Toplam 23,319 Hadis
Konular

Kıble Kategorisi

Abdurrahman b. Sevban'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)hutbesinde:

#18,957
"Medine' de iki kıble olamaz. Müslüman olan Hıristiyan eğer tekrar Hıristiyan olursa boynunu vurunuz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10575; * Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Ravilerden tanımadığım vardır.

Ismet'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#18,956
"Dininden döneni öldürünüz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10574; * Hadisi Taberani rivayet etmiş olup senedinde zayıf sayılan Fadl b. el-Muhtar bulunmaktadır.ı ı Hadisi Taberaru el-Mu'cemu'l-keblr'de (17/176) rivayet etmiştir. Aynı zamanda senedinde yalana olan Taberani'nin hocası Ahmed b. Rişdin bulunmaktadır.

Abdullah b. Saib  r.a’den rivâyete göre: 

#4,357
“Rasulullah s.a.v Mekke fethi günü cemaate namaz kıldırırken ayakkabılarını sol tarafına koymuştu.”

Nesai, Kıble: 25 Hn: 768; Ebû Davud, Salat: 89; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 205

Ebû Mesleme r.a’den rivâyete göre,

#4,356
 -ki adı Said b. Yezid  el  Basri’dir güvenilen bir kimsedir.- şöyle demiştir: “Enes b. Malik’e sordum; “Rasulullah s.a.v, ayakkabılarıyla namaz kılarmıydı?”  O da: “Evet” dedi.

Nesai, Kıble: 24 Hn: 767; Buhârî, Salat: 24; Dârimi, Salat: 103

Hemmam r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,355
Cerir’i gördüm küçük  abdest bozmuştu. Sonra su getirtti ve abdest aldı mestleri üzerine meshetti. Sonra kalkıp namaz kıldı. Bu yaptığı kendisine sorulunca, “Rasulullah s.a.v‘i böyle yaparken gördüm” dedi. 

Nesai, Kıble: 23 Hn: 766; Buhârî, Salat: 25; Ebû Davud, Tahara: 62

Hılas b. Amr, Aişe r.anha’dan şöyle dediğini işitmiştir:

#4,354
“Ben ve Rasulullah s.a.v, Ebul Kasım tek bir çarşaf içindeydik. Ben dehayızlı idim ve üzerimde hayız kanından izler vardı, bu hayız kanından Rasulullah s.a.v’e bir şey bulaşırsa, bulaşan yeri yıkar başka yerlere dokunmaksızın namazını kılardı. Sonra tekrar yanıma döner birlikte yatardık yine benden bir şey kendisine bulaşırsa yine aynı şekilde yapar başka bir şey yapmaksızın namazını kılardı.”

Nesai, Kıble: 22 Hn: 765; İbn Mâce, Tahara: 125; Müslim, Hayz: 3

Avn b. Ebû Cuhayfe r.a, babasından rivâyet ederek şöyle demiştir:

#4,353
Rasulullah s.a.v kırmızı bir elbise giyerek çıktı. Bir harbe’yi sütre olarak dikti ve ona doğru namaz kıldı. O harbenin arkasından köpek, kadın ve eşekler geçiyordu.” 

Nesai, Kıble: 21 Hn: 764; İbn Mâce, Libas: 20; Buhârî, Salat: 17

Aişe r.anha’dan rivâyete göre, 

#4,352
Rasulullah s.a.v üzeri desenli bir elbiseyle namaz kıldı ve şöyle buyurdu: “Şu kumaşın üzerindeki desenler namazda beni meşgul etti. Bu elbiseyi bana hediye eden;  Ebu Cehm’e götürün de onun giydiği  Enbicaniyyeisimli elbiseyi bana getirin.” 

Nesai, Kıble: 20 Hn: 763; İbn Mâce, Libas: 1;Buhârî, Salat: 14

Ukbe b. Amir r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,351
Rasulullah s.a.v’e ipekten yapılmış bir elbise hediye edilmişti. Onu giyip namaz kıldı. Namazını bitirince hoşlanmamış gibi çıkarıp attı ve: “Bu elbise muttaki yani yolunu, Allah ile bulanlara yakışmaz” buyurdu.

Nesai, Kıble: 19 Hn: 762; Buhârî, Salat: 16; Müslim, Libas: 2

Ebû Hüreyre r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,350
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu:  ”Sizden biriniz üzerinde tek parça çarşaf gibi bir şey varken onu boynuna bağlamaksızın namaz kılmasın.”

Nesai, Kıble: 18 Hn: 761; Dârimi, Salat: 104; Buhârî, Salat: 19

Aişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,349
Rasulullah s.a.v, geceleyin namaz kılardı. Ben de: Hayızlı olduğum halde yanında bulunurdum ve üzerimdeki elbise parçasının bir kısmı  Rasulullah s.a.v’in üzerinde olurdu. 

Nesai, Kıble: 17 Hn: 760; Müslim, Salat: 52; Ebû Davud, Tahara: 136

 Amr b. Seleme r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,348
Kavmimden, Rasulullah s.a.v’in yanına gidenler döndüklerinde dediler ki: “Rasulullah s.a.v: “İçinizde Kur’an’ıen iyi okuyanınız size imam olsun” buyurdu. Sonra beni çağırarak; rüku’ ve secdelerin nasıl yapılacağını bana öğrettiler. Ben de onlara namaz kıldırmaya başladım. Namaz kıldırırken üzerimde yırtık paramparça bir elbise vardı. Arkamda namaz kılanlar babama: ”Oğlunun avret yerlerini örtmeyecek misin?” diyorlardı.

Nesai, Kıble: 16 Hn: 759; Ebû Davud, Salat: 79; Müsned: 19864

 Sehl b. Sa’d r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,347
Bazı kimseler elbiseleri dar ve uygun olmadığı için çocuklar gibi vücutlarına bağlayarak namaz kılıyorlardı. Böylesi durumlarda erkeklerin arkasındaki saflarda namaz kılan kadınlara:  “Erkekler secdeyi bitirip oturmadıkça siz kadınlar başınızı kaldırmayın” denildi.

Nesai, Kıble: 16 Hn: 758; Ebû Davud, Salat: 79; Buhârî, Salat: 6

Seleme b. Ekva r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,346
“Ey Allah’ın Rasulü! Bazen su için çıkıyorum, üzerimde bir gömlekten başka bir şey de olmuyor, o durumda namaz kılabilir miyim?” diye sordum.  “Bir dikenle bile olsa iki ucunu bir birine bağla ve namazını kıl”  buyurdular. 

Nesai, Kıble: 15 Hn: 757;  Ebû Davud, Salat: 80; Müsned: 15923

Ömer b. ebi Seleme r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir

#4,345
“Rasulullah s.a.v, Ümmü Seleme’nin evinde iki ucunu boynuna dolamış vaziyette tek bir elbise içerisinde namaz kılarken gördüm.” 

Nesai, Kıble: 14 Hn: 756;  İbn Mâce, İkametü’s Salat: 69; Ebû Davud, Salat: 78

Yine Aişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,344
Rasulullah s.a.v’in bir hasırı vardı,  gündüzleyin onu serer üzerinde namaz kılardı. Geceleyin ise; muhafaza altına alırdı. Müslümanlar,  Rasulullah s.a.v’in bu gece ibadetini öğrenince O’nunla birlikte gece ibadeti olan namaz kılmaya başladılar, aralarında da o namaz kıldığı hasır vardı. Bu yapılanı gören Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Gücünüzün yeteceği kadar işi ibadeti üzerinize alın yoksa sizler usanmadıkça, Allah usanmaz. Allah katında amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olandır.”  Daha sonra, Rasulullah s.a.v orada namaz kılmayı terketti ve bir daha Allah ruhunu alıncaya kadar oraya dönmedi. Rasulullah s.a.v bir şey yapmaya başladığında ona devam ederdi. 

Nesai, Kıble: 13 Hn: 754; Buhârî, iman: 32; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 30

Aişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,343
Rasulullah s.a.v, gecenin bir bölümünde teheccüd namazı kılardı. Ben iseO’nunla kıblesi arasına yatağa uzanmış vaziyette yatıp uyurdum. Vitir kılmak istediğinde beni de uyandırırdı, ben de vitirikılardım.”

Nesai, Kıble: 10 Hn: 751; Buhârî, Salat: 104; Ebû Davud, Salat: 112

 Kesir b. Kesir r.a, babasından ve dedesinden aktararak şöyle diyor: 

#4,342
“Rasulullah s.a.v’i gördüm. Kabe’yi yedi defa tavaf etti. Sonra Makam-ı İbrahim’in yanı başında ayakkabılarıyla iki rekat namaz kıldı. Kendisiyle tavaf edenler arasında hiçbir şey yoktu.” 

Nesai, Kıble: 9 Hn: 750; Ebû Davud, Menasik: 49; İbn Mâce, Menasik: 33

 Ebû Said el Hudri r.a’den rivâyete göre, 

#4,341
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Sizden biriniz namaza durduğunda önünden kimsenin geçmesine izin vermesin. Eğer o kimse dinlemez ve geçmek isterse onu öldürsün”

Nesai, Kıble: 8 Hn: 749; Dârimi, Salat: 127; Ebû Davud, Salat: 108

Büsr b. Said r.a’den rivâyete göre,

#4,340
Zeydb. Halid, Ebu Cuheym’e, Büsr b. Said’i namaz kılanın önünden geçen kimse hakkındaRasulullah (s.a.v)’den ne duyduğunu haber vermesi için göndermişti. Bunun üzerine Ebu Cüheym dedi ki: Rasulullah s.a.v buyurdu ki: “Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günah işlediğini bir bilseydi namaz kılanın önünden  geçmektense kırk bilmem şu kadar zaman yerinde durmayı daha hayırlı bulur ve geçmezdi.” 

Nesai, Kıble: 8 Hn: 748; Müslim, Salat: 48; Dârimi, Salat: 128

 Aişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir.

#4,339
“Rasulullah s.a.v namaz kılarken ben O’nun önünde yatıyordum. Kalkıp önünden geçmeyi doğru bulmadım ve O’nun önünden yavaşça yataktan sıyrılıp çıktım.”

Nesai, Kıble: 7 Hn: 747; Buhârî, Salat: 103; Dârimi, Salat: 128

 Suheyb r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,338
İbn Abbas’ın şöyle söylediğini duydum: “Ben ve Beni Haşim‘den bir çoçuk, Rasulullah s.a.v namaz kılarken bir merkebüzerinde iken önünden geçtik. Sonra merkepten inerek, Rasulullah s.a.v ile beraber namaz kıldık. Fakat, Rasulullah s.a.v namazını bozmadı. Orada  Abdulmuttalib oğullarından iki kız koşarak geldiler ve Rasulullah s.a.v’in dizinin dibine oturdular.  Rasulullah  s.a.v onları yanından uzaklaştırdı ve namazını bozmayıp devam etti.”

Nesai, Kıble: 7 Hn: 746; Ebû Davud, Salat: 113; Dârimi, Salat: 129

Fadl b. Abbas r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,337
“Rasulullah s.a.v, çölde kalmakta olan Abbas’ı ziyarete gelmişti. O günlerde bizim de küçük bir köpeğimiz ve otlayan bir eşeğimiz vardı. Rasulullah s.a.v, o eşek ve köpek önünde olduğu halde ikindi namazını kıldı ne onları kovaladı ne de arkasına aldı.” 

Nesai, Kıble: 7 Hn: 745; Ebû Davud, Salat: 114; Müslim, Salat: 47

 İbn Abbas r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,336
Ben ve Fadl, dişi bir eşeğin üzerinde Arafat’a geldik. Rasulullah s.a.v, insanlara namaz kıldırıyordu. -veya buna benzer bir şeyler söyledi- Bazı safların önünden geçtik sonra merkepten inip merkebi otlamaya bıraktık. Rasulullah s.a.v bize bir şey demedi. 

Nesai, Kıble: 7 Hn: 744; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 38; Müslim, Salat: 47 

Katade r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,335
Cabir b. Zeyd’e: “Namazı ne bozar?” diye sordum. O da şöyle dedi:  İbn Abbas şöyle dedi: “Hayızlı  kadın ve köpek namaz kılanın önünden geçerse namaz bozulur.”

Nesai, Kıble: 7 Hn: 743; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 38; Ebû Davud, Salat: 110

Abdullah b. Ömer r.a’den rivâyete göre

#4,334
Rasulullah s.a.v Kabe’ye girdi, yanında Usame b. Zeyd, Bilal, Osman b. Talha el Hacebi de vardı. İçeri girince kapıyı kapadı. Abdullah b. Ömer diyor ki: Bilal’e sordum: “Rasulullah s.a.v içeride ne yaptı” diye, Bilal şöyle dedi: “Kabe’nin içerisindeki bir direği soluna iki direği de sağ tarafına aldı. Üç direği de arkasına aldı, o zamanlarda Kabe’nin içerisinde altı direk vardı. Sonra namaz kıldı. Namaz kılarken kendisiyle duvar arasında üç zira’ kadar mesafe vardı.”

Nesai, Kıble: 6 Hn: 741; Dârimi, Salat: 43; Muvatta', Hac: 63

Sehl b. Ebû Hasme r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,333
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu:  “Sizden biriniz sütre dikip namaz kılacağında sütresine yakın olsun ki şeytan onun namazını kesmesin.” 

Nesai, Kıble: 5 Hn: 740; Dârimi, Salat: 124; İbnMâce, İkametü’s Salat: 39

İbn Ömer r.a’den rivâyete göre: 

#4,332
“Rasulullah s.a.v, önüne bir harbe diker ve ona doğru namazını kılardı.” 

Nesai, Kıble: 4 Hn: 739; Buhârî, Salat: 92; Dârimi, Salat: 124

 İbn Ömer r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,331
Kuba’da, Müslümanlar sabah namazını kılarlarken birisi gelip: “Rasulullah s.a.v‘e bu gece bir ayet nazil oldu ve Kabe’ye dönmesi emredildi” dedi. O anda Şam’a doğru namaz kılan cemaat hemen Kabe’ye doğru döndüler.”

Nesai, Kıble: 3 Hn: 737; Müslim, Mesacid: 2; Dârimi, Salat: 30

Abdullah b. Mes’ud r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,330
 “Rasulullah s.a.v, devesi üzerinde deve nereye dönerse dönsün nafile namazları ve vitir namazını kılardı. Sadece farz namazlarını devesi üzerinde kılmazdı.”

Nesai, Kıble: 2 Hn: 736; Dârimi, Salat: 180; Ebû Davud, Salat: 278

 İbn Ömer r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,329
Rasulullah s.a.v yolculukta binitine binmiş vaziyette nafile namazını, binit nereye dönerse dönsün onun üzerinde kılardı. Malik ve Abdullah b. Dinar’ da şöyle dediler: “İbnÖmer’de aynı şekilde yapardı.”

Nesai, Kıble: 2 Hn: 735; Dârimi, Salat: 181; Ebû Davud, Salat: 278

Bera b. Azib r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,328
Rasulullah s.a.v, Medine’ye geldikten sonra on altı ay Beyt-i Makdis’edoğru namaz kıldı. Daha sonra ise Kabe’ye yöneldi. Kıble değiştiğinde  Rasulullah s.a.v ile beraber namaz kılan ensarlı biri, namaz kılan bir cemaate rastladı ve: “Rasulullah s.a.v’in Kabe’ye doğru namaz kıldığına şahitlik yapıyorum” dedi. Bunun üzerine o cemaat da Kabe’ye doğru döndüler. 

Nesai, Kıble: 1 Hn: 734; Müslim, Mesacid: 2; Dârimi, Salat: 30

İbn Ömer r.anhu dedi ki:

#4,202 بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ " قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ". فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ
İnsanlar Kuba mescidinde sabah namazını kılarken birisi gelerek şöyle dedi: “Bu gece Rasulullah s.a.v’e bir ayet nazil oldu ve bundan sonra Kabe’ye yönelerek namaz kılması emrolundu” dedi. yani sizler de Kabe’ye doğru namaz kılınız) O esnada Şam’a doğru yönelerek namaz kılıyorlardı bu haber üzerine Kabe’ye döndüler.

Nesai, Salat: 24 Hn: 489; Müslim, Mesacid: 2; Muvatta', Kıble: 4 ve diğerleri.

Bera b. Azib r.anhu dedi ki:

#4,199 قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ " فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ إِنَّهُ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ ". فَمَرَّ رَجُلٌ قَدْ كَانَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَانْحَرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ
Rasulullah s.a.v, Medine’ye geldi, on altı ay kadar Beyt-i Makdis’e doğru namaz kıldı. Sonra Kabe’ye döndürüldü. Rasulullah s.a.v ile beraber Kudüs’ten Kabe’ye dönüldüğünde Kabe’ye karşı namaz kılan bir adam Ensar’dan bir topluluğun yanına uğradı ve: Rasulullah s.a.v’in Kudüs’ten Kabe’ye döndürüldüğüne şahit oldum dedi. Bunun üzerine o cemaat de Kabe’ye doğru döndüler.

Nesai, Salat: 22 Hn: 485; Müslim, Mesacid: 2; Muvatta', Kıble: 4

Bera b. Azib r.anhu dedi ki: 

#4,198 صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا شَكَّ سُفْيَانُ، وَصُرِفَ إِلَى الْقِبْلَةِ
Rasulullah s.a.v ile beraber Beyt-i Makdis Kudüs’e doğru on altı veya on yedi ay kadar süreyle namaz kılmıştık on altı mı on yedi mi konusunda Süfyan şüpheye düşmüştür sonra kıble yönü Kabe’ye çevrilmişti.” 

Nesai, Salat: 22 Hn: 484; Müslim, Mesacid: 2; Muvatta, Kıble: 4 ve diğerleri.