Toplam 25,098 Hadis
Konular

Namaza Başlama Kategorisi

 Sâlim r.a, babasından naklederek şöyle diyor: 

#4,708
Rasulullah s.a.v’i gördüm, namaza başlarken, rüku’ ederken, rüku’dan başını kaldırırken, ellerini omuzları hizasına kaldırırdı.

Nesai, İftitah: 85 Hn:1015; Ebû Davud, Salat: 116; Dârimi, Salat: 71

Malik b. Huveyris r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,707
Rasulullah s.a.v’i namaz için tekbir aldığında, rüku’ edeceğinde, başını rüku’dan kaldırdığında, ellerini kulak memelerine değecek kadar kaldırdığını gördüm. 

Nesai, İftitah: 84 Hn:1014; Dârimi, Salat: 41; Ebû Davud, Salat: 116

Aişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,706
Rasulullah s.a.v, Ebu Musa’nın okuyuşunu duyunca; “Şüphesiz Davud peygambere verilen güzel sesten sana da verilmiştir” buyurdu.

Nesai, İftitah: 82 Hn:1010-1011; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 176; Dârimi, Fedailül Kur’an: 34

Ebû Hüreyre r.a, Rasûlullah s.a.v’in şöyle buyurduğunu işitmiştir:

#4,705
“Allah güzel sesli bir peygambere Kur’an’ı açıkça okuduğuna karşılık verdiği sevabı veya izni hiçbir şeyde vermemiştir.”

Nesai, İftitah: 82 Hn:1007-1008; Müslim, Salatül: Müsafirin: 34

Bera b. Âzib r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,704
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Kur’an’ı seslerinizle güzelleştiriniz.”  İbn Avsece diyor ki: Bu; “seslerinizle güzelleştirin” hadisini ben unutmuştum Dahhak b. Muzahim bana hatırlattı. 

Nesai, İftitah: 82 Hn:1006; Dârimi, Fedailül Kur’an: 34; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 176

Bera r.a'dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,703
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Kur’an’ı seslerinizle güzelleştiriniz.”

Nesai, İftitah: 82 Hn:1005; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 176; Dârimi, Fedail-ül Kur’an: 34

Katade r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,702
Enes’e Rasulullah s.a.v’in Kur’an’ı nasıl okuduğunu sordum şöyle dedi: “Sesini uzatarak okurdu.”

Nesai, İftitah: 81 Hn:1004; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 179; Buhârî, Fedailül Kur’an: 29

Ümmü Hani r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,701
Ben evimde olduğum halde Rasulullah s.a.v’in Kur’an okuyuşunu işitebiliyordum.

Nesai, İftitah: 80 Hn:1003; Buhârî, Tefsir: 194; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 179

Cesre binti Decace r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,700
Ebu Zer’den şöyle söylediğini işittim: Rasulullah s.a.v, bir gece namaza kalktı sabah oluncaya kadar tüm namazında bir ayeti tekrarladı durdu. O ayet Maide 118. ayeti idi. “Eğer sen onlara azab edersen onlar senin kullarındır şayet onları affedersen sen güçlülerin en güçlüsüsün ve yaptığın her şeyi yerli yerince yapansın.”

Nesai, İftitah: 78 Hn:1000; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 179

Huzeyfe r.a’den rivâyete göre, 

#4,699
“Peygamber s.a.v, bir rekatte Bakara, Âl-i İmran ve Nisa surelerini okudu. Rahmet ayetini okuyunca, Allah’tan rahmet diliyor azab ayeti gelince de Allah’a sığınıyordu.” 

Nesai, İftitah: 77 Hn: 999; Ebû Davud, Salat: 131; Müslim, Salatül Müsafirin: 27

Huzeyfe r.a’den rivâyete göre,

#4,698
kendisi bir gece Rasulullah s.a.v’in yanında namaz kıldı. Rasulullah s.a.v azab ayeti gelince; duraklayıp Allah’a sığınır, Rahmet ayeti gelince de yine duraklar ve dua ederdi. Rüku’da, sübhane Rabbiyel azım secdelerde ise sübhane Rabbiyel a’la derdi. 

Nesai, İftitah: 76 Hn: 998; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 179; Ebû Davud, Salat: 151

Abdullah b. Saib r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,697
Mekke fethi günü Rasulullah s.a.v ile beraberdim. Rasulullah s.a.v, Kabe’nin önüne namaza durdu, ayakkabılarını çıkararak sol tarafına koydu. Mü’minun suresinden okumaya başladı. Musa ve İsa’nın zikredildiği ayetlere gelince kendisini hıçkırık tuttu ve rüku’a vardı. 

Nesai, İftitah: 75 Hn: 997; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 205; Müsned: 14845

Abdullah r.a’dan rivâyete göre; onun yanına bir adam gelerek şöyle dedi: 

#4,696
“Bu gece bir rekatta mufassal bir sure okudum.” Bunun üzerine Abdullah: “Şiir okur gibi daha hızlıca oku. Çünkü; Rasulullah s.a.v, Mufassallardan Hamim ile başlayan ve birbirine benzeyen yirmi sure okurdu.” 

Nesai, İftitah: 74 Hn: 996; Buhârî, Sıfatü’s Salat: 26; Müslim, Salatül Müsafirin: 49

Amr b. Mürre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,695
Ebu Vail’den işittim şöyle diyordu: Abdullah’ın yanında bir adam anlattı: Bir rekatta bir mufassal sure okumuştum ta Abdullah: Şiiri nasıl hızlıca okuyorsan sureleri de öylece oku. Zira uzunlukta birbirine benzeyen öyle sureler bilirim ki; Rasulullah s.a.v onların arasını açmazdı dedi ve Mufassallardan her rekatta ikişer tane okunan yirmi sureyi söyledi. 

Nesai, İftitah: 74 Hn: 995; Buhârî, Sıfatı’s Salat: 26; Müslim, Salatül Müsafirin: 49

Abdullah r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,694
Birbirine benzer öyle sureler bilirim ki Rasulullah s.a.v, on rekatta yirmi sureyi okurdu. Daha sonra Abdullah, Alkame’nin elinden tutup içeri girdi. Sonra Alkame içeriden çıkıp yanımıza gelince ona sorduk, o da o surelerin isimlerini haber verdi. 

Nesai, İftitah: 74 Hn: 994; Ebû Davud, Salat: 134; Müslim, Salatü’l: Müsafirin: 49

Câbir b. Semure r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,693
Küfelilerden bir gurup Sa’d hakkında Ömer’e şikayette bulundular ve; Namazı bile doğru dürüst kıldırmıyor dediler. Sa’d ise: “Ben onlara Rasulullah (s.a.v)’in kıldırdığı gibi namaz kıldırıyorum ve namazdan hiçbir şeyi eksik etmiyorum, ilk iki rekatlarda kıyamı uzatıyor son iki rekatta ise kısa kesiyorum” dedi. Bunun üzerine Ömer: “Bu senin kanaatindir” dedi.

Nesai, İftitah: 73 Hn: 993; Buhârî, Sıfatı’s Salat: 30; Müslim, Salat: 34

Câbir b. Semure r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,692
Küfelilerden bir gurup Sa’d hakkında Ömer’e şikayette bulundular ve; Namazı bile doğru dürüst kıldırmıyor dediler. Sa’d ise: “Ben onlara Rasulullah s.a.v’in kıldırdığı gibi namaz kıldırıyorum ve namazdan hiçbir şeyi eksik etmiyorum, ilk iki rekatlarda kıyamı uzatıyor son iki rekatta ise kısa kesiyorum” dedi. Bunun üzerine Ömer: “Bu senin kanaatindir” dedi.

Nesai, İftitah: 73 Hn: 993; Buhârî, Sıfatı’s Salat: 30; Müslim, Salat: 34

Câbir b. Semure r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,691
Halife Ömer, Kufe valisi olan, Sa’d’e; İnsanlar senden hep şikayetçiler hatta kıldırdığın namazdan bile demişti: Sa’d şöyle cevap verdi: “İlk iki rekatları biraz uzatıyor, diğerleri kısa tutuyorum. Kıldırdığım namazların hiçbirinde Rasulullah s.a.v’in namazından daha kısa kıldırmıyorum.” Bunun üzerine Ömer: “O senin kendi Kanaatindir” dedi.

Nesai, İftitah: 73 Hn: 992; Buhârî, Sıfatı’s Salat: 30; Müslim, Salat: 34

Bera b. Âzib r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,690
“Rasulullah s.a.v bir yolculukta yatsı namazının ilk rekatında Tin suresini okumuştu.” 

Nesai, İftitah: 72 Hn: 991; Buhârî, Sıfatı’s Salat: 20; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 10

Bera b. Âzib r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,689
 Rasulullah s.a.v ile birlikte yatsı namazını kılmıştım o namazda Tin suresini okumuştu.

Nesai, İftitah: 71 Hn: 990; Buhârî, Sıfatü’s Salat: 20; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 10

Câbir r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,688
Muaz, kavmine yatsı namazını kıldırırdı ve namazı çok uzattı. Bunun üzerine içimizden biri cemaatten ayrılıp namazını tek başına kıldı bu durum Muaz’a haber verilince, o adam münafık olmuştur dedi. O adam Muaz’ın söylediğini duyunca Rasulullah s.a.v’in huzuruna geldi Muaz’ın söylediğini aktardı. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v, Muaz’a:  “Fitne çıkarmak mı istiyorsun ey Muaz, cemaate imam olduğunda Duha, Leyl, A’la surelerini oku” buyurdu. 

Nesai, İftitah: 70 Hn: 988; Müslim, Salat: 36; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 10

Câbir r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,687
Muaz gelip yatsı namazını kıldırdı ve namazı çok uzattı. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v: “Ey Muaz! Fitne mi çıkarmak istersin? Ey Muaz! Fitne mi çıkarmak istersin? A’la, Duha ve İnfitar sureleri yeterli değil mi?” buyurdu. 

Nesai, İftitah: 69 Hn: 987; Müslim, Salat: 36; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 10

Ebû Said el Hudrî r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,686
“Bir kimse, bir başkasının bütün gece İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu duyar, sabah olunca durumu Rasulullah s.a.v’e aktarır. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v şöyle buyurur: “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki o sure Kur’an’ın üçte biri gibidir.”

Nesai, İftitah: 68 Hn: 985; Buhârî, Fedailül Kur’an: 13; Ebû Davud, Salat: 353

İbn Ömer r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,685
Rasulullah s.a.v’in akşamdan sonraki iki rekat sünnette ve sabah namazından önceki sünnette Kafirun ve İhlas surelerini okuduğunu yirmi defa bu kulaklarımla duydum.”

Nesai, İftitah: 67 Hn: 982; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 9; Ebû Davud, Salat: 133

Aişe r.anha’dan rivâyete göre, 

#4,684
Rasulullah s.a.v bir defa akşam namazında A’raf suresini iki rekata bölüştürerek okumuştu. 

Nesai, İftitah: 66 Hn: 981; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Mervan b. Hakem r.a’in bize haber verdiğine göre, Zeyd b. Sâbit şöyle demiştir: 

#4,683
Akşam namazında hep kısa sureler okuduğunu görüyorum. Ben, Rasulullah s.a.v’in iki uzun sureden birini okuduğunu bilirim dedi. Bende: “Ey Ebu Abdullah! İki uzun sureden biri hangisidir?” dedim. “A’raf suresidir” dedi.

Nesai, İftitah: 66 Hn: 980; Ebû Davud, Salat: 132; Buhârî, Sıfatı’s Salat: 17

Zeyd b. Sabit r.a’ten rivâyete göre, Bizzat kendisi Mervan’a şöyle demiştir:

#4,682
“Ey Ebu Abdülmelik! Akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini okuyor musun?” Mervan: “Evet” dedi. Zeyd b. Sabit: “Allah’a yemin ederim ki, Rasulullah s.a.v’in akşam namazında iki uzun sureden biri olan Elif lam mim sad suresini okuduğunu bilirim.” 

Nesai, İftitah: 66 Hn: 979; Buhârî, Sıfatı’s Salat: 17; Müslim, Salat: 34

Abdullah b. Utbe b. Mes’ud r.a’dan rivâyete göre, 

#4,681
Rasulullah s.a.v akşam namazında; Hamim Duhan suresini okumuştu. 

Nesai, İftitah: 65 Hn: 978; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Cübeyr b. Mut’ım r.a babasından naklederek şöyle diyor: 

#4,680
Rasulullah s.a.v'in akşam namazında Tur suresini okuduğunu duydum.

Nesai, İftitah: 64 Hn: 977; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 9; Dârimi, Salat: 64

 İbn Abbas annesinden naklederek şöyle diyor: 

#4,679
İbn Abbas’ın annesi, Rasulullah s.a.v’in akşam namazında; Mürselat suresini okuduğunu duymuştur. 

Nesai, İftitah: 63 Hn: 976; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 9; Dârimi, Salat: 64

Ümmül Fadl binti Haris r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,678
Rasulullah s.a.v bize evinde akşam namazını kıldırmıştı ve Mürselat suresini okumuştu. Bundan sonra vefat edinceye kadar cemaate namaz kıldırmadı. 

Nesai, İftitah: 63 Hn: 975; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 9; Dârimi, Salat: 64

Câbir r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,677
Ensar’dan bir adam yanında su taşıdığı iki devesiyle Muaz’ın yanına gitmişti. O esnada Muaz akşam namazını kıldırıyordu. Muaz, Bakara suresini okumaya başlayınca adam kendi başına namazını kıldı ve gitti.“Rasulullah s.a.v bunu duyunca: “Ey Muaz fitne mi çıkarıyorsun? Ey Muaz fitne mi çıkarıyorsun?” buyurdu ve: “A’la suresini Duha suresini ve benzeri surelerden okusan olmaz mı?” dedi.

Nesai, İftitah: 62 Hn: 974; Müslim, Salat: 36; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 10

Ebû Hüreyre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,676
Falan kimse gibi namazı, Rasulullah s.a.v’in namazına benzeyen başka bir adamın arkasında namaz kılmadım. Ebu Hureyre’nin söylediği kimsenin arkasında namaz kıldık, öğle namazının ilk iki rekatınıuzatıyor, diğer iki rekatı kısa kıldırıyordu. İkindi namazını ise kısa kıldırıyordu. Akşam namazında mufassal surelerin kısalarından okuyordu. Yatsı namazında ise Duha ve benzeri surelerden okuyor, sabah namazında ise iki uzun sure okuyordu.

Nesai, İftitah: 61 Hn: 973; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 7

Ebû Hüreyre r.a den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,675
“Falan kimse gibi namazı Rasulullah s.a.v’in namazına benzeyen birinin arkasında namaz kılmadım.” Ravi Süleyman b. Yesar der ki: O adam öğle namazının ilk iki rekatını uzatır diğerlerini hafif tutardı, ikindi namazını da uzatmazdı. Akşam namazını da hafif tutar mufassal surelerin kısalarını okur, yatsı namazında ise mufassalların orta olanlarını okur, sabah namazında ise uzun mufassal surelerden okurdu. 

Nesai, İftitah: 60 Hn: 972; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 7

Zeyd b. Eslem r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,674
Enes’in yanına varmıştık. “Namazı kıldınız mı?” diye sordu. “Evet” dedik. O zaman Ey Cariye abdest suyu getir. Çünkü ben sizin imamınız gibi namazı Rasulullah s.a.v’in namazına benzeyen birinin arkasında namaz kılmadım dedi. Zeyd diyor ki: Ömer b. Abdullaziz’i ki bizim imamımızdır rüku’ ve secdeleri tam yapar kıyam ve kuudu fazla uzatmaz hafif yapardı.

Nesai, İftitah: 60 Hn: 971; Müslim, Salat: 28; Müsned: 12200

Yine Câbir b. Semure r.a'den rivâyete göre,

#4,673
“Peygamber s.a.v öğle namazında Leyl suresini ikindi namazında da benzeri surelerden okur sabah namazında ise biraz daha uzun sureleri tercih ederdi.”

Nesai, İftitah: 59 Hn: 970; Ebû Davud, Salat: 131; Müslim, Salat: 35

Ebû Katade r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,672
Rasulullah s.a.v, öğle ve ikindi namazının ilk iki rekatlarında Fatiha ve ikişer sure okur bazen okuduğunu bize işittirirdi. Öğle namazında ilk rekatı uzun tutar ikinci rekatı kısaltırdı sabah namazında da aynen böyle yapardı.

Nesai, İftitah: 59 Hn: 968; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 34; Müslim, Salat: 34

Abdullah b. ebi Katade r.a, babasından rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,671
Rasulullah s.a.v, öğle ve ikindi namazının ilk iki rekatlarında Fatiha ve ikişer sure okur bazen okuduğunu bize işittirirdi. Öğle namazında ilk rekatı uzun tutar ikinci rekatı kısaltırdı sabah namazında da aynen böyle yapardı. 

Nesai, İftitah: 58 Hn: 967; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 7; Müslim, Salat: 34

Abdullah b. ebi Katade babasından naklederek şöyle diyor:

#4,670
Rasulullah s.a.v, öğle namazının ilk iki rekatında okur ve bazen okuduğunu bize duyururdu, ilk rekatı uzatır ikinci rekatı kısa tutardı. Sabah namazında da ilk rekatı uzatır ikinci rekatı biraz kısa tutardı. İkindi namazının ilk iki rekatında okuduklarını duyardık yine ilk rekatı uzatır ve ikinci rekatı kısa tutardı.

Nesai, İftitah: 57 Hn: 966; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 34; Müslim, Salat: 34

Abdullah b. ebî Katade r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,669
 Babam şöyle anlatıyor: Rasulullah s.a.v, öğle ve ikindi namazlarından ilk iki rekatında Fatiha ile birlikte iki sure okurdu ve okuduğu ayetleri bize işittirirdi ve ilk rekatı da uzatırdı. 

Nesai, İftitah: 56 Hn: 965;  İbn Mâce, İkametü’s Salat: 8; Müslim, Salat: 34

Abdullah b. Ebî Katade babasından naklediyor: 

#4,668
“Rasulullah s.a.v bize öğle namazını kıldırır ilk iki rekatında okuduğu ayetleri bazen duyardık. Öğle namazında ve sabah namazında ilk rekatları uzatırdı.”

Nesai, İftitah: 55 Hn: 964; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 7; Müslim, Salat: 34

Ebû Said el Hudri r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,667
“Öğle namazına başlanırdı. Bir kimse Baki’ye kadar gider tuvalet ihtiyacını giderir abdest alır tekrar gelir; Rasulullah s.a.v, daha ilk rekatta olurdu ve rekatı uzatırdı.”

Nesai, İftitah: 55 Hn: 963; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 7; Müslim, Salat: 34

Ebû Bekir b. Nadr r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,666
Biz Taff’da Enes’in yanındaydık. Enes oradakilere; Öğle namazı kıldırdı, namazını bitirince şöyle dedi: “Rasulullah s.a.v ile birlikte öğle namazını kılmıştım. Bize ilk iki rekatta A’la ve Ğaşiye surelerini okumuştu.

Nesai, İftitah: 54 Hn: 962; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Bera r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,665
Rasulullah s.a.v’in arkasında öğle namazı kılardık; Lokman ve Zariyat surelerinden ayetler okuduğunu duyardık.”

Nesai, İftitah: 54 Hn: 961; Müslim, Salat: 11; Buhârî, Sıfatü’s Salat: 23

Ebû Hüreyre r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,664
Her namazda okumak vardır; Rasulullah s.a.v’in açıktan okuduklarında biz de açıktan okuduk gizli okuduklarında ise; biz de gizli olarak okuyup namaz kıldırdık. 

Nesai, İftitah: 53 Hn: 960; Müslim, Salat: 11; Buhârî, Sıfatüs Salat: 23

Ebû Hüreyre r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,663
Her namazda okumak vardır; Rasulullah s.a.v’in açıktan okuduklarında biz de açıktan okuduk gizli okuduklarında ise; biz de gizli olarak okuyup namaz kıldırdık. 

Nesai, İftitah: 53 Hn: 960; Müslim, Salat: 11; Buhârî, Sıfatüs Salat: 23

Ata r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ebû Hüreyre r.a şöyle demiştir: 

#4,662
Ebu Hüreyre r.a şöyle demiştir: “Her namazda mutlaka kıraat vardır. Rasulullah s.a.v’in açıktan okuduğu namazları biz de açıktan okuyarak kıldırdık gizli okuduğu namazlarda da gizlice okuyarak size namaz kıldırdık.” 

Nesai, İftitah: 53 Hn: 959; Ebû Davud, Salat: 331; Darimi, Salat: 162

Ebû Rafi r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,661
Ebu Hureyre’nin arkasında yatsı namazını kıldım, İnşikak suresini okudu ve secde etti, namazı bitirince ben: “Ey Ebu Hureyre! Biz bu secdeyi yapmazdık” dedim. Ebu Hüreyre dedi ki: “Ebu’l Kasım, Rasulullah s.a.v ve ben arkasında namaz kılarken secde Ebu Hureyre’nin arkasında yatsı namazını kıldım, İnşikak suresini okudu ve secde etti. Ebu’l Kasım’a kavuşuncaya kadar bu surede secde etmeye devam edeceğim.”

Nesai, İftitah: 52 Hn: 958; Ebû Davud, Salat: 331; Darimi, Salat: 162

Ebû Hüreyre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,660
Ebu Bekir, Ömer ve onlardan daha hayırlı olan Rasulullah s.a.v; İnşikak ve Alak surelerinde secde ederlerdi. 

Nesai, İftitah: 51 Hn: 956; Ebû Davud, Salat: 331; Darimi, Salat: 162

Ebû Hüreyre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,659
Ebu Bekir, Ömer ve onlardan daha hayırlı olan Rasulullah s.a.v; İnşikak suresinde secde ederlerdi. 

Nesai, İftitah: 50 Hn: 955; Ebû Davud, Salat: 331; Darimi, Salat: 162