklit ederek onlarla alay etmeye başladık. Rasulullah (s.a.v) bizler için: “Sizin aranızda güzel sesli birinin ezan okuduğunu işittim” diyerek bizleri yanına çağırttı. Bizler de sırayla birer birer ezan okuduk, en son okuyan ise ben idim. Ben ezan okuyunca Rasulullah (s.a.v) beni önüne oturtarak başımı okşayıp Allah mübarek etsin diye üç sefer dua etti sonra şöyle buyurdu: “Git Mekke’de Kabe’de ezan oku.” Ben de: “Ben nasıl okurum, bilmiyorum ki” dedim. Bunun üzerine bana ezan okumayı şimdi okuduğunuz şekilde okumamı öğretti: “Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah, Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah Hayye alessalah, Hayye alessalah Hayye alel felah, Hayye alel felah Essalat-ü Hayrun Minennevm, essalat-ü Hayrun Minennevm (Bunu sabah ezanına ilave etmemi söyledi) Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illallah” Kameti de şu şekilde yapmamı öğretti: Allahü ekber,Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah, Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllh Hayye alessalah, Hayye alessalah Hayye alel felah, Hayye alel felah Kad kamet-is salatü Kad kamet-is salah Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illallah.”

Nesai, Ezan, 6, Hn; 629 : (Dârimi, Salat: 6; İbn Mâce, Ezan: 2)

Abdullah b. Muhayriz (r.a) anlatıyor

#7,069
Ebu Mahzüre’nin yanında büyümüş bir yetimdim. Beni Şam’a gönderirken kendisine: Ben Şam’a gidiyorum, oradaki insanların bana senin nasıl ezan okuduğunu sormalarından korkarım dedim. Bunun üzerine bana şunları anlattı: Rasulullah (s.a.v), Huneynsavaşından dönerken, biz de bir topluluk olarak Huneyn yolunda ilerliyorduk, yolda Rasulullah (s.a.v) bizimle karşılaşmıştı. Müezzini O’nun yanında namaz için ezan okumaya başlamıştı. Müezzinin sesini işitince, onun okumasıyla alay ederek kendi kendimize onun söylediklerini tekrar etmeye başladık. Rasulullah (s.a.v), bizim sesimizi işitince bizi yanına çağırtmıştı. Huzuruna varınca: “Sesini duyduğum kimse hanginizdi?” diye sordu: Arkadaşlarım beni göstermişlerdi, bunun üzerine Rasulullah (s.a.v) onları göndererek beni yanına alıkoymuştu. Sonra: “Kalk, ezan oku” buyurdu. Hemen ayağa kalktım veRasulullah (s.a.v) bana ezanı şöyle öğretti. O kendisi (ezan lafızlarını) söylüyor bana da aynen şöyle söyle diyordu: “Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enla ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah, Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah Buraya gelince şöyle buyurdu: “Dön ve sesini alçaltarak tekrar et Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne muhammaden Rasulüllah, Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah Hayye alessalah, Hayye alessalah Hayye alel felah, Hayye alel felah Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illallah” Bu ezanı okuduktan sonra beni çağırdı ve içinde bir miktar gümüş olan bir kese verdi. Ben de: “Ey Allah’ın Rasulü! Bana Mekke’de ezan okumamı emret” dedim. O da: “Seni bu işle görevlendirdim” buyurdu. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v)’in Mekke Valisi olan Attab b. Esid’e gelerek, Rasulullah (s.a.v)’in emriyle onunla birlikte ezan okudum.

Nesai, Ezan, 5, Hn ; 628 : (İbn Mâce, Ezan: 2; Dârimi, Salat: 6)

Ebû Mahzüre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#7,067
Rasulullah (s.a.v) ezanı bana şöyle öğretti: “Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enla ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah, Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah Hayye ales Salah, Hayye ales Salah Hayye alel Felah, Hayye alel Felah Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illallah”

Nesai, Ezan, 5, Hn: 627 : (Ebû Davud, Salat: 28; İbn Mâce, Ezan: 2)

Ebû Mahzüre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#7,065
Rasulullah (s.a.v), beni yanına oturtup ezanı bir bir öğretti. İbrahim der ki: Bu bizim okuduğumuz ezan gibiydi. Ona bir de bana tekrar et dedim şöyle dedi: Allahü ekber Allahü ekber Eşhedü en la ilahe illallah (iki defa) Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah (iki defa) Hayyealessalah (iki defa ) Hayyealelfela (iki defa ) Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illallah

Nesai,Ezan, 3, Hn: 625 ; (İbn Mâce, Ezan: 1; Ebû Davud, Salat: 28)

Abdullah b. Ömer (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#7,063
“Müslümanlar Medine’ye geldiklerinde hiçbir kimse onları namaz için çağırmıyor namaz vakitlerini kendileri ayarlıyorlardı. Bir gün bu konuyu konuşmaya başladılar, bir kısmı: Hıristiyanların kullandıkları çanı kullanalım dedi. Bazıları ise: Yahudilerin kullandıkları borazanı kullanalım dediler. Bunun üzerine Ömer dedi ki: Bir adam görevlendirseniz de insanları namaza çağırsa olmaz mı? deyince; Rasulullah (s.a.v), Bilal’e: “Kalk ve insanları namaza çağır” buyurdu.

Nesai,Ezan,1,Hn: 622 ; . (İbn Mâce, Ezan: 1; Buhârî, Ezan: 1)