Toplam 26,814 Hadis
Konular

Süslenme/Zinet Kategorisi

Ebu Cuhayfe r.a anlatıyor: 

#6,843
Batha vadisinde Rasulullah s.a.v ile beraberdik. Kırmızı çadırında oturuyordu yanında pek çok kimse vardı. Bilal ezan okudu ezan okurken yüzünü sağa sola çeviriyordu. 

Nesai, Zinet min Sünen: 123 Hn: 5283; Ebû Davud, Salat: 34; Dârimi, Salat: 18

Ebu Rifaa r.a anlatıyor: 

#6,842
Rasulullah s.a.v hutbe okurken yanına yaklaşarak şöyle dedim: “Ey Allah'ın Rasulü! Garip bir adamım dinimi  öğrenmek istiyorum, dinimin ne olduğunu bilmiyorum.” Bunun üzerine Rasulullah s.a.v hutbeyi bıraktı yanıma geldi. Kendisine ayakları demir olan bir sandalye getirildi onun üzerine oturdu. Allah’ın kendisine öğrettiği şeyleri bana öğretti sonra hutbesini  bitirdi. 

Nesai, Zinet min Sünen: 122 Hn: 5282; Müslim, Cuma: 15; Müsned: 19826

Ali r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,841
Rasulullah s.a.v bana şöyle dua etmemi buyurdu: “Allah’ım bana doğruluk, orta yol üzere olmayı ve hidayetini nasib et.” Ve beni ipekli kumaşlardan yapılmış binitler üzerine konulan minderlere oturmaktan da yasakladı. O minderleri kadınlar kocaları binite binerken kullanmaları için kadife ve ipek karışımlı kumaşlardan yaparlardı.

Nesai, Zinet min Sünen: 121 Hn: 5281; Müslim, Zikir: 18; Ebû Davud, Hatem: 3

Ebu Umâme b. Sehl r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,840
Rasulullah s.a.v’in kılıcının kabzası gümüşle süslenmişti.

Nesai, Zinet min Sünen: 120 Hn: 5278; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Enes b. Malik r.a'ten rivâyete göre, 

#6,839
Peygamber s.a.v deri bir minder üzerine yatmıştı ve terlemişti. Ümmü Süleym kalktı ve Rasulullah s.a.v’in terini silip bir şişeye doldurmaya başladı. Bunu gören Rasulullah s.a.v “Ne yapıyorsun? Ey Ümmü Süleym!” dedi. “Terinizi koku şişemin içersine koyuyorum” dedi. Bunun üzerine Peygamber s.a.v güldü.

Nesai, Zinet min Sünen: 118 Hn: 5276; Buhârî, İstizan: 41; Müsned: 11562

Ebu rezin r.a anlatıyor: 

#6,838
Ebu Hureyre’yi eliyle yüzüne vurarak şöyle derken gördüm: “Ey Iraklılar! Rasulullah s.a.v adına yalan hadis söylediğimi iddia ediyorsunuz. Ben Rasulullah s.a.v şöyle derken işittim ve buna şahidim: “Birinizin pabucunun tekinin bağı tasması koparsa onu tamir ettirinceye kadar tekiyle yürümesin.”

Nesai, Zinet min Sünen: 117 Hn: 5275; Ebû Davud, Libas: 44. Ebu Hureyreyi ilk hedef alanlar mutezilelerdi.

Âişe r.anha'dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,837
Rasulullah s.a.v çarşafımızda namaz kılmazdı. Süfyan çarşaflarda demiştir. 

Nesai, Zinet min Sünen: 115 Hn: 5271; Ebû Davud, Tahara: 134; İbn Mâce, Tahara: 83

Ebu Hüreyre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#6,836
Cibril Rasulullah s.a.v’in yanına girmek için izin ister. Rasulullah s.a.v’de: “Gir” deyince; “Nasıl gireyim? Senin evinde üzerinde resimler olan perde var. Ya o resimlerin kafalarını kes resim olduğu belli olmasın veya minder yastık sergi yap ki ayak altında çiğnensin çünkü biz melekler topluluğu içersinde resim olan evlere girmeyiz” dedi.

Nesai, Zinet min Sünen: 114 Hn: 5270; Ebû Davud, Libas: 47; İbn Mâce, Libas: 45

Abdullah r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,835
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Kıyamet günü azabı en şiddetli olanlar resim yapanlardır.”

Nesai, Zinet min Sünen: 114 Hn: 5269; Buhârî, Libas: 92; Müslim, Libas: 26

Peygamber s.a.v’in hanımı Âişe r.anha'dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,834
Kıyamet gününde azabı en şiddetli olanlar yaratmada Allah’a benzemek isteyen canlı resimleri yapanlardır.” 

Nesai, Zinet min Sünen: 113 Hn: 5268; Buhârî, Libas: 97; Müslim, Libas: 26

Peygamber s.a.v'in hanımı Âişe r.anha’dan rivâyete göre, 

#6,833
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Bu resimleri yapanlara kıyamet günü azab edilir ve onlara yaptığınız resimleri diriltin denilir.”

Nesai, Zinet min Sünen: 113 Hn: 5267; Buhârî, Libas: 97; Müslim, Libas: 26

İbn Ömer r.a'den rivâyete göre, Peygamber s.a.v şöyle buyurdu: 

#6,832
“Bu resimleri yapanlara kıyamet günü azab edilir ve onlara yaptığınız  resimleri diriltin denilir.”

Nesai, Zinet min Sünen: 113 Hn: 5266; Buhârî, Libas: 97; Müslim, Libas: 26

Ebu Hüreyre r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,831
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Kim bir resim yaparsa yaptığı resme can vermesi için kıyamet günü zorlanır ama can vermesi mümkün değildir.”

Müsned: 10145 Müsned: 10145

İbn Abbas r.a'tan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#6,830
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Kim resim yaparsa ahirette o yaptığı resme can verinceye kadar azab edilir. Fakat can vermesi mümkün değildir.” 

Nesai, Zinet min Sünen: 113 Hn: 5264; Müslim, Libas: 25; Ebû Davud, Libas: 47

Nadr b. Enes r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir:

#6,829
İbn Abbas’ın yanında oturuyordum Iraklı bir adam gelerek: “Ben şu resimleri yapıyorum bu konuda ne dersiniz?” diye sordu. İbn Abbas: “Yaklaş yaklaş” dedi. Muhammed s.a.v'den işittim şöyle buyurmuştu: “Kim dünyada bir resim yaparsa kıyamet günü o yaptığı resme can vermesi için zorlanır fakat o ona can veremez.”

Nesai, Zinet min Sünen: 113 Hn: 5263; Müslim, Libas: 48.

Âişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,828
Rasulullah s.a.v bir seferden gelmişti ben de eşyalarımın bulunduğu yüklük üzerine üzerinde resim bulunan bir perde çekmiştim. Rasulullah s.a.v hemen o perdeyi çıkardı bende onu keserek iki minder yaptım. Ve şöyle buyurdu: “Kıyamet günü azabı şiddetli olanlar yaratmada Allah’a benzemek isteyenlerdir.”

Nesai, Zinet min Sünen: 112 Hn: 5261-5260-5259-5262; Müslim, Libas: 25; Ebû Davud, Libas: 47

Peygamber s.a.v’in hanımı Âişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:  

#6,827
Üzerinde kuş resimleri bulunan bir perdemiz vardı, kıble tarafına asmıştık giren kimsenin karşısına geliyordu. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v: “Ey Âişe, perdenin yerini değiştir. Çünkü içeri girip onu gördükçe dünyayı hatırlıyorum” buyurdu. Desenli kadife elbisemiz vardı onu kesip bozmadık giydik.

Nesai, Zinet min Sünen: 111 Hn: 5258-5257; Müslim, Libas: 25; Ebû Davud, Libas: 47

Ali r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,826
“Yemek yaptım Peygamber s.a.v’i davet ettim. Geldi odaya girip üzerinde resimler olan perdeyi görünce hemen çıktı ve şöyle buyurdu: “İçerisinde resim olan eve melekler girmez.”

Nesai, Zinet min Sünen: 111 Hn: 5256; Müslim, Libas: 26; İbn Mâce, Libas: 44

Ebu Talha r.a’dan rivâyete göre, 

#6,825
Rasulullah s.a.v’den işittim şöyle diyordu: “İçersinde resim, heykel ve köpek bulunan eve melekler girmez.”

Nesai, Zinet min Sünen: 111 Hn: 5253-5252; Ebû Davud, Libas: 47; İbn Mâce, Libas: 44

Câbir r.a'den rivâyete göre, 

#6,824
Rasulullah s.a.v donsuz vaziyette dizleri dikerek oturmayı ve tek parça elbiseye sarınarak donsuz giyinmeyi yasakladı. 

Nesai, Zinet min Sünen: 107 Hn: 5247; Ebû Davud, Libas: 25; Müslim, Libas: 20

Ebu Said r.a'’ten rivâyete göre, şöyle demiştir:

#6,823
Rasulullah s.a.v kolsuz avret mahallerini örtecek bir don giymeksizin tek parça çarşaf gibi bir şey bürünerek dizleri dikip oturmayı yasaklamıştır. 

Nesai, Zinet min Sünen: 106 Hn: 5245-5246; Ebû Davud, Libas: 25; Müslim, Libas: 20

İbn Abbas r.a’tan rivâyete göre, 

#6,822
Peygamber s.a.v şöyle buyurdu: “Allah eteklerini uzatanlara rahmet bakışıyla bakmaz.” 

Nesai, Zinet min Sünen: 104 Hn: 5237; İbn Mâce, Libas: 7; Ebû Davud, Libas: 30

Ebu Hüreyre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#6,821
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Topuklardan aşağıda olan elbiseler ateştedir.” 

Nesai, Zinet min Sünen: 103 Hn: 5235-5256;İbn Mâce, Libas: 7; Ebû Davud, Libas: 30

Huzeyfe r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,820
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Elbisede uzunluk ölçüsü bacakların yarısına kadardır. Daha uzatmak isteyen biraz daha indirsin daha fazla uzatmak isteyen biraz daha uzatsın çünkü elbisenin topuklarda hakkı yoktur.”

Nesai, Zinet min Sünen: 102 Hn: 5234; İbn Mâce, Libas: 7; Ebû Davud, Libas: 30

Muharib r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,819
İbn Ömer r.a’den işittim şöyle diyordu: Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Kim kibrinden dolayı elbisesini yerlerde sürürse kıyamet günü Allah onun yüzüne rahmet nazarıyla bakmaz.”

Nesai, Zinet min Sünen: 101 Hn: 5233; İbn Mâce, Libas: 7; Ebû Davud, Libas: 30

Abdullah r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,818
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Kim elbisesini yerlerde sürürse -veya kibrinden dolayı elbiselerini sürüyenlere- kıyamet günü Allah onlara rahmet nazarıyla bakmaz.”

Nesai, Zinet min Sünen: 101 Hn: 5232; İbn Mâce, Libas: 7; Ebû Davud, Libas: 30

Abdullah b. Ömer r.a’in rivâyetine göre,

#6,817
Rasulullah s.a.v “Gurur ve kibrinden büyüklenerek elbisesini yerde sürükleyen bir adam kıyamete kadar yerin dibine batıp gidecektir” buyurdu. 

Nesai, Zinet min Sünen: 101 Hn: 5231; İbn Mâce, Libas: 7; Ebû Davud, Libas: 30

İbn Abbas r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,816
Rasulullah s.a.v’i Arafat’ta konuşurken işittim şöyle diyordu: “İzar belden aşağıya örtecek peştamal bulamayanlar şalvar giysin, ayakkabı terlik bulamayanlar da mest giysin.”

Nesai, Zinet min Sünen: 100 Hn: 5230; Buhârî, Libas: 8; Ebû Davud, Libas: 30

Misver b. Mahreme r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,815
Rasulullah s.a.v ganimetleri taksim ederken aba’ları da taksim etmişti. Mahreme’ye hiçbir şey vermemişti. Mahreme de çocuğuna: “Beni Rasulullah s.a.v’in yanına götür” dedi. Beraberce oraya vardık: “Gir ve Rasulullah s.a.v’i bana çağır” dedi. Çağırdım üzerinde bir aba ile yanımıza geldi ve: “Bu aba’yı senin için ayırmıştım” dedi. Mahreme Aba’ya baktı ve giydi.

Nesai, Zinet min Sünen: 99 Hn: 5229; Ebû Davud, Libas: 4

Semure r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,814
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Beyaz elbiseden vazgeçmeyin, onu dirileriniz giysin ölülerinizi de onunla kefenleyin çünkü o elbiselerinizin en hayırlısıdır.” 

Nesai, Zinet min Sünen: 98 Hn: 5228-5227; Müsned: 19325

Sehl b. Sa’d r.a anlatıyor: 

#6,813
Bir kadın Rasulullah s.a.v’e bir hırka getirmişti. Sehl: “Bu hangi hırkadır biliyor musun?” deyince, onlar: “Evet kadın tarafından dokunan meşhur hırkadır” dediler. O kadın: “Ey Allah'ın Rasulü! Bunu kendi elimle dokudum, Senin giymen için” deyince, Rasulullah s.a.v’de ihtiyacı olduğu için o hırkayı aldı giydi ve yanımıza onunla çıkmıştı.

Nesai, Zinet min Sünen: 97 Hn: 5226; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Habbab b. Eret r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,812
Rasulullah s.a.v hırkasına yaslanmış vaziyette iken Kabe’nin gölgesinde  otururken müşriklerin zulmünü şikayet ederek: “Bize yardım etmesi için Allah’a dua edip yalvarmayacak mısın?” demiştik. 

Nesai, Zinet min Sünen: 97 Hn: 5225; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Ebu Rimse r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,811
Rasulullah s.a.v iki yeşil elbise giyinmiş olarak yanımıza çıkmıştı.

Nesai, Zinet min Sünen: 96 Hn: 5224; Müslim, Libas: 4; Müsned: 6250

Abdullah b. Amr r.a anlatıyor: 

#6,810
Üzerimdeki iki tane sapsarı elbiseyle Rasulullah s.a.v’in huzuruna gelince, Rasulullah s.a.v kızdı ve: “Git bu elbiseleri çıkar at” dedi. “Nereye atayım Ey Allah'ın Rasulü!” deyince: “Ateşe” buyurdular. 

Nesai, Zinet min Sünen: 95 Hn: 5222; Müslim, Libas: 4; Müsned: 6250

Abdullah b. amr r.a anlatıyor: 

#6,809
Rasulullah s.a.v üzerimdeki sapsarı elbiseyi görünce: “Bunlar kafirlerin elbiseleridir bunları giyme” buyurdu. 

Nesai, Zinet min Sünen: 95 Hn: 5221; Müslim, Libas: 4; Müsned: 6250

Bera r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,808
Peygamber s.a.v’i kırmızı bir elbise giymiş ve saçlarını taramış vaziyette gördüm. Ne ondan önce ne de ondan sonra o kadar güzel hiç kimse görmedim. 

Nesai, Zinet min Sünen: 93 Hn: 5219; Ebû Davud, Libas: 11; İbn Mâce, Libas: 18

Süveyd b. Gafele r.a’den rivâyete göre,

#6,807
Ömer Elbisenin üzerinde dört parmak kalınlığında ipek bulunmasına izin verdi. 

Nesai, Zinet min Sünen: 92 Hn: 5218; Ebû Davud, Libas: 11

Osman en Nehdî r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,806
Utbe b. Ferkad ile beraberdik. O sırada Ömer’in mektubu geldi. Mektupta şu hadis vardı. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “İpek elbiseyi ancak ahirette bundan nasibi olmayanlar giyer.” Ebu Osman bu hadisi bize aktarırken şehadet ve orta parmaklarıyla elbisesindeki ince çizgileri göstererek bu kadarı caizdir dedi. Bakınca elbisesindekiipek çizgileri ve düğmeleri gördüm.

Nesai, Zinet min Sünen: 92 Hn: 5217; Ebû Davud, Libas: 11; Müslim, Libas: 8

Enes r.a'ten rivâyete göre, 

#6,805
Rasulullah s.a.v, Abdurrahman b. Avf ile Zübeyr b. Avvam’a vücutlarındaki kaşıntıdan dolayı ipek gömlek giymelerine izin verdi. 

Nesai, Zinet min Sünen: 92 Hn: 5215-5216; İbn Mâce, Libas: 17; Müslim, Libas: 8

Bera b. Âzîb r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,804
Rasulullah s.a.v bize yedi şeyi emretti ve yedi şeyi de yasakladı. “Yasakladıkları altın yüzük kullanmak, gümüş kaplardan yemek-içmek, hayvanların üzerine ipekli minderler koyup binmek, karışımı ipek olan elbiseler giymek.” 

Nesai, Zinet min Sünen: 91 Hn: 5214; Müslim, Libas: 8; Ebû Davud, Libas: 11

Ali el Bârikî r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,803
Bir kadın fetva için yanıma gelince ona: “İşte İbn Ömer ona sor dedim. Hemen İbn Ömer’in arkasından gitti ne söyleyeceğini dinlemek için ben de peşinden gittim, İbn Ömer’e ipek elbise hakkında bana fetva ver dedim. İbn Ömer de: “Rasulullah s.a.v, ipek elbiseyi giymeyi yasak etti” diye cevap verdi.

Nesai, Zinet min Sünen: 90 Hn: 5213; Ebû Davud, Libas: 10; Müslim, Libas: 8

İbn Ömer r.a'den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#6,802
“İpek elbiseyi ahirette nasibi olmayanlar giyer.”

Nesai, Zinet min Sünen: 90 Hn: 5212; Müslim, Libas: 8; İbn Mâce, Libas: 16

İmran b. Hıttan r.a anlatıyor: 

#6,801
Abdullah b. Abbas’tan ipek elbise giymenin hükmünü sordum o da Âişe’ye sor dedi. Âişe’ye sordum şöyle dedi: Abdullah b. Ömer’e sor. İbn Ömer’e sordum. O da şöyle dedi: “Ebu Hafs bana Rasulullah s.a.v’in: “Kim dünya da ipek elbise giyerse ahirette giyemez buyurduğunu söyledi” dedi.

Nesai, Zinet min Sünen: 90 Hn: 5211; Müslim, Libas: 8; İbn Mâce, Libas: 16

İmran b. Hıttan r.a anlatıyor: 

#6,800
Abdullah b. Abbas’tan ipek elbise giymenin hükmünü sordum o da Âişe’ye sor dedi. Âişe’ye sordum şöyle dedi: Abdullah b. Ömer’e sor. İbn Ömer’e sordum. O da şöyle dedi: “Ebu Hafs bana Rasulullah s.a.v’in: “Kim dünya da ipek elbise giyerse ahirette giyemez buyurduğunu söyledi” dedi.

Nesai, Zinet min Sünen: 90 Hn: 5211; Müslim, Libas: 8; İbn Mâce, Libas: 16

Halife r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,799
Abdullah b. Zübeyr’den işittim şöyle diyordu: “Kadınlarınıza ipek elbise giydirmeyin. Ömer’i şöyle derken işittim. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “İpek elbiseyi dünyada giyen ahirette giyemez.”

Nesai, Zinet min Sünen: 90 Hn: 5210-5209; Müslim, Libas: 8; İbn Mâce, Libas: 16

Câbir r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#6,798
Rasulullah s.a.v kendisine hediye edilen dibaç kaftanı biraz giydikten sonra çıkarıp Ömer’e gönderdi. Ashab: “Onu çok az giydin” deyince: “Cibril onu giymemi yasak etti” buyurdu. O sırada ağlayarak Ömer geldi ve şöyle dedi: “Ey Allah'ın Rasulü! Hoşlanmadığın elbiseyi bana verdin.” Bunun üzerine Rasulullah s.a.v: “Onu sana giyesin diye vermedim satasın diye verdim.” O zaman Ömer onu iki bin dirheme sattı. 

Nesai, Zinet min Sünen: 89 Hn: 5208; Müsned: 11776

Abdullah b. Ukeym r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,797
Huzeyfe bir köyün çiftlik ağasından bir su istemişti. Adam gümüş bir kapla suyu getirince kabı alıp fırlattı. Sonra da yaptığı işten dolayı özür diledi ve şöyle dedi. Gümüş kaptan su içmem caiz değildir. Rasulullah s.a.v’den işittim şöyle diyordu: “Altın ve gümüş kaplardan su içmeyin, ipekten yapılmış ince ve kalın elbiseler de giymeyin onlar dünya da kafirlerin ahirette bizimdir.” 

Nesai, Zinet min Sünen: 88 Hn: 5206; Ebû Davud, Libas: 18; Müslim, Libas: 2

İbn ebî İshak r.a anlatıyor: 

#6,796
Salim istebrak nedir? deyince: “İpek kumaştan kalın ve sert olanıdır” dedi. Salim şöyle dedi: Abdullah b. Ömer’ den işittim şöyle diyordu: Ömer bir adamı yanında ipek ince kumaştan bir elbise görünce, Rasulullah s.a.v’in yanına giderek: “Ey Allah'ın Rasulü bu elbiseyi al” demişti. Hadis buradakilerden uzuncadır.

Nesai, Zinet min Sünen: 87 Hn: 5205; Müslim, Libas: 2; Ebû Davud, Libas: 10

 İbn Ömer r.a anlatıyor:

#6,795
Ömer pazara çıktığında kalın ipekli kumaştan elbise satıldığını gördü. Rasulullah s.a.v’in yanına gelerek: “Ey Allah'ın Rasulü! Şu elbiseyi satın al ve Cuma günleri heyetler geldiğinde giyersin” dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v: “Onu ancak ahirette nasibi olmayanlar giyer” buyurdu. Daha sonra o elbiselerden üç tane Rasulullah s.a.v'e hediye geldi. Onlardan birini Ömer’e birini Ali’ye birini de Üsame’ye vermişti. Ömer, Rasulullah s.a.v’e gelip şöyle dedi: “Ey Allah'ın Rasulü! Bu elbise hakkında şöyle böyle konuşmuştun sonra da onu bana göndermişsin.” Bunun üzerine Rasulullah s.a.v: “Onu sat ihtiyacını karşıla veya hanımlarına bölüştür başörtü yapsınlar” buyurdu.

Nesai, Zinet min Sünen: 86 Hn: 5204; Müslim, Libas: 2; İbn Mâce, Libas: 19

Ebu Salih el Hanefiyye r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#6,794
Ali’den işittim şöyle diyordu: Rasulullah s.a.v’e ipekli kumaştan çizgili bir elbise hediye ettiler, O da onu bana gönderdi. Onu giyince yüzünden bana kızdığını anladım ve şöyle buyurdu: “Onu sana giyesin diye vermedim.” Çıkarıp kadınlara vermemi emretti. Ben de kadınlar arasında bölüştürdüm.

Nesai, Zinet min Sünen: 85 Hn: 5203; Müslim, Libas: 2; İbn Mâce, Libas: 19