Toplam 18,888 Hadis
Konular

Hayz ve Lohusalık Kategorisi

Adiy b. Dinar r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,159
Ümmü Kays binti Mıhsan’ın,  Rasulullah s.a.v’e; Elbiseye bulaşan hayız kanından sorduğunu ve Rasulullah s.a.v’in de: “Çitile su ve sabunla yıka” buyurduğunu 

Nesai, Hayz ve İstihade: 26 Hn 391; Ebû Davud, Tahara: 132; Buhârî, Hayz: 10

Esma binti Ebû Bekir r.anha’dan:

#4,156
Münzirb. Fatıma kucağımda iken bir kadın elbiseye bulaşan hayız kanı hakkında fetva istedi: Rasulullah s.a.v’de: “Yıka, çitile, temizle ve namazını kıl” buyurdu.

Nesai, Hayz ve İstihade: 26 Hn 391; Ebû Davud, Tahara: 132; Buhârî, Hayz: 10

Semure r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,155
Rasulullah s.a.v ile beraber hayızlıiken vefat eden Ümmü Ka’b’ın cenaze namazını kıldık. Rasulullah s.a.v cemaatin ortasında idi veya cenazenin ortasına durmuş idi. 

Nesai, Hayz ve İstihade: 25 Hn 390; Buhârî, Hayz: 30

Esma binti Umeys r.anha anlatıyor:

#4,154
 Zülhuleyfe denilen yerde aybaşı olmuştum. Rasulullah s.a.v,  Ebu Bekir’e: “Söyle ona gusletsin ve telbiye getirsin” buyurdu.

Nesai, Hayz ve İstihade: 24 Hn 389; Ebû Davud, Menasik: 10; Müslim, Hac: 16

Hafsa r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,153
Ümmü Atıyye, Rasulullah s.a.v’i hatırladıkça: “Babam Anam sana kurban olsun” derdi. Ben de: “Rasulullah s.a.v’in şöyle buyurduğunu işitin mi?” dedim. O da: “Evet” dedi. “Babam Anam Sana kurban olsun” dedi; Rasulullah s.a.v’in şöyle buyurduğunu aktardı: “Olgunluk çağına gelen genç kızlar, hayız gören kadınlar, yaşlı kadınlar hayırlı toplantılar da ve Müslümanların davetlerinde bulunsunlar. Hayızlı kadınlar mescidleregirmesin ve uzakta dursunlar.” 

Nesai, Hayz ve İstihade: 22 Hn 387; Buhârî, Hayz: 24; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 165

Aişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,152
“Rasulullah s.a.v itikafa girdiği mescidden başını bana uzatır bende hayızlı olduğum halde O’nun başını tarardım.”

Nesai, Hayz ve İstihade: 20 Hn 383; Müslim, Hayz: 3; Buhârî, Hayz: 3

Meymune r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,151
“Rasulullah s.a.v, hayızlıolduğumuz zamanlarda başını bizden birinin kucağına koyar ve Kur’an okurdu. Yine, bizden biri hayızlı olduğu halde mescide seccade sererdi.”

Nesai, Hayz ve İstihade: 19 Hn 382; Ebû Davud, Tahara: 104; Müslim, Hayz: 3

Ebû Hüreyre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,150
Rasulullah s.a.v ile birlikte  Mescidde idik, Rasulullah s.a.v: “Ey Aişe elbisemi getir”  demişti. Aişe’de: “Namaz kılmıyorum yani hayızlıyım” demişti. Bunun üzerine  Rasulullah s.a.v: “Hayız elinde değil ya, getir” buyurdular. 

Nesai, Hayz ve İstihade: 18 Hn 380; Ebû Davud, Tahara: 104; Müslim, Hayz: 3

Muaze el Adevi r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,149
 Bir kadın Aişe’ye: “Hayız gören kadın namaz kılacak mı?” diye sordu.  Aişe ise:“Sen Harurilerden misin? Biz, Rasulullah s.a.v zamanında; hayız gördüğümüzde namaz kılmazdık ve kazasıyla da emrolunmazdık” dedi.

Nesai, Hayz ve İstihade: 17 Hn 379; Ebû Davud, Tahara: 104; Dârimi, Tahara: 102

Aişe r.anha’dan rivâyete göre şöyle demiştir: 

#4,148
“Rasulullah s.a.v, biz hanımlarından biri hayızlı olduğu zaman başını onun kucağına koyar ve Kur’an okurdu.”

Nesai, Hayz ve İstihade: 16 Hn 378; Ebû Davud, Tahara: 104; Ebû Davud, Tahara: 103

Şureyh r.a, babasından naklederek şöyle diyor: Aişe’ye: 

#4,147
“Hayız gören kadın kocası ile yemek yiyebilir mi?” diye sordum:  Aişa r.anha: “Evet, Rasulullah s.a.v beni çağırır,hayızlı olduğum halde Onunla yemek yerdim. Et parçasını alır bana verir bende ondan ısırırdım sonra sofraya bırakırdım Rasulullah s.a.v, o et parçasını alır benim ısırdığım yerden yerdi. İçecek bir şeyler ister, bana verir o içmeden ben içerdim ve kabı bırakırdım.Rasulullah s.a.v de o kabı alır benim içtiğim ve ağzıma aldığım yerden içerdi.” 

Nesai, Hayz ve İstihade: 14 Hn 374; Müslim, Hayz: 3; İbn Mâce, Tahara: 125

Meymune r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,146
Rasulullah s.a.v, hayız gören hanımlarıyla uylukları ve dizlerinin yarısına kadar örten bir elbise olduğu halde onlarla bir yatakta yatar ve beraber olurdu.

Nesai, Hayz ve İstihade: 13 Hn 373; Buhârî, Hayz: 6; Müslim, Hayz: 3

Cümey’ b. Umeyr r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,145
Annem ve teyzemle birlikte Aişe’nin  yanına girdik. Annem ve teyzem;  Aişe’ye: Sizden biriniz hayız olduğunda Rasulullah s.a.v ne yapardı diye sordular o da dedi ki: “Bizden biri hayz olduğunda  Rasulullah s.a.v, özel hayz elbisesi giymemizi emreder ve bizi kollarına alıp göğsüne basardı.”

Nesai, Hayz ve İstihade: 13 Hn 372; Müslim, Hayz: 3; İbn Mâce, Tahara: 99

Aişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,144
Bizden biri hayız olduğu zamanRasulullah s.a.v, hayız elbisesini giymesini emreder sonra da onunla birlikte yatardı.

Nesai, Hayz ve İstihade: 12 Hn 371; Müslim, Hayz: 3; İbn Mâce, Tahara: 99

Aişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle diyor:

#4,143
Ben ve Rasulullah  s.a.v,  hayızlıgünlerimde birlikte bir yatakta yatardık. Benden kendisine bir şey bulaşırsa sadece bulaşan yeri yıkar ve öylece namazlarını kılardı. Sonra yatağına döner ve yine benden bir şeyler bulaşırsa aynı şekilde sadece bulaşan yeri yıkar ve öylece sabah namazını kılardı.

Nesai, Hayz ve İstihade: 11 Hn 369; Müslim, Hayz: 3; İbn Mâce, Tahara: 125

Ümmü Seleme r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,142
Rasulullah s.a.v ile birlikte yatıyordum, aybaşı oldum yavaşça Rasulullah s.a.v’in yanından ayrılıp hayız elbisemi giydim.  Rasulullah  s.a.v: “Nifas Aybaşı mı oldun?” buyurdu. Ben de: “Evet” dedim. Beni çağırdı ve bir yatakta birlikte yattık.

Nesai, Hayz ve İstihade: 10 Hn 368; Buhârî, Hayz: 22; Müslim, Hayz: 2

Enes r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,141
Yahudiler hayız gören kadınlarla birlikte yiyip içmezler ve evlerinde bile birlikte olmazlardı. Bu durumu  Rasulullah s.a.v’e sordular da, bunun üzerine Allah, Bakara suresi 222. ayetini indirdi. “Sana kadınların ay halleri hakkında soruyorlar. De ki: O bir sıkıntı, kirlilik, ve rahatsızlık halidir. Bu yüzden ay hali sırasında kadınların kadınlıklarından yararlanmayın, uzak durun ve onlar temizleninceye kadar kendileriyle cinsel ilişkide bulunmayın. Temizlendiklerinde ise Allah’ın buyurduğu şekilde onlara yaklaşın. Doğrusu Allah, pişmanlıkla kendisine yönelenleri ve tertemiz olanları sever.” Sonra,Rasulullah  s.a.v; Müslümanların hayız gören hanımlarıyla yiyip içmelerini ve evlerde birlikte kalmalarını ve cinsel ilişki dışında her şeyi yapmalarını emretti. Bunun üzerine Yahudiler: “Allah’ın Rasulü, bize aykırı davranmadık hiçbir şey bırakmadı” dediler.Üseyd b. Hudayr ve Abbad b.  Bişr, kalkıp bunuRasulullah s.a.v’e bildirdiler ve: “Hayız günlerinde hanımlarımızla cinsel ilişkide bulunacak mıyız?” dediler.  Rasulullah s.a.v, bu söz üzerine bir anda değişti, öyle ki kızdığını zannettik.Useyd b. hudayr ve Abbadb.Bişr kalkıp gittiler. Bu arada Rasulullah s.a.v’e hediye olarak süt getirilmişti. Onların arkasından adam gönderip çağırdı ve onlara süt içirdi. Böylece Rasulullah s.a.v’in onlara kızmadığı anlaşılmış oldu.

Nesai, Hayz ve İstihade: 8 Hn 366; Buhârî, Hayz: 1; Müslim, Hayz: 3

Muhammed r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,140
Ümmü Atıyye şöyle demiştir: “Biz hayız kanı dışında sarı ve bulanık akıntı diye bir şey bilmezdik.”

Nesai, Hayz ve İstihade: 7 Hn 365; Buhârî, Hayz: 21; Dârimi, Tahara: 94

Yine Aişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,139
Fatıma binti ebi Hubeyş, Rasulullah  s.a.v’e gelerek: “Temizlenemiyorum, devamlı kan geliyor namazları bırakabilir miyim?” dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “O kan damardan gelen bir kandır hayız kanı değildir. Hayzın başladığında namaz kılmayı bırak bittiğinde ise guslet, kanı temizle ve namazını kıl.”

Nesai, Hayz ve İstihade: 6 Hn 363; İbn Mâce, Tahara: 115; Buhârî, Hayz: 21

Aişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,138
Fatıma binti ebi Hubeyş’ten özür kanı gelmekteydi, bu durumu Rasulullah(s.a.v)’e sormuştu da Rasulullah (s.a.v) şöyle cevap vermişti: “O damardan gelen bir kandır hayız kanı değildir. Hayız günlerinde namazı bırak hayız bitince gusledip kanı yıkayın ve namazınızı kılın çünkü o gelen kan hayız kanı olmayıp damardan gelen bir kandır. ”Rasulullah s.a.v’e: “Yıkanmayacak mı?” denildi. Cevaben buyurdular ki: “Onda hiç şüphe yok.”

Nesai, Hayz ve İstihade: 6 Hn 361; İbn Mâce, Tahara: 115; Buhârî, Hayz: 21

 Fatıma binti ebi Hubeyş r.anha’dan rivâyete göre,

#4,137
kendisinden özür kanı gelmekteydi. Rasulullah s.a.v, ona: “Hayız kanı bilindiği gibi siyahımsı bir kandır. O kanın geldiği günlerde namazı bırakın. Başka türlü kan gelince ise abdest alarak namazlarınızı kılın.” 

Nesai, Hayz ve İstihade: 6 Hn 360; İbn Mâce, Tahara: 115; Buhârî, Hayz: 21

Fatıma binti ebi Hubeyş r.anha’den özür kanı geliyordu. Rasûlullah s.a.v ona: 

#4,136
 “Hayız kanı bilindiği gibi siyahımsı bir kandır, o süre içinde namaz kılmayı bırak. O günler dışında gelen kan özür kanı olup o günlerde abdestalarak namaz kılabilirsin.” 

Nesai, Hayz ve İstihade: 6 Hn 359; İbn Mâce, Tahara: 115; Buhârî, Hayz: 21

Ümmü Seleme r.anha'dan rivâyete göre: 

#4,135
Rasulullah s.a.v zamanında bir kadından fazla miktarda kan geliyordu, bu yüzden Peygamber s.a.v’den, Ümmü Seleme fetva sormuştu. Bunun üzerine Peygamber s.a.v şöyle cevap verdi: “Bu hastalık kendisine gelmezden önceki günlerdeki gördüğü hayız müddeti kadar gün ve geceler kadar beklesin, bu süre içersinde namazlarını terk etsin, bu süre dışında kan gelmeye devam ederse gusletsin, kan gelen yeri sıkıca bağlasın sonra namazlarını kılsın.” 

Nesai, Hayz ve İstihade: 3 Hn 352; İbn Mâce, Tahara: 116; Müslim, Hayz: 14

Ümmü Seleme r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,134
“Bir kadın, Peygamber s.a.v’e: “Benden devamlı kan geliyor ve temizlenemiyorum, namazları bırakayım mı?” diye sormuştu da; Rasulullah s.a.v ona şöyle buyurmuştu: “Hayır, namazları bırakma fakat hayız gördüğün gün ve geceler miktarınca namazı bırak sonra guslet, kan gelecek yerleri sıkıca bağla ve namazlarını kıl.”

Nesai, Hayz ve İstihade: 3 Hn 351; İbn Mâce, Tahara: 116; Müslim, Hayz: 14

Aişe r.anh' dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,133
Ümmü Habibe, Rasulullah s.a.v’e hayız kanıyla ilgili bir soru sormuştu. Aişediyor ki:  Ümmü Habibe’nin yıkandığı leğen kanla dolmuştu. Rasulullah s.a.v ona: “Hayız müddetin ne kadarsa bekle sonra guslet” buyurdular.

Nesai, Hayz ve İstihade: 3 Hn 350;  İbn Mâce, Tahara: 116; Ebû Davud, Tahara: 108

Aişe r.anha’dan rivâyete göre, 

#4,131
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Hayız görmeye başladığınız zaman namazı bırakın bitince gusledin.”

Nesai, Hayz ve İstihade: 2 Hn 348; Buhârî, Hayz: 9; İbn Mâce, Tahara: 115

Urve r.a’den rivâyete göre, 

#4,130
Kureyşkabilesinin Esed kolundan olan Fatıma bintiKays, Rasulullah s.a.v’e gelerek: “Benden kan geliyor halbuki günüm değil” dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v: “O gördüğün damardan gelen bir kandır, sen normal hayız kanını gördüğünde namaz kılmayı bırak, kan kesilince guslet, üzerine bulaşan kan lekelerini temizle ve namazını kılmaya başla”buyurdular.

Nesai, Hayz ve İstihade: 2 Hn 347; Buhârî, Hayz: 9; İbn Mâce, Tahara: 115

Aişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,129
Rasulullah s.a.v ile birlikte hac için yola çıktık. Serif denilen yere geldiğimizde ben aybaşı oluverdim ve ağlıyordum, yanıma giren Rasulullah s.a.v: “Ne oldu sana yoksa nifas hayız mı oldun?” buyurdu. Ben de “Evet” diye cevap verince şöyle buyurdu: “Bu hayız olma işi Allah’ın Adem kızlarına yazdığı bir yazgısıdır. Kabe’yi tavaf dışında haccın gereklerinin hepsini yerine getir.”

Nesai, Hayz ve İstihade: 1 Hn 346; Buhârî, Hayz: 9; Ebû Davud, Menasik: 10