Toplam 19,126 Hadis
Konular

İmamet Kategorisi

Asım b. Damre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,531
Ali b. Ebi Talib’e, Rasulullah s.a.v’in gündüz farz namazlardan önce kıldığı namazlardan sordum dedi ki: “Buna kimin gücü yeter…” sonra şöyle haber verdi: “Rasulullah s.a.v güneş biraz yükseldikten sonra gündüz yarı olmadan iki rekat, öğle namazından önce de dört rekat namaz kılar ve sonunda selam verirdi.”

Nesai, İmamet: 65 Hn: 865; Ebû Davud, Salat: 296; İbn Mâce, İkametü’s Slat: 105

Asım b. Damre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,530
Ali’ye, Peygamber s.a.v’in kıldığı namazlardan sorduk o da şöyle dedi:“Onları yapmaya hanginizin gücü yeter…”Onlar da: “Gücümüz yetmese de duymuş oluruz” dediler. O da şöyle dedi: “İkindi vakti güneş gökte nasılsa sabahleyin de aynı durumda iken iki rekat namaz kılardı. Öğle vakti güneş şu durumda iken dört rekat namaz kılardı, farzdan sonra da iki rekat namaz kılardı, ikindinin farzından önce dört rekat kılar her iki rekatta bir selam vererek; Allah’a yakın meleklere, peygamberlere ve onlara uyan mü’minlere de selam ederdi.” 

Nesai, İmamet: 65 Hn: 864; Ebû Davud, Salat: 296; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 105

İbn Ömer r.a’den rivâyete göre: 

#4,529
“Rasulullah s.a.v, öğle namazından önce iki rekat öğleden sonra da yine iki rekat sünnet kılardı. Akşam namazından sonra iki rekat evinde; yatsı namazından sonra yine iki rekat kılardı. Cumadan sonra ise eve dönünceyekadar namaz kılmaz; daha sonra iki rekat kılardı.”

Nesai, İmamet: 64 Hn: 863; Müslim, Salatül Müsafirin: 15; Ebû Davud, Salat: 296

Ebû Hüreyre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,528
Bir gün Rasulullah s.a.v, namaz kıldırdı ve dönerek: “Ey filan kimse namazının çok güzel olmasını istemez misin? Namaz kılan kişi kendisine fayda verecek namazın olduğuna dikkat etmez mi? Şüphesiz ben önümden gördüğüm gibi arkamdan da görürüm” buyurdu. 

Nesai, İmamet: 63 Hn: 862; Müslim, Salat: 24; Buhârî, Ezan: 76

Ebû Bekre r.a şöyle anlatıyor: 

#4,527
 Ben mescide girdiğim de Rasulullah s.a.v rüku’a varmıştı. Ben de yetişebilmek için safa girmeden rüku’a varmıştım. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v bana: “Allah senin namaz ve ibadete olan hırsını artırsın ama bir daha böyle yapma” buyurdu.

Nesai, İmamet: 63 Hn: 861; Müslim, Salat: 25; Müsned: 19540

Abdullah b. Sercis r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,526
Rasulullah s.a.v, sabah namazını kıldırırken bir adam geldi, iki rekat namaz kılıp cemaate dahil oldu. Rasulullah s.a.v namazını bitirince:  “Ey filan bizimle beraber kıldığın mı? yoksa kendi başına kıldığın namaz mı sabah namazının farzı?”diye sordu.

Nesai, İmamet: 61 Hn: 858; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 9; Ebû Davud, Salat: 294

İbn Buhayne r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,525
Sabah namazı için kamet edildi. Rasulullah s.a.v, müezzin kamete başlarken bir adamın namaza başladığını gördü ve o kimseye:  “Sabah namazını dört rekat olarak mı kılıyorsunuz?” buyurdu. 

Nesai, İmamet: 60 Hn: 857; Dârimi, Salat: 149; Müslim, Salatül Müsafirin: 9

Hüreyre r.a’den rivâyete göre, Peygamber s.a.v şöyle buyurdu: 

#4,524
“Namaz için kamet getirildiğinde ancak o vaktin farzı kılınır.” 

Nesai, İmamet: 60 Hn: 856; Dârimi, Salat: 149; Müslim: Salat-ül Müsafirin: 9

Ebû Hüreyre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu:

#4,523
“Namaz için kamet getirildiğinde sadece o vaktin farz namazı kılınır.” 

Nesai, İmamet: 60 Hn: 855; Dârimi, Salat: 149; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 

Ebû Rafi r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,522
Rasulullah s.a.v ikindi namazını kıldıktan sonra Abdül eşhel oğullarının yanına gider akşam namazı vaktine kadar onların yanında sohbet ederdi. Ebu Rafi diyor ki: Bir defa Rasulullah s.a.v, akşam namazına yetişebilmek için süratlice giderken Baki mezarlığına uğradık Rasulullah s.a.v: “Yazık sana! Yazık sana!” dedi bu laf bana çok ağır geldi. Rasulullah s.a.v bana söylüyor sandım ve geri kalmak istedim. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v “Niçin geri kalıyorsun yürü” dedi. Ben de: “Bir suç işledim herhalde”dedim. “Nedir?” diye sordu. “Bana yazıklar olsun” dedin diye cevap verdim. Rasulullah s.a.v’de: “Hayır sana söylemedim şu kabrin yanından geçtiğimiz kimse var ya onu zekat toplamak için göndermiştim de o zekat malından bir gömlek aşırmıştı, şimdi ona o gömleğe karşılık ateşten bir zırh giydirildi”buyurdu.

Nesai, İmamet: 58 Hn: 853; Müsned: 25938

 Ebû Hüreyre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu:

#4,521
“Namaza yetişebilmek için gürültülü bir şekilde koşmayın, ağırbaşlı bir şekilde yürüyerek gelin ve yetişebildiğiniz kadarını cemaatle kılın yetişemediklerinizi de tek başınıza tamamlayın.” 

Nesai, İmamet: 57 Hn: 852; Dârimi, Salat: 59; Ebû Davud, Salat: 55

Meymune r.anha’nın azadlı kölesi Süleyman’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,520
İbn Ömer’i Medine’nin bir semti olan Belat’ta otururken gördüm. İnsanlar cemaatle namaz kılıyorlardı. “Ey Ebu Abdurrahman niçin namaz kılmıyorsun?” dedim şöyle dedi: “Bennamazımı kıldım.” Rasulullah s.a.v ’in şöyle buyurduğunu işitmiştim: “Bir namaz günde iki sefer kılınmaz.”

Nesai, İmamet: 56 Hn: 851; Müsned: 4460

Ebû Zer r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,519
Rasulullah s.a.v dizime vurarak şöyle dedi: “Namaz vaktini geciktiren bir toplumun yanında olsan ne yaparsın?” Ben de: “Ne yapmamı emredersin” diye sordum.“Namazı vaktinde kıl sonra işine gücüne bak sonra geciktirilmiş olarak namaz kılınır da sen de mescidde olursan tekrar namaz kıl” buyurdular.

Nesai, İmamet: 55 Hn: 850; Müslim, Mesacid: 40; Dârimi, Salat: 24

Mıhcen r.a’den rivâyete göre, 

#4,518
Mıhcen, bir mecliste Rasulullah s.a.v ile beraber bulunuyordu, ezan okundu. Rasulullah s.a.v kalkıp namaza gitti sonra döndü Mıhcen hala o meclisteydi: Rasulullah s.a.v ona: “Sen Müslüman değil misin?” diye sordu Mıhcen: “Müslümanım, fakat ben; evimde kılmıştım” dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v: “Mescide geldiğinde önceden kılmış olsan bile insanlarla birlikte cemaatle tekrar namaz kıl” buyurdular. 

Nesai, İmamet: 53 Hn: 848; Dârimi, Salat: 98; Müsned: 1829

Osman b. Affan r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah s.a.v’den işittim şöyle diyordu: 

#4,517
“Kim abdestini güzelce alır sonra farz namazı kılmak için mescide gider, insanlarla veya cemaatle veya mescidde namazını kılarsa; Allah onun günahlarını affeder.” 

Nesai, İmamet: 52 Hn: 847; Müslim, Mesacid: 42; Müsned: 485

Ebû Hüreyre r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#4,516
“Kim güzelce abdest alır sonra da mescide gitmek için evinden çıkarsa ve mescide varınca cemaati namaz kılmış olarak bulursa, Allah o kimseye de cemaatle namaz kılanların sevabı kadar sevap yazar ve onların sevaplarından da hiçbir şeyi eksiltmez.” 

Nesai, İmamet: 52 Hn: 846; Ebû Davud, Salat: 52; Müsned: 8590

Ebûl Melih r.a, babasından naklederek şöyle diyordu: 

#4,515
Biz Huneyn savaşında Rasulullah s.a.v ile beraberdik, yağmur yağmaya başladı. Bunun üzerine: Rasulullah s.a.v’in müezzini: “Herkes namazı çadırında eşyalarının yanında kılsın” diye ilan etti. 

Nesai, İmamet: 51 Hn: 845; İbn Mâce, Tahara: 87

 Enes r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu:

#4,514
“Akşam yemeği hazır olur namaz vakti de gelirse, önce akşam yemeğinizi yiyin.”

Nesai, İmamet: 51 Hn: 844;  Ebû Davud, Tahara: 43

Hişam b. Urve r.a, babasından naklederek şöyle diyor: 

#4,513
Abdullah b. Erkam arkadaşlarına imamlık yapıyordu. Bir gün namaz vakti geldi. Abdullah tuvalet ihtiyacını gidermek için gitmişti, dönüp gelince şöyle dedi: Rasulullah s.a.v den işittim şöylediyordu: “Sizden birinizin tuvalet ihtiyacı gelirse namaz kılmazdan önce o ihtiyacını gidersin.”

Nesai, İmamet: 51 Hn: 843; Ebû Davud, Tahara: 43; Dârimi, Salat: 137

İbn Ümmü Mektum r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,512
Ey Allah’ın Rasulü! Medine yolları yırtıcı hayvanlar ve zararlı böceklerle dopdolu, cemaate gelmesem olur mu?” diye sorunca: Rasulullah s.a.v: “Hayye alessalah ve Hayye alal felah seslerini duyuyor musun” dedi. O da: “Evet” deyince,”Öyleyse hemen namaza koş” dedi ve ona izin vermedi.

Nesai, İmamet: 50 Hn: 842; Müslim, Mesacid: 42; Ebû Davud, Salat: 48

Ebû Hüreyre r.a’den rivâyete göre,

#4,511
bir ama, Rasulullah s.a.v’e gelerek: “Elimden tutup mescide götürecek kimsem yok” diyerek evinde namaz kılabilmesi için Peygamber s.a.v’den izin istedi. Peygamber s.a.v, ona izin verdi adam dönüp giderken Rasulullah s.a.v o kimseyi çağırdı ve: “Ezanı duyuyor musun?” buyurdu. O adam: “Evet” deyince:“Öyleyse cemaate mutlaka gel” buyurdu. 

Nesai, İmamet: 50 Hn: 841; Müslim, Mesacid: 42

Abdullah b. Mesud r.a anlatıyor ve şöyle diyor:

#4,510
“Kim yarın öldüğünde Müslüman olarak Rabbine kavuşmayı isterse ezan okunduğunda, beş vakit namaza karşı devamlı ve duyarlı olsun. Çünkü Allah peygamberine hidayet yollarını göstermiştir. Bu namaz kılmak ta hidayet yollarındadır. Ben hepinizin evinde namaz kılabilecek bir yeri olduğunu tahmin ederim. Eğer namazlarınızı evlerinizde kılar da mescidleri ihmal ederseniz, Peygamberimizin sünnetini ve yolunu terk etmiş olursunuz. Peygamberimizin yolunu terk edince de sapıklığa düşersiniz. Güzelce abdest alıp ta namaza giden bir mü’minin attığı her adımdan dolayı bir sevap kazanır ve derecesi yükselir veya attığı her adım bir günahına keffaret olur. Ben namaza giderken adımlarımı sıklaştırdığımı hatırlarım. Münafıklığı besbelli kimseler cemaatı terk ederler. Hatta ben iki kişinin yardımıyla da olsa gelip saflar arasında yerini alan kişileri bile bilirim.” 

Nesai, İmamet: 50 Hn: 840; Müslim, Mesacid: 42; İbn Mâce, Mesacid: 14

Ebû Hüreyre r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu:

#4,509
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki içimden şöyle geçiriyorum, odun toplatayım. Sonra namaz için ezan okunmasını emredeyim. Sonra da bu cemaate gelmeyen kimselerin evlerini kendileri içindeyken yakıvereyim. Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki cemaate gelmeyenlerin birisi, etli ve yağlı bir kemik veya iki güzel ok bulacaklarını bilselerdi mutlaka cemaate gelirlerdi.

Nesai, İmamet: 49 Hn: 839; Müslim, Mesacid: 42; Ebû Davud, Salat: 47

Ma’dan b. ebî Talha el Ya’murî r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,508
“Ebud Derda bana nerede oturuyorsun” diye sordu. Ben de: “Hıms yakınlarında bir köyde” dedim. Bunun üzerine Ebu’d Derda şöyle dedi: Rasulullah s.a.v’in şöyle buyurduğunu işittim: “Üç kişinin bulunduğu köy veya çölde cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları hakimiyeti altına alır. Cemaatle namazı terk etmeyin çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar.” 

Nesai, İmamet: 48 Hn: 838; Ebû Davud, Salat: 46; Müsned: 20719

Abdullah b. ebi Katade r.a, babasından naklederek şöyle diyor:

#4,507
Rasulullah s.a.v ile birlikte bir seferde idik. Oradakilerden bir kısmı: “Ey Allah’ın Rasulü! Bize biraz istirahat versen ne iyi olur” dediler. Rasulullah s.a.v’de: “Uyuyakalıp namazı geçirmenizden korkuyorum” buyurdu. Bilal: “Ben beklerim” dedi. Bunun üzerine oradakiler yatıp uyudular. Bilal’de sırtını bineğine dayayıp beklemeye başladı. Rasulullah s.a.v uyandığında güneş doğmuştu ve Bilal’e: “Ey Bilal ne demiştin ne oldu?” buyurdu. Bilal’de; “Hiçbir zaman böylesine bir ağırlık basmamıştı” dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v’de: “Allah dilediğinde ruhlarınızı alır, dilediğinde geri verir. Kalk Ey Bilal ezan oku.” Bilal kalkıp ezan okudu, insanlar abdestlerini aldılar, güneş hayli yükselmişti hep birlikte cemaatle namaz kıldılar. 

Nesai, İmamet: 47 Hn: 837; Müslim, Mesacid: 47; İbn Mâce, Salat: 10

Enes r.a’den rivâyete göre, 

#4,506
Rasulullah s.a.v, bir sefer namaza başlamadan yüzünü bize doğru çevirdi ve şöyle buyurdu:“Saflarınızı düzgün ve sıklaştırın çünkü ben sizi arkamdan da görüyorum.” 

Nesai, İmamet: 47 Hn: 836; Buhârî, Ezan: 76; Müslim, Salat: 28

Itban b. Malik r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,505
Ey Allah’ın Rasulü! kavmimin mescidi ile evimin arasında sel akıyor. Bu sebeple evimize gelip de namaz kılmanızı çok arzu ediyorum ve sizin namaz kıldığınız yeri de kendime namazgah edinmek istiyorum. Rasulullah s.a.v’de:  “Yakında kılarız” buyurdu. “Rasulullah s.a.v evimize geldiğinde: “Nerede kılmamı arzu edersiniz?”diye sordu. Evin bir köşesini gösterdim, Rasulullah (s.a.v) namaz kılmak için kalktı biz de arkasına saf olduk, bize iki rekat namaz kıldırdı. 

Nesai, İmamet: 46 Hn: 835; Buhârî, Salat: 46; Müslim, İman: 10

Übey b. Ka’b r.a’dan rivâyete göre, şöyle diyordu:

#4,504
 “Rasulullah s.a.v bir gün sabah namazını kıldı ve: “Falan adam namazda mıydı?” diye sordu. “Hayır” dediler “Peki filan adam” dedi. “Hayır yoktu” dediler. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v: “Bu iki namaz(sabah ve yatsı) münafıklara çok zor gelen namazlardır. Eğer bu iki vakit namazdaki sevabı bir bilselerdi sürünerek de olsa bu namazlara gelirlerdi. İlk saf meleklerin saffı gibidir. Eğer insanlar ilk safta bulunmanın değerini bir bilselerdi ona yetişebilmek için yarış ederlerdi. Bir kişinin diğer bir kimseyle birlikte bile olsa cemaatle namaz kılması tek başına kılmasından daha değerlidir. Bir kimsenin iki kişiyle namaz kılması tek kişiyle kılmasından daha değerlidir. Namaz kılanlar ne kadar çok olursa o derece Allah’ın hoşuna gider.” 

Nesai, İmamet: 45 Hn: 834; Müslim, Mesacid: 43; Dârimi, Salat: 53

 İbn Abbas r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,503
“Rasulullah s.a.v ile birlikte namaz kılmak üzere onun sol tarafına dikilmiştim. Rasulullah s.a.v beni sol eliyle sağ tarafına geçirdi.” 

Nesai, İmamet: 45 Hn: 833; Ebû Davud, Salat: 70; Buhârî, Ezan: 77

İbn Abbas r.a’tan rivâyete göre, şöyle diyor: 

#4,502
“Rasulullah s.a.v’in yanında namaz kıldım. Aişe bizim arkamızda bizimle birlikte namaz kılıyordu. Ben ise Rasulullah s.a.v’in yanında onunla namaz kılıyordum.”

Nesai, İmamet: 44 Hn: 832; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 45; Ebû Davud, 69

Ebû Said r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#4,501
“Üç kişi namaz kılacaklarında içlerinden biri imam olsun imamlığa en layık olan da Kur’an’ı en iyi bilen ve okuyandır.” 

Nesai, İmamet: 43 Hn: 831; Müslim, Mesacid: 53; Dârimi, Salat: 42

Aişe r.anha’den rivâyete göre, Peygamber s.a.v buyurdular ki: 

#4,500
“Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan yirmi beş derece daha değerli ve kıymetlidir.”

Nesai, İmamet: 42 Hn: 830; Buhârî, Ezan: 29; Muvatta', Salat-ül Cemaa: 1

Ebû Hüreyre r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu:

#4,499
“Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan yirmi beş derece daha değerlidir.” 

Nesai, İmamet: 42 Hn: 829; Buhârî, Ezan: 29; Muvatta', Salat-ül Cemaa: 1

İbn Ömer r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu:

#4,498
“Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan yirmi yedi kat daha değerlidir.” 

Nesai, İmamet: 42 Hn: 828; Muvatta', Salat-ül Cemaat: 1; Buhârî, Ezan: 29

Ebû Bekre r.a’den rivâyete göre, 

#4,497
“Rasulullah s.a.v bir sefer korku namazını kıldı arkasındakilere iki rekat kıldırdı, onlar gittikten sonra gelenlere de iki rekat kıldırdı. Böylece Rasulullah s.a.v dört cemaat de ikişer ikişer kılmış oldular.” 

Nesai, İmamet: 41 Hn: 827; Ebû Davud, Salat: 288; Buhârî, Ezan: 61

Câbir b. Abdullah r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,496
Muaz, Rasulullah s.a.v ile birlikte namazını kıldıktan sonra dönüp kavmine imamlık ederdi. Bir gece, Rasulullah s.a.v namazı geciktirdi. Muaz da Rasulullah s.a.v ile beraber namazı kılıp imamlık için kavminin yanına döndü ve Bakara suresini okumaya başladı. Cemaatten biri Bakara süresini okuduğunu duyunca cemaatten ayrılıp namazı tek başına kılıp çıkıp gitti. Oradakiler: “Ey falan kimse nifak çıkarıyorsun” dediler o ise: Vallahi nifak çıkarmıyorum ama bu durumu gidip Rasulullah s.a.v’e haber vereceğim dedi sonra Rasulullah s.a.v’e gelerek: “Ey Allah’ın Rasulü! Muaz seninle birlikte namaz kılıp sonra gelip bize imam oluyor. Dün gece Sen namazı geciktirmiştin, Muaz seninle birlikte namaz kılıp bize geldi ve imam oldu ve Bakara suresini okumaya başladı. Ben bunu duyunca cemaatten ayrıldım ve namazımı kendi başıma kıldım. Biz develerle su taşıyan insanlarız, elimizin emeğiyle geçiniriz” dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v: “Ey Muaz! Sen fitne mi çıkarmak istiyorsun?” dedi ve, “Şu şu sureleri oku” buyurdu. 

Nesai, İmamet: 41 Hn: 826; Ebû Davud, Salat: 288; Buhârî, Ezan: 61

Ubeydullah b. Abdullah r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,495
Aişe’nin yanına vardım. “Bana, Rasulullah s.a.v’in hastalığından bahsetmeyecek misin?” dedim. O da şunları anlattı: “Rasulullah s.a.v’in hastalığı ağırlaşınca: “Cemaat namaz kıldı mı?” diye sordu. Biz: “Hayır, Ey Allah’ın Rasulü! Seni bekliyorlar dedik. O zaman, Rasulullah s.a.v bana:  “Leğen içerisinde su hazırlayın” dedi. Biz de hazırladık gusletti, kalkmaya davranırken tekrar bayıldı sonra ayılınca:“Cemaat namazı kıldı mı?” buyurdu. Bizde hayır seni bekliyorlar dedik. Bana leğende biraz su getirin buyurdu. Getirdik tekrar yıkandı kalkmaya davranırken tekrar bayıldı. Üçüncü defa aynı şeyler oldu. Cemaat ise mescidde yatsı namazı için Rasulullah s.a.v’i bekliyorlardı. Rasulullah s.a.v cemaate namaz kıldırması için Ebu Bekir’e haber gönderdi. Haberci Ebu Bekir’e gelip: Rasulullah s.a.v sana cemaate namaz kıldırmanı emrediyor dedi. Ebu Bekir yufka yürekliydi. Ömer’e cemaate namazı sen kıldır dedi. Ömer cevaben: Sen bu işe benden daha layıksın dedi. Rasulullah s.a.v’in hastalık günlerinde cemaate namazı Ebu Bekir kıldırdı. Sonradan Rasulullah s.a.v, vücüdunda hafiflik hissetti ve iki adam arasında -ki biri Abbas idi- öğle namazı için çıktı. Ebu Bekir Rasulullah s.a.v’i görünce geri çekilmek istedi. Fakat Rasulullah s.a.v geri çekilmemesi için işaret etti ve yanındaki iki kişiye de Ebu Bekir’in yanına oturtmalarını emretti. Ebu Bekir ayakta namaz kıldırıyor insanlarda ona uyuyorlardı. Rasulullah s.a.v’de oturduğu yerde namaz kılıyordu. Ravi diyor ki: İbn Abbas’ın yanına girdim; “Aişe’nin, Rasulullah s.a.v’in hastalığına dair anlattıklarını sana da anlatayım mı?” dedim. “Peki anlat” dedi. Ona anlattığında hepsini doğruladı sadece “Aişe, Abbas’la birlikte Rasulullah s.a.v’in yürümesine yardım eden diğer kimsenin ismini söyledi mi?” dedi. Hayır dedim. “O, Ali r.a’dir” dedi.

Nesai, İmamet: 40 Hn: 825; Dârimi, Salat: 44; Buhârî, Ezan: 67

Aişe r.anha'dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,494
Rasulullah s.a.v son hastalığında iyice ağırlaşmıştı Bilal namaz vaktini bildirmek için gelmişti de Rasulullah s.a.v: “Ebu Bekir’e söyleyin insanlara namazı kıldırsın” demişti. Ben: “Ey Allah’ın Rasulü! Ebu Bekir yufka yüreklidir. Senin makamına geçtiğinde sesini cemaate duyuramaz. Ömer’e emretsen de o kıldırsa” dedim. Rasulullah s.a.v: “Ebu Bekir’e söyleyin namazı kıldırsın” buyurdu. Bunun üzerine Hafsa’ya bir de sen söyle dedim o da söyledi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v: “Sizler Yusuf zamanındaki kadınlar gibisiniz, Ebu Bekir’e söyleyin cemaata namazı kıldırsın” buyurdu. Ebu Bekir’e söylendi. Ebu Bekir namaza başladığında, Rasulullah s.a.v kendisinde biraz hafiflik hissetti, iki kişiyle birlikte yürümeye başladı, ayakları yerde sürünüyordu. Mescide gelince Ebu Bekir, Rasulullah s.a.v’in geldiğini hissetti ve geri çekilmekistedi fakat Rasulullah s.a.v olduğun yerde dur diye işaret etti sonra gelip Ebu Bekir’in sol tarafına oturdu. Rasulullah s.a.v, oturarak insanlara namaz kıldırıyordu. Ebu Bekir ise; ayaktaydı ve Rasulullah s.a.v’e uyuyordu cemaat de Ebu Bekir’e uyuyordu. 

Nesai, İmamet: 40 Hn: 824; Dârimi, Salat: 44; Buhârî, Ezan: 67

 Enes b. Malik r.a’den rivâyete göre, 

#4,493
Rasulullah s.a.v, ata binmişti ve attan düşmüştü, sağ tarafı incinmişti, namazlarından birini oturarak kıldı. Biz de arkasında namazımızı oturarak kıldık. Rasulullah s.a.v namazı bitirince şöyle buyurdu: “İmam kendisine uyulandır. O ayakta kılarsa siz de ayakta kılın, rüku’a gittiğinde siz de rüku’ edin. “Semiallahü limen hamideh” deyince siz de “Rabbena lekel hamd” deyin. İmam oturarak namaz kılarsa siz de oturarak namazınızı kılın.”

Nesai, İmamet: 40 Hn: 823; Dârimi, Salat: 44; Buhârî, Ezan: 51

Câbir r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,492
Ensardan bir adam geldi, namaza başlamıştı. Mescide girdi Muaz’ın arkasına namaza durdu. Muaz namazı uzattı bunun üzerine o adam cemaati terk ederek mescidin bir köşesin de tek başına namazı kıldı ve çekipgitti. Muaz namazı bitirince kendisine: Falan adam böyle yaptı denildi. Bunun üzerine Muaz; Eğer sabaha çıkarsam bunu mutlaka Rasulullah s.a.v’e anlatacağım dedi. Sabahleyin, Rasulullah s.a.v’e geldi ve meseleyi anlattı. Rasulullah s.a.v o adama haber gönderip çağırttı ve: “Niçin böyle yaptın” diye sordu. Adam da şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasulü! gündüz boyu devamlı çalıştım geldim. Namaza başlanmıştı, mescide girip cemaate katıldım, imam şu şu sureleri okudu ve namazı uzattı. Ben de cemaatten ayrılıp mescidin bir köşesinde tek başıma namazımı kıldım.” Bunun üzerine Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Ey Muaz! Cemaat arasında fitne mi çıkarıyorsun? Ey Muaz cemaat arasında fitne mi çıkarıyorsun? Ey Muaz cemaat arasında fitne mi çıkarıyorsun?” 

Nesai, İmamet: 39 Hn: 822; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 48; Darimi: Salat: 46

Hıttan b. Abdullah r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,491
Ebu Musa bize namaz kıldırmıştı. Teşehhüde oturulduğunda o toplumdan birisi içeri girip: “Namaz iyilik, doğruluk ve zekatla birlikte zikredildi” dedi. Ebu Musa selam verince cemaate karşı döndüve o sözü hanginiz söyledi diye sordu. Oradakiler susup cevap vermediler. Ebu Musa: “Ey Hıttan, yoksa sen mi söyledin?” dedi. O da: “Hayır! Fakat beni azarlamandan korktum” deyince, Ebu Musa şöyle dedi: “Rasulullah s.a.v, bize namazımızı ve gideceğimiz yolu,öğretir ve şöyle buyururdu: “İmam kendisine uyulandır. O tekbir aldığında sizde alın. “O ğayril mağdubi aleyhim ve la’d dallin” dediğinde amin deyin ki, Allah dua’larınızı kabul etsin. İmam rüku’a vardığında siz de rüku’a varın, rüku’dan kalkıp ta “semiallahü limen hamideh” deyince, siz de “Rabbena lekel hamd” deyin ki Allah sizin böyle söylediğinizi duysun. Secde ettiğinde siz de secde edin. Secdeden kalktığında siz de kalkın. Çünkü imam sizden önce secde eder ve sizden önce secdeden kalkar. Rasulullah s.a.v de diğerleri de aynen böyledir” 

Nesai, İmamet: 38 Hn: 821; Buhârî, Ezan: 53; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 48

Ebû İshak r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,490
Abdullah b. Yezid’ten işittim şöyle diyordu: “Bera’nın anlattığına göre, ki o yalan söylemeyen biridir. Onlar Rasulullah s.a.v ile birlikte namaz kıldıklarında, Rasulullah s.a.v başını rüku’dan kaldırınca doğrulurlar, secde ettiğini gördükten sonra da secdeye varırlarmış.” 

Nesai, İmamet: 38 Hn: 820; Ebû Davud, Salat: 76; Buhârî, Ezan: 53

 Ebû Hüreyre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Muhammed s.a.v şöyle buyurdu:

#4,489
“İmamdan önce başını kaldıran kimse Allah tarafından başının eşek başına çevrilmesinden korkmuyor mu?” 

Nesai, İmamet: 38 Hn: 819; Ebû Davud, Salat: 76; Buhârî, Ezan: 53

Ebû Katade r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,488
Rasulullah s.a.v’i namaz kıldırırken gördüm omuzunda, Ebu’l As’ın kızı Ümame vardı. Rüku’a vardığında onu yere bırakıyor secdeden başını kaldırdığında ise tekrar omuzuna alıyordu.” 

Nesai, İmamet: 37 Hn: 818; (Buhârî, Salat: 106; Müslim, Mesacid: 9

Abdullah b. Ömer r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,487
“Rasulullah s.a.v, namazı fazla uzatmamayı emreder, bize imam olduğunda da Saffat suresini okurdu.” 

Nesai, İmamet: 36 Hn: 817; Müsned: 4565

Abdullah b. ebi Katade r.a, babasından naklederek diyor ki: 

#4,486
Peygamber s.a.v şöyle buyurdu: “Ben namaza başladığımda bir çocuğun ağladığını işitsem çocuğun annesine sıkıntı vermemek için namazımı kısa tutardım.” 

Nesai, İmamet: 35 Hn: 816; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 47

Enes r.a’den rivâyete göre. 

#4,485
“Peygamber s.a.v cemaate namazı en kısa kıldıran idi.”

Nesai, İmamet: 35 Hn: 815; Buhârî, Ezan: 64; Dârimi, Salat: 46

Hüreyre r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#4,484
“Sizden biriniz cemaate namaz kıldırdığında uzatmadan hafifçe kıldırsın. Çünkü; o cemaat içerisinde hastalar, zayıflar ve yaşlılar vardır. Ama kişi tek başına namaz kıldığında; dilediği kadar uzatsın.” 

Nesai, İmamet: 35 Hn: 814; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 48; Buhârî, Ezan: 62

Bera r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,483
 “Rasulullah s.a.v’in arkasında namaz kıldığımızda Rasulullah s.a.v’in sağ tarafında olmayı tercih ederdim.”

Nesai, İmamet: 34 Hn: 813; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 55; Ebû Davud, Salat: 96

Ebû Hüreyre r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#4,482
“Erkekler için en hayırlı saf ilk saftır en kötüsü ise son saftır. Kadınlar için sevabı en fazla olan saf son saftır en kötü ve şerli olan saf ise erkeklere yakın olan ilk saftır.”

Nesai, İmamet: 32 Hn: 811; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 52; Dârimi, Salat: 52

Abdullah b. Ömer r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu:

#4,481
Kim bir saftaki boşluğu doldurursa Allah ona rahmetiyle yaklaşır. Kim de bir safta boşluk bırakırsa Allah ta o kimseden rahmetini keser.” 

Nesai, İmamet: 31 Hn: 810; Ebû Davud, Salat: 94; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 50

Enes r.a’ten rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdular:

#4,480
“İlk saffı tamamlayınız. Daha sonra arkasındaki saffı tamamlayınız, eksik kalacaksa son safta kalmış olsun.” 

Nesai, İmamet: 30 Hn: 809; Ebû Davud, Salat: 94; Müsned: 11666

 Irbaz b. Sariye r.a’den rivâyete göre, 

#4,479
Rasulullah s.a.v ilk saf için üç ikinci saftakiler için bir sefer dua edip o kimselerin bağışlanmasını isterdi. 

Nesai, İmamet: 29 Hn: 808; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 51; Dârimi, Salat: 50

Câbir b. Semure r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,478
Rasulullah s.a.v, namaz kıldırmak için mescide çıktı ve bize: “Niçin Meleklerin, Allah’ın huzurunda saf bağladıkları gibi; saflarınızı düzgün yapmıyorsunuz?” diye sordu. Oradakiler: “Melekler Rableri yanında nasıl saf bağlarlar?” diye sordular. Rasulullah s.a.v: “Melekler ilk saffı tamamlarlar sonra da birbirlerine sıkıştırarak düzeltirler” buyurdu. 

Nesai, İmamet: 28 Hn: 807; Ebû Davud, Salat: 94; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 50

Enes r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#4,477
“Saflarınızı sıklaştırın, araları açmayın, boyunlarınızı bir hizaya getirin. Muhammed s.a.v’in nefsi kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Ben saflarınızın arasındaki  boşluklarda şeytanın koyun kuzusu gibi dolaşıp girdiğini görüyorum.” 

Nesai, İmamet: 28 Hn: 805; Ebû Davud, Salat: 94; Müsned: 11666

Enes r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,476
Rasulullah s.a.v namaza başlarken tekbir almadan yüzünü bize çevirir ve şöyle buyururdu: “Saflarınızı düzeltin ve sıklaştırın çünkü ben sizi arkamdan da görüyorum.”

Nesai, İmamet: 28 Hn: 805; Müslim, Salat: 28; Buhârî, Ezan: 75

 Enes r.a’ten rivâyete göre,

#4,475
Rasulullah s.a.v, namaz kıldıracağı zaman: “Safları düzgün tutunuz, safları düzgün tutunuz, safları düzgün tutunuz” derdi. Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki ben sizi önümden nasıl görüyorsam arkamdan da aynı şekilde görüyorum.”

Nesai, İmamet: 27 Hn: 804; Müslim, Salat: 28; Buhârî, Ezan: 75

Ebû Mes’ud r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,474
Rasulullah s.a.v omuzlarımıza dokunarak şöyle derdi: “Saflarınızı düzgün tutunuz, ileri geri durmayınız, aksi takdirde ayrılığa düşersiniz. Sizin en aklı başında olan ve imamlığa en layık olanlar benim arkama dursunlar daha sonra onlara yakın olanlar daha sonra da onlara en yakın olanlar dursunlar.” 

Nesai, İmamet: 26 Hn: 803; Dârimi, Salat: 51; Müslim, Salat: 28

Bera b. Âzib r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,473
Rasulullah s.a.v, safların arasında boydan boya dolaşır omuzlarımıza, göğüslerimize dokunarak düzeltir ve: “Safları düzgün tutunuz yoksa kalpleriniz ihtilafa düşer” buyurur ve şöyle devam ederdi: “İlk saftakilere Allah merhamet eder, melekler de dua ederler.”

Nesai, İmamet: 25 Hn: 802; Dârimi, Salat: 51; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 50

Ebû Seleme b. Abdurrahman r.a, Ebû Hureyre’nin şöyle söylediğini duymuştur: 

#4,471
“Namaz için kamet edildi. Biz kalktık, Rasulullah s.a.v gelmeden önce saflar düzeltildi. Rasulullah s.a.v geldi ve namazgahta ki yerini aldı, tekbir almazdan önce geriye döndü ve bize: “Yerinizden ayrılmayın” diyerek evine gitti. Biz ayakta Rasulullah s.a.v’i bekliyorduk. Nihayet Rasulullah s.a.v geldi, gusül abdesti almıştı, başından su damlıyordu. Tekbir aldı ve namazı kıldırdı. 

Nesai, İmamet: 24 Hn: 800; Ebû Davud, Tahara: 94; Buhârî, Gusül: 17

 Kays b. Ubad r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,470
Bir defasın da ben Mescidde ilk safta bulunuyordum. Bir adam beni arkamdan sertçe çekti ve benim yerime geçti. Nasıl namaz kıldığımı bilemedim. Namaz bitince bir de ne göreyim, beni çeken Ubey b.Ka’b imiş. Bana şöyle dedi: “Ey delikanlı! Allah, seni kötülüklerden korusun. Benim bu yaptığım Rasulullah (s.a.v)’in bize bir emridir. Kendi arkasına durmamızı emrederdi sonra kıbleye dönerek üç defa: “Kabe’nin Rabbine andolsun ki ehli Ukad helak olacaktır” dedi ve şöyle ilave etti: “Vallahi o cemaate değil o cemaati saptıran idarecilere yazıklar olsun.”Ben: “Ey Ebu Yakub, “Ehli Ukad” ile neyi kastediyorsun?” diye sordum. O da: “İdareciler” diye cevap verdi. 

Nesai, İmamet: 23 Hn: 799; Müsned: 20210

Ebû Mes’ud r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,469
Rasulullah s.a.v namaza durmadan bizim omuzlarımıza dokunarak saflarımızı düzeltir ve şöyle derdi:  “Saflarınızda düzensiz durmayınız ki kalpleriniz ayrılığa düşmesin. Aklı başında ve imamlığa yetkili olanlar benim arkam da dursunlar, onlardan sonra gelenler daha arkada, onlardan da sonra gelenler daha arkada dursunlar.” Sonra Ebu Mes’ud yanındakilere: “Sizler bugün son derece ayrılıklar içerisindesiniz” dedi.

Nesai, İmamet: 23 Hn: 798; Dârimi, Salat: 51; Ebû Davud, Salat: 94

İbn Abbas r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,468
“Bir gece teyzem Meymune’nin yanında gecelemiştim. Gecenin bir vaktinde Rasulullah s.a.v namaz kılmak için kalktı. Ben de kalkıp sol tarafına durdum. Rasulullah s.a.v beni başımdan tutup sağ tarafınadurdurdu.” 

Nesai, İmamet: 22 Hn: 797; Ebû Davud, Salat: 70; Buhârî, Ezan: 79

 Yine Enes r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,467
“Rasulullah s.a.v bana ve bizim aileden bir kadına namaz kıldırdı. Beni sağ tarafına, kadını da arkamıza durdurdu.”

Nesai, İmamet: 21 Hn: 796; Ebû Davud, Salat: 70; Buhârî, Ezan: 79

İbn Abbas r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,466
“Peygamber s.a.v'in yanında namaz kıldım. Aişe arkamızda bizimle beraber namaz kılıyordu. Ben Rasulullah s.a.v’in yan tarafında idim.”

Nesai, İmamet: 21 Hn: 795; Ebû Davud, Salat: 70; Müsned: 2615

Büreyde b. Süfyan b. Ferve el Eslemi r.a, dedesinin kölesi Mes’ud’un şöyle dediğini naklediyor: 

#4,465
Rasulullah s.a.v ve Ebu Bekir bana uğradılar. Ebu Bekir bana: “Ey Mes’ud! Ebu Temime yani efendine git, bize bir deve ile azık bir de kılavuz göndersin”  dedi. Ben de hemen efendime gittim durumu haber verdim. Bana bir deve ve sütten yapılmış bir yiyecek verdi, onları alıp gizli yollardan götürdüm. Namaz vakti gelince; Rasulullah s.a.v namaz kılmak için kalktı. Ebu Bekir de sağ yanına durdu, onlarla birlikte iken İslam’ı tanımış ve kabul etmiştim, ben de hemen kalkıp arkalarına durdum. Rasulullah s.a.v, Ebu Bekir’i göğsünden geriye itti ve ikimizde O’nun arkasında omuz olduk. Ve bize namaz kıldırdı

Nesai, İmamet:18 Hn: 791; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Esved ve Alkame r.anhüma’dan rivâyete göre, şöyle dediler: 

#4,464
Bir öğle vakti, Abdullah b. Mes’ud’un yanına gitmiştik, bize: “Öyle idareciler gelecek ki namaz vaktini geciktirecekler. Siz namazı vaktinde kılın sonra kalktı ve ikimizin arasında namaz kıldıve Rasulullah s.a.v’in böyle yaptığını gördüm” dedi.

Nesai, İmamet:18 Hn: 790; Müslim, Mesacid: 41; Dârimi, Salat: 25

Câbir r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,463
“Rasulullah s.a.v bize öğle namazını kıldırdı. Ebu Bekir’de arkasındaydı. Rasulullah s.a.v tekbir alınca, Ebu Bekir’de bize duyurmak için tekbir alıyordu.”

Nesai, İmamet:17 Hn: 789; Buhârî, Ezan: 68; Dârimi, Salat: 44

Aişe r.anha’dan rivâyete göre, 

#4,462
Rasulullah s.a.v, Ebu Bekir’e cemaate namaz kıldırmasını emretmişti. Aişe diyor ki: “Rasulullah s.a.v, Ebu Bekir‘in önündeydi ve oturarak namaz kıldı, Ebu Bekir’de arkasındaki cemaate namazı kıldırdı.”

Nesai, İmamet:17 Hn: 788; Dârimi, Salat: 44; Buhârî, Ezan: 68

Ebû Said el Hudri r.a’den rivâyete göre, 

#4,459
Rasulullah s.a.v ashabından bir kısmını saflara girmekte geciktiklerini gördü ve şöyle buyurdu: “İlk safları doldurun ve bana uyun! Arkanızdakiler de size uysunlar. Bazı kimseler vardır ki; ilk saftan geri kalırlar, Allah’ta onları rahmet ve Cennetinden geri bırakır.”

Nesai, İmamet:17 Hn: 787; Dârimi, Salat: 44; Buhârî, Ezan: 68

Enes r.a’den rivâyete göre,

#4,457
Rasulullah s.a.v bir sefer attan sağ yanı üzerine düşmüştü, sahabiler kendisini ziyarete geldiler. Namaz vakti de gelmişti. Rasulullah s.a.v namazını kılıp bitirdikten sonra şöyle buyurdu: “İmam kendisine uyulandır. Dolayısıyla o rüku’ ettiğinde siz de rüku’ edin. O rüku’dan kalktığında siz de kalkın, secde ettiğinde secde edin. “Semiallahülimen hamideh” dediğinde ise “Rabbena lekel hamd” deyin.” 

Nesai, İmamet:16 Hn: 786; Dârimi, Salat: 95; Buhârî, Ezan: 51

Sehl b. Said r.a anlatıyor,

#4,454
“Amr b. Avf oğulları arasında çatışma olmuştu. Rasulullah s.a.v’e bu durum ulaşınca öğle namazını kılıp onların aralarını bulmak için onların yanına gitti. Bilal’e de: “Ey Bilal, ikindi namazı vakti gelir de ben gelemez isem Ebu Bekir’e söyle namazı kıldırsın” dedi. İkindi vakti gelince Bilal ezan okudu sonra kamet getirdi ve Ebu Bekir’e “öne geç” dedi. Ebu Bekir öne geçti ve namaza başladı. Biraz sonra Rasulullah s.a.v çıkageldi. Bu iş insanlara zor geldi de ellerini şakırdatmaya başladılar -Ebu Bekir namaza durduğu an sağa sola dönüp hiç bakmazdı- Ebu Bekir şakırdatmanın çoğaldığını görünce kendisini tutamadı ve dönüp baktı. Rasulullah s.a.v eliyle işaret ederek yerinde kalmasını istedi. Ebu Bekir Rasulullah s.a.v’in bu isteğinden dolayı Allah’a hamd-ü sena etti sonra gerisin geriye gelerek birinci safa girdi. Rasulullah s.a.v, bunu görünce ilerledi ve namazı kıldırdı. Rasulullah s.a.v namazı bitirince: “Ey Ebu Bekir! Sana yerinde kalmanı işaret ettiğim halde niçin kalmadın” diye sorunca Ebu Bekir: “İbn ebi Kuhafe’nin Rasulullah s.a.v’e imamlık yapması yakışmaz” diye cevap verdi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v cemaate hitab ederek: “Namaz kılarken herhangi bir şey olursa erkekler “Subhanallah” desin kadınlar da; “el çırpsın” buyurdu. 

Nesai, İmamet:15 Hn: 785; Dârimi, Salat: 95; Buhârî, Ezan: 51

Ebû Hüreyre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,446
Namaz için kamet edildi, cemaatte saf bağladı. Rasulullah s.a.v’de namaz kıldırmak için mescide çıkmıştı ve hemen gusletmediklerini hatırladı cemaate:“Yerinizden ayrılmayın”  buyurdular. Sonra evlerine dönüp guslettiler. Biz saflarımızda iken başından sular damlayarak yanımıza çıktı ve namazı kıldırdılar. 

Nesai, İmame: 12 Hn: 782; Buhârî, Gusül: 16; Ebû Davud, Tahara: 93

Abdullah b. ebi Katade r.a, babasından naklederek şöyle diyor: Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu:  

#4,442
“Namaz için kamet getirildiğinde benim geldiğimi görmedikçe namaz için kalkmayınız.” 

Nesai, İmame: 12 Hn: 782; Ebû Davud, Salat: 46; Buhârî, Ezan: 22

Amr b. Seleme el Cermî r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,439
Bulunduğumuz yerden kervanlar geçerdi, biz de onlardan Kur’an okumasını öğrenirdik. Babam Rasulullah s.a.v’e gelerek imamlık hakkında bazı şeyler sormuştu da Rasulullah s.a.v: “Kur’an’ı en iyi ve düzgün bilen imamlık yapsın” buyurmuştu. Babam da yanımıza gelerek: “Rasulullah (s.a.v) Kur’an’ı en iyi okuyanınız size imamlık yapsın” dedi. Oradaki bulunanlar etraflarına baktılar o anda içlerinde Kur’an’ı en iyi okuyan ben idim. Sekiz yaşında olduğum halde onlara imamlık yapardım. 

Nesai, İmame: 11 Hn: 781; Ebû Davud, Salat: 61; Müsned: 19864

Mahmud b. Rabi’ r.a’den rivâyete göre, 

#4,437
Itban b. Malik gözleri görmediği halde kavmine imamlık yapardı. Bir gün Rasulullah s.a.v’e gelerek şöyle dedi: “Bazen yağmur, karanlık ve sel oluyor, ben de gözlerimden rahatsızım, bu yüzden benim evimde bir yerde namaz kıl da ben orayı namazgah edineyim” dedi. Rasulullah s.a.v’de gelerek şöyle buyurdu: “Nerede namaz kılmamı istersin?”Itban’da, bir yere işaret etti. Rasulullah s.a.v orada namaz kıldı. 

Nesai, İmame: 7 Hn: 780; Buhârî, Salat: 46; İbn Mâce, Mesacid: 8

Ebû Said el Hudrî r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu:

#4,410
“Üç kişi bir arada olduğunuzda biriniz imam olsun. İmamlığa en layık olan ise Kur’an’ı en iyi bilenlerinizdir.”

Nesai, İmame: 5 Hn: 774; Müslim, Mesacid: 53; Dârimi, Salat: 42

Ebû Mes’ud r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,409
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Bir toplumda Allah’ın Kitab’ını en iyi bilen o topluma imam olsun. Kur’an okuma konusunda eşit iseler önce hicret eden imam olsun. Hicrette de eşit iseler, sünneti en iyi bilen imam olsun, eğer sünnet bilgisinde de eşit iseler, yaşca büyük olan imam olsun. İzin verilmedikçe bir kimsenin yetkili bulunduğu yerde imamlık yapma ve izin verilmedikçe baş köşeye oturma.”

Nesai, İmame: 3 Hn: 772; Dârimi, Salat: 42; Müslim, Mesacid: 53

Abdullah b. Mes’ud r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,408
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Belki sizler ileride namazlarını ilk vakit geçtikten sonra kılan insanlara yetişirsiniz. Eğer onlara ulaşırsanız namazlarınızı vaktinde kılınız sonra onlarla beraber yine kılın, bu kıldıklarınızı nafile sayınız.” 

Nesai, İmame: 2 Hn: 771; Müslim, Mesacid: 41; Dârimi, Salat: 25

Ebûl Âliye el Berra r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,407
Ziyad namazı geciktirdi. Bunun üzerine İbn Samit yanıma geldi, ona bir sandalye verdim oturdu. Sonra, ona; Ziyad’ın yaptığını söyledim, dudak büktü ve dizime vurarak şunları söyledi: Ben bu konuyu Ebu Zer’e sormuştum o da şimdi sana yaptığım gibi dizime vurmuş ve demişti ki: Ben de senin sorduğunu aynen Rasulullah s.a.v'e sormuştum da dizime vurarak şöyle demişti:“Namazlarını vaktinde kıl. Eğer o zalim idareci ve imamların zamanına yetişirsen onlarla birlikte de namazını kıl, ben vaktinde namazımı kılmıştım şimdi kılmayacağım”deme.

Nesai, İmame: 2 Hn: 770; Müslim, Mesacid: 41; Dârimi, Salat: 25

Abdullah b. Mes’ud r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,358
Rasulullah s.a.v’in ruhu kabzolunduğunda Ensar, Muhacirlere: “Sizden bir idareci bizden de bir idareci olsun dediler.” Bu sırada Ömer, onların yanına gelerek: “Bilmiyor musunuz; Rasulullah s.a.v, Ebu Bekir’in insanlara imam olmasını emretmişti. Hanginiz bu konuda Ebu Bekir’in önüne geçmek ister” dedi. Onlar da hep birlikte: “Ebu Bekir’in önüne geçmekten Allah’a sığınırız dediler.”

Nesai, İmame:1 Hn: 769; Müsned: 128