Toplam 23,319 Hadis
Konular

İstiska Yağmur Duası Kategorisi

Enes b. Malik r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,913
Rasulullah s.a.v zamanında bir sene kuraklık olmuştu.Rasulullah s.a.v, Cuma günü minberde hutbe okurken bir bedevi kalkarak: “Ey Allah’ınRasulü! mallarımız helak oldu, çoluk çocuk aç kaldılar. Allah’a dua et de yağmur yağdırsın.” Bunun üzerine  Rasulullah  s.a.v ellerine kaldırdı, gök yüzünde hiçbir bulut yoktu. Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki daha Rasulullah s.a.v ellerini indirmeden dağlar gibi bulutlar ortaya çıkıverdi. Rasulullah s.a.v minberden inmeden sakalından yağmur damlalarının aktığını gördüm. O gün, ertesi gün ve ertesi Cumaya kadar yağmur yağmaya devam etti. Ertesi Cuma aynı bedevi -veya bir başkası- tekrar ayağa kalkarak: “Ey Allah’ın Rasulü! binalar yıkıldı, mallarımız sular altında kaldı, bizim için Allah’a dua et de yağmur kesilsin” dedi. Peygamber s.a.v ellerini kaldırarak şöyle dua etti: “Allah’ım, bize değil çevremize…” eliyle ne tarafı işaret ediyorsa o tarafın bulutları açılıyordu. öyle oldu ki Medine bir torba gibi ortada kaldı, yağmur çevreye yağdı, vadiler sellerle dolup taştı. Etraftan gelenler bol yağmur ve bereket haberleriyle geldiler. 

Nesai, İstiska:.18 Hn:1511-1510; Buhârî, İstiska: 21; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 154

Ebu Said el Hudrî r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,912
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Aziz ve Celil olan Allah, beş yıl yağmur yağdırmasaydı ve beş yıl sonra yağdırdığında insanlardan bir kısmı micdahyıldızı bize yağmur yağdırdı diyerek kafir olurlar.”

Nesai, İstiska:.16 Hn:1509; Dârimi, Rıkak: 49; Müsned: 10620

Zeyd b. Halid el Cühenî r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,911
“Rasulullah s.a.v zamanında yağmur yağmıştı bunun üzerine Rasulullah  s.a.v şöyle buyurdu: “Rabbinizin bu gece ne dediğini duymadınız mı? Kullarıma her nimet verişimde mutlaka bir gurubu o nimet yüzünden küfre girerler ve şöyle derler: Bu yağmuru bize falan yıldız gönderdi derler. Ve kafir olmuş olurlar. Ama bana inanan ve verdiğim yağmurdan dolayı bana hamd edenler işte onlar bana iman edip yıldızlarda yağmur verme gücü olmadığını ikrar edenlerdir. Kim bize yıldız yağmur verdi derse işte o beni inkar edip yıldızın yağmur yağdırma gücü olduğuna iman eden kafir kimsedir.” 

Nesai, İstiska:.16 Hn:1508; Müslim, İman: 32; Muvatta', İstiska: 2

Ebu Hüreyre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,910
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurdu: “Kullarıma verdiğim nimetlerle bazı kullarım küfre düşerler. Onlar bu nimeti bize yıldız gönderdi derler.”

Nesai, İstiska:.16 Hn:1507; Müslim, İman: 32; Müsned: 9085

  Aişe r.anha’dan rivâyete göre, 

#4,909
Rasulullah s.a.v yağmur yağdığında: “Allah’ım! Bu yağmuru bize faydalı kıl.” derdi. 

Nesai, İstiska:.15 Hn:1506; Buhârî, istiska: 22; Müslim, İstiska: 2

Abdullah b. Zeyd r.a’ten rivâyete göre: 

#4,908
“Peygamber s.a.v yağmur duası için çıktı, kıbleye yönelerek iki rekat namaz kıldı.” 

Nesai, İstiska:.12 Hn:1503; Buhârî, İstiska: 1; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 153

Enes b. Malik r.a anlatıyor: 

#4,907
Rasulullah s.a.v Mescidde ayakta hutbe okurken bir adam geldi.  Rasulullah s.a.v’e yönelerek ayakta şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasulü! kuraklıktan hayvanlarımız helak oldu, yollarda hareket kalmadı, kimse gelip gitmiyor, yağmur vermesi için Allah’a dua et. Rasulullah s.a.v ellerini kaldırarak şöyle devam etti: “Allah’ım! bize hayırlı yağmurlar ver. Allah’ım, bize hayırlı yağmurlar ver.” Enes diyor ki: Allah’a yemin olsun ki gökyüzünde ne bir bulut ne de buluttan bir parça vardı. Sel’ dağı ile aramızda hiçbir ev yoktu ki bulutları görmemize engel olsun. Semada kalkan gibi bulutlar meydana geldi, tam ortalanınca etrafa dağıldılar ve yağmaya başladı. Enes diyor ki: Allah’a yemin olsun ki bir hafta boyu güneşi göremedik. Ertesi Cuma mescidin aynı kapısından bir adam girdi, Rasulullah s.a.v ayakta hutbe okuyordu o kimse ayakta Peygambere dönerek: “Ey Allah’ın  Rasulü! salat ve selam senin üzerine olsun, iş sana düşüyor. Mallarımız helak oldu, yollar sulardan yürünmez oldu, yağmuru kesmesi için Allah’a dua et” dedi. Rasulullah s.a.v elini kaldırdı ve şöyle dua etti:“Allah’ım bize değil çevremize ver. Allah’ım bu yağmuru dağlara, tepelere, vadilere ve ormanlara ver.” Enes diyor ki: Bulutlar hemen dağıldı mescidden çıkıp güneşte yürüdük. Şerik diyor ki: Enes’e sordum, “O adam önceki yağmur isteyen adam mıydı?” O da: “Hayır” diye cevap verdi.

Nesai, İstiska:.10 Hn:1501; Muvatta', İstiska: 2; Ebû Davud, Salat: 260

 Enes r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,906
Rasulullah s.a.v Cuma günü hutbe okurken bir kısım kimseler kalkıp şöyle bağırdılar. Ey Allah’ın Peygamberi! yağmurlar kesildi, hayvanlar helak oldu, bize yağmur vermesi için Allah’a dua et. Bunun üzerine Peygamberimiz s.a.v:  “Allah’ım bize yağmur ver. Allah’ım bize yağmur ver” diye dua etti. Enes diyor ki: Allah’a yemin ederim ki gökyüzünde hiçbir bulut yok iken bir bulut meydana geldi, etrafa dağılarak çoğaldı ve ondan yağmur yağdı.  Rasulullah s.a.v minberden inerek Cuma namazını kıldırdı ve insanlar dağıldılar, yağmur ertesi cumaya kadar devam etti. Ertesi Cuma Peygamber s.a.v tekrar hutbeye çıktığında bir kısım kimseler bağırarak: “Ey Allah’ın Peygamberi! binalar yıkıldı, yollar yağmurdan geçilmez oldu. Allah’a dua et de yağmuru kessin” dediler. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v tebessüm ederek şöyle dua etti: “Allah’ım bize değil çevremize ver” Medine’ye yağmur yağışı kesildi ve çevreye yağıyor, Medine’ye bir damla bile düşmüyordu. Medine ortada bir daire gibi kalmış çevreye yağıyordu.

Nesai, İstiska:.10 Hn:1500; Buhârî, İstiska: 5;Muvatta', İstiska: 2

Malik r.a’ten rivâyete göre, 

#4,905
Peygamber s.a.v: “Allah’ım, bize yağmur ver”diye dua etti.

Nesai, İstiska:.10 Hn:1499; Müslim, İstiska: 2; İbn Mâce, İkametü’sSalat: 154

 Enes b. Malik r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,904
Cuma günü mescidde idik,  Rasulullah s.a.v’de hutbe okuyordu. Bir adam kalkarak şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasulü! yollarda hareket kalmadı, kimse gelip gitmiyor, hayvanlarımız helak oldu, memlekette kuraklık baş gösterdi, yağmur yağdırması için Allah’a dua et.” Bunun üzerine Rasulullah s.a.v ellerini yüzü hizasına kadar kaldırarak şöyle dua etti: “Allah’ım, bize yağmur ver” Allah’a yemin olsun ki; daha Peygamber s.a.v, minberden inmeden bol yağmura kavuştuk, o günden diğer Cumaya kadar yağmur yağmıştı. Ertesi Cuma bir adam daha kalktı -o adam mıydı bilmiyorum- Ey Allah’ın Rasulü! yollardan sular dolayısı ile yürünmüyor, mallarımız çok sudan dolayı mahvoldu. Yağmuru durdurması için Allah’a dua et dedi. Bunun üzerine  Rasulullah s.a.v:  “Allah’ım, bizim üzerimize değil çevremize gönder, dağlara, ormanlara yağdır” buyurdu. Enes diyor ki: Allah’a yemin olsun ki Rasulullah s.a.v böyle dua eder etmez bulutlar parçalandı ve bulut görünmez oldu. 

Nesai, İstiska:.9 Hn:1498; Muvatta', İstiska: 1; EbûDavud, Salat: 260

Âb-ıl Lahm r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,903
“Ben Rasulullah s.a.v’i Ahcar-üz Zeyd denilen yerde ellerini kaldırmış durumda yağmur duası yaptığını gördüm.”

Nesai, İstiska:.9 Hn:1497;; Buhârî, İstiska: 21; Dârimi, Salat: 189

 Enes r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,902
“Rasulullah s.a.v yağmur duası dışında hiçbir duada ellerini kaldırmazdı. Burada da koltuklarının beyazlığı görünecek şekilde kaldırdı.”

Nesai, İstiska:.9 Hn:1496;; Buhârî, İstiska: 21; Dârimi, Salat: 189

Abbad b. Temim r.a, amcasından naklediyor: 

#4,901
“Rasulullah s.a.v’i yağmur duasında gördüm, kıbleye döndü elbisesini ters çevirdi ve ellerini kaldırarak dua etti.”

Nesai, İstiska:.8 Hn:1495-1502;; EbûDavud, Salat: 257; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 153

Abdullah b. Zeyd r.a şöyle demiştir: 

#4,900
“Rasulullah s.a.v yağmur duası için çıkmıştı. Kıbleye yöneldiğinde elbisesini ters çevirmişti.”

Nesai, İstiska:.7 Hn:1494;; Buhârî, İstiska: 1; İbn Mâce, İkametü’sSalat: 153

 Abbad b. Temim r.a’e amcası şunları anlattı: 

#4,899
“Rasulullah s.a.v ile birlikte yağmur duasına çıkmıştım. Rasulullah s.a.v elbisesini ters çevirdi. Arkasını da cemaate dönerek dua etti. Sonra iki rekat namaz kıldı ve namazında sesli okudu.”

Nesai, İstiska:.5 Hn:1492-1493-1505;; İbnMâce, İkametü’s Salat: 153; Ebû Davud, Salat: 258

Abdullah b. Zeyd r.a’den rivâyete göre, 

#4,898
Rasulullah s.a.v yağmur duası için çıkarken üzerinde desenli siyah bir elbisesi vardı. 

Nesai, İstiska:.3 Hn: 1490; EbûDavud, Salat: 258; Muvatta', İstiska: 1

Ezanın okunma şeklini rüyasında gören Abdullah b. Zeyd r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,897
“Rasulullah s.a.v yağmur duası için mescide çıktı, kıbleye döndü, elbisesini ters çevirdi ve iki rekat namaz kıldı.”

Nesai, İstiska:.2 Hn: 1488; Buhârî, İstiska: 1

Enes b. Malik r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,896
Peygamber s.a.v’e bir adam gelerek: Ey Allah’ın Rasulü! hayvanlar mahvoldu, yollar kesildi, Allah’a dua et dedi. Rasulullah s.a.v’de dua etti ve o cumadan öteki cumaya kadar yağmur yağdı. Bu sefer bir adam daha gelerek: Ey Allah’ın Rasulü! aşırı yağmur yağmasından dolayı evler yıkıldı, yollar yürünemeyecek duruma geldi, hayvanlar mahvoldu diye yakındı. Bu sefer Peygamber s.a.v şöyle dua etti: “Allah’ım! Bu yağmuru dağların başına, tepelere ve vadilere ormanlara götür. Elbisenin çıktığı gibi yağmuru da Medine’nin başından al götür.”

Nesai, İstiska: 1 Hn: 1487; Müslim, İstiska: 1; Ebû Davud, Salat: 260

Enes b. Malik r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,895
Peygamber s.a.v’e bir adam gelerek: Ey Allah’ın Rasulü! hayvanlar mahvoldu, yollar kesildi, Allah’a dua et dedi. Rasulullah s.a.v’de dua etti ve o cumadan öteki cumaya kadar yağmur yağdı. Bu sefer bir adam daha gelerek: Ey Allah’ın Rasulü! aşırı yağmur yağmasından dolayı evler yıkıldı, yollar yürünemeyecek duruma geldi, hayvanlar mahvoldu diye yakındı. Bu sefer Peygamber s.a.v şöyle dua etti: “Allah’ım! Bu yağmuru dağların başına, tepelere ve vadilere ormanlara götür. Elbisenin çıktığı gibi yağmuru da Medine’nin başından al götür.”

Nesai, İstiska: 1 Hn: 1487; Müslim, İstiska: 1; Ebû Davud, Salat: 260