Toplam 23,319 Hadis
Konular

Şartlı Bağış Kategorisi

Abdullah b. Amr r.anha dedi ki: Rasulullah s.a.v, Mekke’yi fethettikten sonra bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu:

#5,877 لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
"Kadının ihsanda bulunması, ancak kocasının izniyle caizdir!."
“Evli bir kadın kocasının izni olmaksızın bir şey veremez.”

Abdullah b. Mübarek, Müsned Hn: 210; Ebu Davud, Buyu: 84 Hn: 3547; Nesai, Zekat: 58 Hn: 2540, Umra: 4 Hn: 3757 ve Sünenil Kübra Hn: 2332, 6556; Ahmed, Müsned Hn: 6688; Beyhaki, Sünenil Kübra Hn: 10482; Arafi, Tarihul Tesrib Hn: 652. Metin Nesai'nindir. Ebu Davud gibi kaynakların bir kısmı muhtasar rivayet etmiştir.

Amr b. Şuayb r.a babasından ve dedesinden naklederek şöyle diyor: 

#5,876
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Bir kadın bir kocaya nikahlandığında o kadını, erkeğin malından bağışta bulunması caiz değildir.”

Nesai, Umra: 4 Hn: 3696; Ebû Davud, Büyü’: 87; Müsned: 6394

Katade r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#5,875
Süleyman b. Hişam bana Umra’yı sordu. Dedim ki: Muhammed b. Şirin Şureyh’ten şunları nakletti: “Allah’ın Peygamberi Umranın caiz olduğuna hükmetti.” 

Nesai, Umra: 3 Hn: 3695; Müslim, Hibat: 4; Buhârî, Hibe: 30

Câbir r.a'den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuştur: 

#5,874
“Umra yoluyla bir mal bağışlanmışsa o mal bağışlanan kimseye aittir.”

Nesai, Umra: 3 Hn: 3690; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Câbir r.a’den rivâyete göre, 

#5,873
Rasulullah s.a.v: “Umra hakkında şöyle hükmetmiştir. Bir kimsenin bir kimseye ve onun çocuklarına bir bağışta bulunması ve sana ve çocuklarına bir şey olursa o mal bana ve varislerime aittir şeklinde şart koşmasıdır. Halbuki o mal verilen kimsenin ve varislerinin olmuştur.”

Nesai, Umra: 2 Hn: 3689; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Câbir r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#5,872
“Kim başka bir kimseye kendisine ve varislerine ait bir malı Umra suretiyle bağışlarsa yani bu malı sana ve varislerine verdim derse artık o malda veren kimsenin ve varislerinin hiçbir hakkı yoktur çünkü o mal verilen kimseye aittir. Ve mal sahibine geri dönmez çünkü o malı hibe ederken miras muameleri yapılacak şekilde  yani kesin olarak vermiştir.”

Nesai, Umra: 2 Hn: 3688; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Câbir r.a'den rivâyete göre, 

#5,871
Rasulullah s.a.v: “Kim bir malı Umra şeklinde bir başkasına hibe ederse o mal o kimsenin ve varislerinindir. O malda hibe eden kimsenin hiçbir şartı ve istisnası caiz değildir” diye hükmetti. Ebu Seleme der ki: “O malı hibe eden miras geçerli olacak bir hibe de bulunmuş oldu, miraslar ve mirasçılar o hibe eden kimsenin şartını kesmiş oldu.” 

Nesai, Umra: 2 Hn: 3687; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Câbir r.a’in haber verdiğine göre Rasûlullah s.a.v şöyle hükmetti:

#5,870
“Bir kimse Umra yoluyla bir malı başkasına hibe ederse o mal artık hibe edilen kimsenin ve varislerinindir. O mal hibe edilenin diğer malları gibi olmuştur. Eğer bu kimse ölürse o mallarda tüm varisler aynı şekilde hak sahibidirler.”

Nesai, Umra: 2 Hn: 3686-3685; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Abdullah b. Zübeyr r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#5,869
“Herhangi bir kimse başka bir kimseye Umra yoluyla bir malı bağışlarsa o mal bağışlanan kimseye ve varislerine aittir o kimse ölünce diğer malları gibi bu malda miras olarak kalır.” 

Nesai, Umra: 2 Hn: 3683; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Câbir r.a'den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu:

#5,868
Bir kimseye Umra şeklinde bir mal verilirse, artık o mal ona ve varislerine aittir. O kimsenin ölümünde varisleri tüm mallarıyla birlikte bu yolla gelen mala da varis olurlar.”

Nesai, Umra: 2 Hn: 3682-3681-3684; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir

Câbir r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#5,867
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Kime Umra yoluyla bir mal verilirse, artık o mal onun ve çocuklarınındır. O kimseye varis olan çocuklar o mala da aynı şekilde varis olurlar.”

Nesai, Umra: 2 Hn: 3680; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Câbir r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu:

#5,866
“Umra ve Rukba yoluyla mal alanların ev halkı da o maldan istifade  edebilirler.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3679; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Câbir r.a'den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#5,865
“Rukba modeliyle verilen bir mal artık verilen kimsenin olmuştur.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3678; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Câbir r.a'den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuştur: 

#5,864
“Ey Ensar topluluğu! Mallarınızı elinizde tutunuz, onları Umra modeliyle hibe etmeyiniz. Zira kim Umra şeklinde bir malını başka birisine hibe ederse, verdiği o mal o kişi yaşadığı sürece ve öldüğünde de verilen kimseye aittir.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3676-3677; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Câbir r.a'den rivâyete göre, 

#5,863
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Kime, Umra şeklinde bir mal hibe edilirse o mal yaşadığı sürece ve ölümünde de hibe edilen kimsenindir.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3675; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

İbn Ömer r.a’den rivâyete göre, 

#5,862
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Umra ve Rukba modeli mal hibe etmek yoktur. Kime, Umra ve Rukba suretiyle bir mal verilirse o mal yaşadığı sürece ve ölümünde de verilen kimsenindir.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3673- 3672-3674; İbn Mâce, Hibe: 4

Câbir r.a’den rivâyete göre, 

#5,861
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Rukba ve Umra modeliyle mal vermeyiniz. Kime, Rukba ve Umra yoluyla bir şey verilirse o mal verilen kişinin varislerine aittir.” 

Nesai, Umra: 1 Hn: 3671; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Ata’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#5,860
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Bir kimseye yaşadığı sürece bir şey verilirse o verilen şey hayatı ve ölümünde de o kimsenin malıdır.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3670; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Ata r.a'dan rivâyete göre, 

#5,859
Rasulullah s.a.v: “Umra ve Rukba yoluyla mal hibe etmeyi yasakladı.” Ben: “Rukba nedir?” diye sordum.  Şöyle buyurdular: “Bir kimsenin diğer bir kimseye hayatta olduğun sürece bu senindir demesidir. Eğer böyle yaparsanız bu caizdir.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3668; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Câbir r.a’den rivâyete göre, 

#5,858
Rasulullah s.a.v, insanlara hitab ederek: “Umra modeliyle bir malı hibe etmek caizdir” buyurdu. 

Nesai, Umra: 1 Hn: 3667-3669; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Tavus r.a’tan rivâyete göre, 

#5,857
Rasulullah s.a.v: “Umra ve Rukbayı geri dönülmez bağışlardan kıldı.” 

Nesai, Umra: 1 Hn: 3666; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

İbn Abbas r.a'tan rivâyete göre, Peygamber s.a.v şöyle buyurdu: 

#5,856
“Umra şeklinde mal hibe etmek caizdir.” 

Nesai, Umra: 1 Hn: 3664-3665; Müsned: 2138

Zeyd b. Sabit r.a’ten rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#5,855
“Kim Umra modeliyle bir şey verirse, hayatında da öldüğünde de o mal verdiği kimsenindir. Rukba modeliyle bir şey verip almayınız, kim bu yolla bir şey verirse o verdiği kimsenindir.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3663; Ebû Davud, Büyü’: 89; İbn Mâce, Hibe: 3

Zeyd b. Sabit r.a’ten rivâyete göre,

#5,854
Rasulullah s.a.v: “Umra şeklindeki verilen malın verilen kimsenin varislerine ait olduğuna hükmetti.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3662; Ebû Davud, Büyü’: 89; İbn Mâce, Hibe: 3 ve diğerleri.

Zeyd r.a’ten rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#5,853
“Umra suretiyle verilen mal verilen kimsenin varisine aittir.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3658-3659-3660-3661; Ebû Davud, Büyü’: 89; İbn Mâce, Hibe: 3

Zeyd b. Sabit r.a’ten rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#5,852
 “Umra şeklindeki mal alıp vermek caizdir.”

Nesai, Umra: 1 Hn: 3657; Ebû Davud, Büyü’: 89; İbn Mâce, Hibe: 3

Zeyd b. Sabit r.a’ten rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#5,851
“Umra suretiyle verilen bir mal verilen kimseye aynen miras gibi geçmiş olur.” 

Nesai, Umra: 1 Hn: 3655-3656; Ebû Davud, Büyü’: 89

Tavus r.a'tan rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#5,850
“Rukba yoluyla mal vermek helal değildir. Kime Rukba yoluyla bir mal verilirse, o mal verilen kimsenin olup onun mirasına dahil edilir.” 

Nesai, Rukba: 2 Hn: 3654;Müsned: 2138

İbn Abbas r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#5,849
“Umra ve Rukba yoluyla mal vermek insanlar arasında iyilik ve düzen getirmez. Fakat kim Umra ve Rukba yoluyla bir mal verirse o mal verdiği kimsenindir, veren ölse de hayatta olsa da bu hüküm değişmez.”

Nesai, Rukba: 2 Hn: 3653; Müsned: 2138

İbn Abbas r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#5,848
“Rukba ve Umra yoluyla birinin bir başkasına mal vermesi helal değildir. Kime Umra modeliyle bir mal verilirse o mal kendisinindir. Kime de Rukba yoluyla bir mal verilirse o mal da kendisinindir.” 

Nesai, Rukba: 2 Hn: 3652; Müsned: 2138

İbn Abbas r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#5,847
“Umra ve Rukba yoluyla mal alıp vermek aynı hükümdedir.”

Nesai, Rukba: 2 Hn: 3651; Müsned: 2138

İbn Abbas r.a’tan rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuştur: 

#5,846
“Umra” = Ömrüm oldukça bu malı sana bağışladım diyerek bir kimseye mal vermek caiz olup verilen o mal, verilen kimsenin malı olur. “Rukba” = Senden önce ölürsem o mal senindir. Sen benden önce ölürsen mal yine benimdir. Şeklindeki mal verme olayı geçerlidir. Bağışından dönen kusmuğuna dönen gibidir.” 

Nesai, Rukba: 2 Hn: 3650; Müsned: 2138

İbn Abbas r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#5,844
Rukba suretiyle mal vermek yoktur. Kime rukba yoluyla bir şey verilirse o mal o kimsenin mirasına dahil edilir veren kimseye iade edilmez.” 

Nesai, Rukba: 1 Hn: 3648; Müsned: 2138 Mevkuftur

Zeyd b. Sabit r.a’ten rivâyete göre, 

#5,843
Peygamber s.a.v: “Rukba suretiyle kendisine mal verilen kimseyi o malın sahibi kıldı.”

Nesai, Rukba: 1 Hn: 3647; Ebû Davud, Büyü’: 89; Müsned: 20658

Zeyd b. Sabit r.a’ten rivâyete göre, 

#5,842
Peygamber s.a.v: “Rukba Caizdir” demiştir. 

Nesai, Rukba: 1 Hn: 3646 ; Ebû Davud, Büyü’: 89; Müsned: 20658