Toplam 23,319 Hadis
Konular

Borçlanmaktan Allaha Sığınmak Kategorisi

Ebu Said el Hudrî (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v)’den işittim şöyle buyurdu:

#6,621 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ "، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " نَعَمْ
“Küfürden ve borçlanmadan Allah’a sığınırım.” Bir adam dedi ki: Ey Allah’ın Rasulü! Borçlanmayı küfürle bir mi tutuyorsun?” O da: “Evet” buyurdu.

Nesai, İstiaze: 22 Hn: 5378-5379-5390 ve Sünenil Kübra Hn: 7855-7856; Ahmed, Müsned Hn: 10940; İbn Hibban, Sahih Hn: 1025; Ebu Yala, Müsned Hn: 1330; Hakim, Müstedrek Hn: 1883; Abd b. Humeyd, Müsned Hn: 931 ve diğerleri.